facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Przesłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
1 października 2008 r.

Temat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych - „Prawa Osób Starszych” - jest szczególnie stosowny w tym roku, gdyż świętujemy właśnie sześćdziesiątą rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Promocja niezależności, uczestnictwa w społeczeństwie i godności osób starszych od dawna znajduje się w nurcie działalności ONZ. Są to kwestie kluczowe dla wdrożenia madryckiego Międzynarodowego Planu Działania w kwestii Starzenia się Społeczeństw uchwalonego sześć lat temu na Drugim Światowym Zgromadzeniu na temat Starzenia się. Kraje członkowskie ONZ zobowiązały się „do eliminacji wszelkich form dyskryminacji, łącznie z dyskryminacją na tle wieku”. Przyznano, „że starzejące się osoby powinny cieszyć się pełnią życia, zdrowiem, bezpieczeństwem i powinny aktywnie uczestniczyć w ekonomicznym, społecznym, kulturowym oraz politycznym funkcjonowaniu społeczeństw”. Zobowiązano się także „do wzmocnienia poszanowania godności osób starszych i do eliminacji wszelkich form marginalizacji, maltretowania i przemocy”.

Mimo tego zobowiązania w wielu częściach świata prawa osób starszych są naruszane każdego dnia. Osoby starsze często doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy. W środowisku społecznym spotykają się niekiedy z brakiem uznania i szacunku. Często nie są w pełni włączani ani nie uczestniczą w  życiu społecznym, ekonomicznym, kulturowym i politycznym. Najbardziej niepokojący jest fakt, że w wielu krajach marginalizacja, maltretowanie i przemoc wobec osób starszych nie są rzadkimi zjawiskami i nie stanowią pojedynczych przypadków.

Istotnym filarem madryckiego Planu Działania jest uznanie kluczowej roli jaką pełnią osoby starsze w społeczeństwie. Pierwszy przegląd i tegoroczna ocena realizacji planu ukazały jasno, że państwa muszą dużo więcej uczynić, by wspierać osoby starsze, zapewnić im bezpieczeństwo dochodowe i ochronę socjalną, świadczenia zdrowotne dobrej jakości, jak również zapewnić długoterminowe usługi opiekuńcze. By stało się to możliwe należy znacznie poprawić krajowe polityki dotyczące tematyki starzenia, które powinny uwzględniać problemy osób starszych.

Ten Międzynarodowy Dzień jest szansą na pobudzenie dyskusji na temat promocji praw osób starszych oraz na wzmocnienie partnerstw mających na celu zapewnienie ich pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Wzmóżmy wysiłki na rzecz zapewnienia realizacji praw osób starszych i sprawmy, by marzenie o społeczeństwie dla wszystkich, w tym dla osób starszych, stało się rzeczywistością.


2008-09-30

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×