facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy
3 maja 2010 r.

Wolność słowa jest podstawowym prawem człowieka, zapisanym w artykule 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na świecie istnieją jednak rządy i ludzie sprawujący władzę, którzy próbują ją ograniczać.

Wysoki podatek od druku podnosi cenę gazet i nie wszyscy mogą sobie pozwolić na ich zakup. Niezależne stacje radiowe i telewizyjne są zamykane za emisje programów krytykujących politykę rządu. Cenzorzy są również obecni w cyberprzestrzeni, ograniczając dostęp do Internetu i innych mediów.

Niektórzy dziennikarze są narażeni na zastraszanie, zatrzymanie lub nawet na utratę życia, tylko i wyłącznie z powodu korzystania ze swojego prawa do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji czy szerzenia idei.

W zeszłym roku UNESCO potępiło morderstwo 77 dziennikarzy. Nie byli to korespondenci pracujący na frontach wojennych. Większość z nich pracowała w czasie pokoju dla małych lokalnych wydawnictw. Zginęli, bo chcieli ukazać nieprawidłowości i korupcję.

Potępiam te morderstwa i nalegam, by prześladowcy stanęli przed sądem. Wszystkie państwa mają obowiązek ochrony osób pracujących w mediach. Prowadzenie śledztw i postawienie przed sądem ludzi popełniających przestępstwa, jest konieczne.

Bezkarność daje zielone światło przestępcom i mordercom. Wzmacnia tych, którzy mają coś na sumieniu. W dłuższej perspektywie zjawisko to ma destrukcyjny wpływ na całe społeczeństwo.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wolności Prasy to: „Wolność informacji: prawo do wiedzy”. Popieram globalne dążenia do wprowadzenia nowego prawa zapewniającego powszechny dostęp do informacji publicznej.

Niestety nowe prawa nie zawsze przekładają się na czyny. Prośby o oficjalne informacje są często odrzucane, opóźniane nawet o kilka lat. Czasami wynika to ze złego zarządzania informacją. Jednak zbyt często dzieje się tak ze względu na brak jawności i przejrzystości.

Musimy starać się zmienić nasze podejście i zwiększyć świadomość - ludzie mają prawo do informacji mających wpływ na ich życie, a państwa mają obowiązek zapewnić do nich dostęp. Przejrzystość jest podstawą dobrego rządzenia.

ONZ wspiera sądzonych dziennikarzy i tych, którzy pracują w mediach. Dzisiaj, podobnie jak co dzień, apeluję do rządów, społeczeństw i ludzi na całym świecie, by docenili ważną rolę mediów i opowiedzieli się za wolnym dostępem do informacji.


2010-05-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×