facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
Z okazji Światowego Dnia Wody
22 marca 2011 r.

Świat dąży do budowy bardziej stabilnej przyszłości, a jednym z największych wyzwań, które musimy rozwiązać, to współzależność między wodą, żywnością i energią. Bez wody nie ma godności i nie ma ucieczki od ubóstwa. Tymczasem wiele krajów pozostaje w tyle w kwestii realizacji jednego z Milenijnych Celów Rozwoju, jakim jest dostęp do wody, kanalizacji i warunków sanitarnych.

Za dwa pokolenia, 60 procent ludności świata będzie mieszkać w miastach, gdzie główny wzrost liczby mieszkańców odnotuje się w miejskich slumsach oraz dzikich osiedlach w krajach rozwijających się. Temat przewodni tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody - "Woda dla Miasta" - podkreśla jedno z najważniejszych wyzwań dla coraz bardziej zurbanizowanej przyszłości.

Urbanizacja stwarza możliwości dla bardziej efektywnego zarządzania wodą oraz poprawy dostępu do wody pitnej i warunków sanitarnych. Jednocześnie największe problemy występują w miastach i rosną szybciej niż nasze możliwości opracowania nowych rozwiązań.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba mieszkańców miast, którzy nie mają dostępu do wody z kranu w domu lub najbliższym otoczeniu wzrosła o około 114 milionów, a liczba osób, które nie mają dostępu do najbardziej podstawowych urządzeń sanitarnych wzrosła o 134 miliony. Ten dwudziestoprocentowy wzrost miał niezwykle szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i na wydajność ekonomiczną: ludzie chorują i są niezdolni do pracy.

Wyzwania związane z brakiem wody znacznie wykraczają poza kwestię samego dostępu do wody. W wielu krajach dziewczęta są zmuszone do porzucenia szkoły ze względu na brak kanalizacji i warunków sanitarnych, a kobiety są napastowane lub atakowane podczas noszenia wody lub korzystania z toalet publicznych. Ponadto, najbiedniejsi i najsłabsi członkowie społeczeństwa często nie mają wyboru i są zmuszeni do kupowania wody od nieformalnych dostawców, płacąc od 20 do 100 procent więcej niż ich zamożniejsi sąsiedzi, którzy czerpią wodę w swoich domach z kanalizacji miejskiej. Taka sytuacja jest nie tylko niedopuszczalna, jest także nie do przyjęcia.

Problemy związane z dostępem do wody będą głównym tematem kolejnej konferencji ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju „Rio + 20”, która odbędzie się w Rio de Janeiro w 2012 r. Panel Wysokiego Szczebla ds. Globalnego Zrównoważonego Rozwoju oraz inicjatywa ONZ na rzecz Wody prowadzą badania nad zagadnieniem wody, energii i bezpieczeństwa żywnościowego, by zmniejszyć ubóstwo i nierówności, tworzyć nowe miejsca pracy, minimalizować zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych i środowiskowych.

Podczas Światowego Dnia Wody wzywam rządy państw, by uznały kryzys wodny w aglomeracjach miejskich za taki, jaki jest w rzeczywistości: za kryzys rządzenia i w zarządzaniu zasobami wody, za kryzys związany z prowadzeniem nieudolnej polityki. Kryzys wodny nie jest spowodowany niedostatkiem wody. Zobowiążmy się do odwrócenia spadkowej tendencji inwestowania w wodę i poprawę warunków sanitarnych dla ludzi ubogich. Potwierdźmy także nasze zobowiązanie do poprawy tragicznej sytuacji ponad 800 milionów ludzi, którzy w świecie obfitości nadal nie mają dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych – tak potrzebnych, aby żyć w godności i dobrym zdrowiu.


2011-03-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×