facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Wody
22 marca 2010 r.

Woda jest źródłem życia, bez niej nie mogą funkcjonować żadne żywe organizmy na Ziemi. Woda jest także konieczna do realizacji wszystkich celów ONZ: poprawy opieki zdrowotnej dla matek i dzieci, ograniczenia umieralności dzieci, uwłasnowolnienia kobiet, bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rozwoju oraz łagodzenia skutków i przystosowywania się do zmian klimatycznych. Mając na uwadze zależność między wodą a poprawą warunków życia, lata 2005-2015 zostały ogłoszone Międzynarodową Dekadą "Woda dla Życia".

Do tej pory zasoby wodne niezbędne dla naszej egzystencji nie były zbyt podatne na działania człowieka, ale obecnie są dużo bardziej zagrożone. Rośnie nasze zapotrzebowanie na wodę, żywność, surowce naturalne czy energię. Z drugiej strony przyrodzie potrzeba coraz więcej wody, by utrzymać już teraz zagrożone ekosystemy i procesy, od których jesteśmy uzależnieni. Dzień za dniem do światowego systemu wodnego trafiają miliony ton nieoczyszczonych ścieków, odpadów przemysłowych i rolnych. Zasoby czystej wody są ograniczone, a zmiany klimatyczne powodują, że kurczą się jeszcze bardziej. Na skutek zanieczyszczeń, braku dostępu do wody czy nieodpowiednich warunków sanitarnych, wciąż najbardziej cierpią najbiedniejsi.

Temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody „Czysta woda dla zdrowego świata” ma uzmysłowić, że zarówno jakość i ilość zasobów wodnych są w niebezpieczeństwie. Więcej ludzi umiera z powodu spożywania wody niezdatnej do picia niż w wyniku wojen czy innych form przemocy. Stanowi to zniewagę dla ludzkości i utrudnia starania wielu państw zmierzające do osiągnięcia pełnego potencjału rozwojowego.

Świat posiada wiedzę i umiejętności potrzebne, by sprostać tym wyzwaniom i lepiej zarządzać wspólnymi zasobami wodnymi. Dobre gospodarowanie wodą jest podstawą do realizacji wszystkich celów rozwoju. Będąc na półmetku Międzynarodowej Dekady "Woda dla Życia" i w przededniu szczytu poświęconego Milenijnym Celom Rozwoju, chrońmy i mądrze zarządzajmy zasobami wodnymi dla dobra najuboższych i najsłabszych oraz dla całego życia na Ziemi.


2010-03-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×