facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
17 czerwca 2015 r.

 
“Inwestowanie w zdrową glebę”
 
Degradacja gleby i pustynnienie zagrażają prawom człowieka, w tym prawu do żywności. Blisko miliard ludzi cierpi na niedożywienie, przy czym najbardziej dotknięte tym problemem są ludzie żyjący z uprawy ziemi na obszarach ulegających degradacji. Ich sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu, gdyż z powodu degradacji ziemi prognozuje się dwunastoprocentowy spadek produkcji żywności do 2035 roku.

Wciąż malejące zasoby wody również wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe.  Degradacja powierzchni ziemi skutkuje gromadzeniem w gruncie mniejszej ilości wody deszczowej i tej pochodzącej z opadów śniegu. Już za dziesięć lat dwie trzecie populacji świata może doświadczać problemu braku wody.
 
Co roku degradacji ulega dwanaście milionów hektarów ziemi rolnej, co odpowiada powierzchni Beninu czy Hondurasu. Ponad połowa naszej ziemi rolnej uległa degradacji, a procesem regeneracji objęto tylko dziesięć procent. Zamiast porzucać zdegradowaną ziemię, niskim kosztem moglibyśmy  przywrócić do stanu użytkowania około 500 milionów hektarów ziemi. Jeżeli tego nie zrobimy to w przyszłości każdego roku będziemy musieli przeznaczać tereny wielkości Norwegii na ziemię uprawną dla zaspokojenia naszych potrzeb żywnościowych, zapewnienia dostępu do słodkiej wody i biopaliw oraz umożliwienia rozwoju obszarom miejskim. To przyczyniłoby się do wylesiania i innych szkód środowiskowych.
 
Są jeszcze inne zagrożenia. Degradacja gleby oraz nieprawidłowe użytkowanie ziemi odpowiadają za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych i ocieplanie się naszej planety.  Zmiany klimatyczne i niezrównoważone zarządzanie zasobami glebowymi, zwłaszcza przez rolnictwo, przyczyniają się do kurczenia zasobów wody we wszystkich regionach świata. W konsekwencji szacuje się, że co dziesięć lat wielkość produkcji żywności będzie spadać o dwa procent.
 
Istnienie świata, w którym będą zapewnione nasze prawa do żywności, wody i bezpieczeństwa jest możliwe. Jednakże musimy zmienić nasze postępowanie i zacząć dbać o każdy hektar ziemi, który może dostarczyć nam żywności czy wody. Ziemia sama w sobie jest zasobem odnawialnym, pod warunkiem że będziemy inwestować w neutralizowanie skutków degradacji gleby. Państwa członkowskie ONZ zaproponowały, by ta kwestia została ujęta w agendzie rozwoju świata po roku 2015. Musimy unikać dalszej degradacji gleby i jednocześnie przywracać do stanu użytkowania jak największe obszary ziemi. Dzięki temu będziemy mogli również dokonać szybkiego postępu w zakresie kontrolowania zmian klimatycznych.
 
Przetrwanie ludzkości i cywilizacji zależy od kondycji ziemi. Inwestujmy w jakość gleby, by zabezpieczyć nasze prawo do pożywienia i słodkiej wody.  

 

2015-06-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×