facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Gruźlicy
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
24 marca 2016 r.


W latach od 2000 do 2015, zapobieganie gruźlicy, diagnostyka i leczenie ocaliło 43 milionów istnień ludzkich. Umieralność z powodu gruźlicy spadła prawie o połowę. Milenijny Cel Rozwoju dotyczący zatrzymania rozprzestrzeniania się gruźlicy został osiągnięty. Jednak  walka z tą śmiertelną chorobą jest tylko w połowie wygrana. Tylko w tym roku, gruźlica zaatakuje ponad 9,6 miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, a 1,5 mln osób umrze na skutek tej choroby.
 
W ubiegłym roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zakończenie epidemii gruźlicy do 2030 roku jest jednym z zadań nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Gruźlica najbardziej dotyka osoby najbiedniejsze i najsłabsze, społecznie marginalizowane oraz nieposiadające dostępu do podstawowych usług i świadczeń zdrowotnych. Dlatego tak ważnym jest żeby postęp w zakresie zwalczania gruźlicy towarzyszył  realizacji pozostałych Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczących zmniejszenia nierówności, wykorzenienia skrajnego  ubóstwa, zapewnienia ochrony socjalnej, zapewnienia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i wyeliminowania HIV/AIDS.
 
 Całkowita zwycięstwo nad gruźlicą będzie wymagało od nas zjednoczonej walki. Zakończenie epidemii wymaga działań wykraczających poza kompetencje i możliwości Ministerstw Zdrowia na świecie. Zgodnie ze strategią Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącą wyeliminowania  gruźlicy, wszystkie instytucje, w tym pracy, sprawiedliwości, opieki społecznej, nauki i technologii, spraw wewnętrznych i migracji,  mogą przyczynić się do olbrzymich zmian w tym zakresie. Powinniśmy zintensyfikować swoje działania, aby w większym stopniu zaangażować do działania osoby i społeczeństwa dotknięte tą chorobą, a także organizacje pozarządowe, badaczy i sektor prywatny.
 
 Nasze zadanie na przyszłość jest trudne. Lekooporna gruźlica stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Potrzebujemy nowych testów do szybkiego diagnozowania osób z gruźlicą. Potrzebujemy nowych skutecznych szczepionek, wczesnej diagnostyki, krótszego, bardziej bezpiecznego i łatwiejszego leczenia i zapobiegania zakażeniom tej choroby. Musimy wyeliminować pięto gruźlicy i upewnić się, że wszystkie dotknięte tą chorobą osoby mają dostęp do opieki zdrowotnej. Musimy być gotowi, aby w obliczu złożonych sytuacji kryzysowych i niespotykanych napływów uchodźców i imigrantów z całego świata, utrzymać poziom zdrowia.
 
W Światowym Dniu Gruźlicy wzywam przywódców wszystkich rządów na świecie, społeczeństwo obywatelskie oraz sektor prywatny, aby zjednoczyli się w działaniach na rzecz wyeliminowania gruźlicy. Razem możemy wygrać tę walkę i zakończyć epidemię gruźlicy do 2030 roku.
 

2016-03-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×