facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
17 maja 2011 r.

Informacja i technologie komunikacyjne zmieniły oblicze Ziemi. Służą światowej ekonomii i wpływają na rozwój współczesnego społeczeństwa, pomagają nawiązywanie komunikacji na znaczne odległości mimo różnic kulturowych oraz wspierają wymianę handlową i rozwój przemysłu. Ułatwiają dostęp do usług i sektorów, takich jak opieka zdrowotna i edukacja. Ostatnie wydarzenia na świecie, a zwłaszcza w Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, udowodniły jak ogromne znaczenie mają telefony komórkowe i media społeczne w pobudzaniu opinii publicznej przeciwko aktom represji. Obserwowaliśmy, jaką kluczową rolę odegrały technologie telekomunikacyjne w udzielaniu pomocy humanitarnej ludziom, którzy ucierpieli w wyniku większych i mniejszych katastrof naturalnych. Technologie te przyczyniły się do ratowania życia ludziom, ułatwiały połączenie się rodzin i dotarcie z natychmiastową pomocą do poszkodowanych osób. Temat tegorocznych obchodów ‘Lepsze życie w  wiejskich społecznościach dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym’ podkreśla potrzebę wykorzystania całego potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla dobra ludzi zamieszkujących obszary wiejskie. W krajach rozwijających się żyje 1.4 miliarda ludzi cierpiących ekstremalną biedę, z czego 70% zamieszkuje tereny wiejskie. Ich życie może ulec radykalnej zmianie, jeśli uda nam się zapewnić szkołom dostęp do informacji i wiedzy poprzez Internet, rolnicy i rybacy otrzymają dokładne informacje o pogodzie, producenci - najnowsze informacje o rynku, a wiejskie ośrodki zdrowia będą mogły korzystać z porad telemedycyny. Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna i jej partnerzy bezustannie dążą do połączenia świata. Popieram ich wysiłki, zwłaszcza te ułatwiające wszystkim społecznościom dostęp do Internetu. Szerokopasmowy Internet umożliwi komunikację w najodleglejszych obszarach wiejskich. Likwidując wykluczenie cyfrowe zmniejszamy przepaść dzielącą na tych, co mają lub nie mają dostępu do informacji i wiedzy. Tym samym zwiększamy szansę ludzi na lepsze życie. Większy dostęp oznacza wcześniejszą realizację Milenijnych Celów Rozwoju. Oznacza także ograniczenie ubóstwa i głodu na świecie oraz daje możliwość życia w zrównoważonym środowisku. Większy dostęp do Internetu przyczynia się do osiągania równości, uwłasnowolnienia kobiet i poprawę doli osób żyjących w ubóstwie. W tym Światowym Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego złóżmy postanowienie, że wiejskie społeczności i cały świat zostanie objęty rewolucją cyfrową, mającą na względzie osiągnięcie celów rozwojowych i  promującą pokój i dobrobyt dla wszystkich ludzi.

2011-05-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×