facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Przesłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
17 października 2015 r.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem przypadają w okresie, w którym świat wkracza na nową drogę ku godnej przyszłości dla wszystkich ludzi. Kierunek ten wyznacza Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030.
 
Tegoroczny temat – „Budując zrównoważoną przyszłość: razem wyeliminujmy ubóstwo i dyskryminację”  - podkreśla potrzebę zwrócenia większej uwagi na wykluczonych i marginalizowanych członków ludzkiej rodziny.
 
Globalna mobilizacja na rzecz Millenijnych Celów Rozwoju przyczyniła się do zrobienia ogromnego postępu w kwestii zmniejszenia ekstremalnej biedy. Przez ostatnich 25 lat ponad miliard ludzi zostało wyciągniętych ponad próg ubóstwa.
 
Jednak nie każdy człowiek odczuł efekty tych dokonań. Ponad 900 milionów ludzi nadal żyje w ekstremalnym ubóstwie, a wielu więcej jest tym ubóstwem zagrożona. Zmiany klimatu, brutalne konflikty zbrojne i inne katastrofy grożą utraceniem uzyskanego już postępu.
 
Przyjmując Agendę 2030, światowi liderzy podjęli zobowiązanie do wyeliminowania ubóstwa na całym świecie w konkretnym terminie. Nasza zdolność do sprostania tym zadaniom wymaga zwalczenia dyskryminacji we wszystkich formach.
 
Nie pozostawianie nikogo w tyle oznacza zakończenie dyskryminacji i maltretowania połowy ludzkości – kobiet i dziewcząt na całym świecie. To także walka z otwartym prześladowaniem grup mniejszościowych, migrantów i innych ludzi. Walka z pozornie niedostrzegalnymi zaniedbaniami wobec osób pokrzywdzonych, w szczególności dzieci.  To także dostęp do instytucji prawnych i ochrona praw przynależnych każdemu człowiekowi.
 
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030 jest efektem najbardziej inkluzywnego procesu w historii ONZ. Państwa członkowskie, miliony młodych ludzi, tysiące organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu i inne strony brały udział przy jej opracowywaniu. Teraz, gdy będziemy przekuwać 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w znaczące działania, musimy podtrzymać ducha tej  współpracy.
 
Nasze pokolenia może być pierwszym, które doświadczy świata wolnego od ekstremalnego ubóstwa. Świata, w którym wszyscy ludzie, nie tylko ci wpływowi i uprzywilejowani, będą mogli współtworzyć i uczestniczyć w jednakowej mierze, wolni od dyskryminacji i potrzeb.  
 

2015-10-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×