facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Habitatu
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
1 października 2012 r.

Hanoi, Vietnam

“Przekształcić miasta, tworzyć nowe szanse”

Połowa ludności Ziemi zamieszkuje małe i duże miasta. Już za dwa pokolenia, dwie trzecie światowej populacji będzie zamieszkiwać tereny miejskie. Wraz ze wzrostem liczby ludności zamieszkującej środowiska zurbanizowane, rośnie potrzeba promowania zrównoważonego rozwoju tych obszarów oraz wzmocnienia naszych wysiłków, tak aby ograniczyć występujące tam ubóstwo.

Ta konieczność rodzi nowe szanse. Lepiej zaprojektowane i funkcjonujące miasta poprowadzą nas ku przyszłości, jaką chcemy osiągnąć. Powstaną miasta, w których każdy znajdzie odpowiednie schronienie, wszyscy będą mieć dostęp do wody, urządzeń sanitarnych, usług zdrowotnych oraz innych podstawowych świadczeń. Miasta gdzie łatwo będzie o dobrą edukację i zatrudnienie. Miasta z energooszczędnymi budynkami i systemami transportu publicznego. Miasta gdzie każdy będzie odczuwał poczucie przynależności.

Dobre praktyki zarządzania rozwojem miast można napotkać w każdym regionie świata. Możemy uczyć się z tych doświadczeń. Daleko nam jednak do urzeczywistnienia ideału zrównoważonych i inkluzywnych miast. Obszary miejskie są odpowiedzialne za znaczną część produkcji odpadów i zanieczyszczeń. Wiele miast jest szczególnie zagrożonych katastrofami, włącznie z tymi spowodowanymi zmianami klimatycznymi. Co prawda na 10 lat przed wyznaczonym na 2020 rok terminem, udało nam się osiągnąć Milenijny Cel Rozwoju dotyczący znacznej poprawy warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów. Jednak liczba osób najbiedniejszych wciąż rośnie. Prawie jedna czwarta mieszkańców miast – czyli ponad 850 milionów osób – żyje w slumsach lub dzikich osadach.

Zjawisko ekspansji urbanistycznej w 90% występuje w krajach rozwijających się. Znaczną część mieszkańców stanowią ludzie młodzi – do 2030 roku aż 60% mieszkańców miast w tych krajach będzie miało poniżej 18 lat. Konieczne jest, by ci młodzi ludzie mieli dostęp do godnej pracy i wysokiej jakości edukacji.

Tegoroczna Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio + 20) podkreśliła, jak ważne są miasta dla ekonomii i środowiska zrównoważonych społeczeństw. Zwrócono także uwagę na znaczenie światowego partnerstwa we wdrażaniu programu Habitatu i podkreślono kluczową rolę władz miejskich w budowaniu zrównoważonych miast i projektowaniu nowych aglomeracji oraz rewitalizacji starych obszarów miejskich i ich okolic. W Światowym Dniu Habitatu, złóżmy zobowiązanie do podjęcia pilnie potrzebnej współpracy w zakresie zintegrowanego oraz kompleksowego zarządzania obszarami miejskimi dla pożytku ludzi i naszej planety.


2012-10-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×