facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Wody
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
22 marca 2012 r.

W nadchodzących dziesięcioleciach wyżywienie coraz większej liczby ludności na świecie oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia wszystkim ludziom będzie zależne od wzrostu produkcji żywności. To z kolei wymaga od nas zrównoważonego wykorzystania zasobów wody, będącej naszym najważniejszym ograniczonym bogactwem naturalnym. Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest bezpieczeństwo wodne i bezpieczeństwo żywnościowe. Zdecydowanie najwięcej słodkiej wody zużywa się w rolnictwie. Dlatego też, jeżeli nie nabędziemy umiejętności bardziej rozsądnego wykorzystania wody w rolnictwie, to nie uda się nam zwalczyć głodu i otworzymy drzwi innym zagrożeniom, takim jak susze, klęska głodu i brak politycznej stabilności. W wielu częściach świata coraz bardziej brakuje wody i spada tempo wzrostu produkcji rolnej. Jednocześnie zmiany klimatyczne przyczyniają się do wzrostu zagrożenia i uniemożliwiają rolnikom przewidywanie przyszłości; dotyczy to zwłaszcza ubogich rolników z krajów o niskich dochodach. Właśnie oni są najbardziej bezradni i mają najmniejsze możliwości dostosowania się do nowych warunków. Te powiązane ze sobą wyzwania powodują wzrost rywalizacji pomiędzy społecznościami i państwami o wyczerpujące się zasoby wody. To pogłębia stare i tworzy nowe konflikty, utrudnia realizację podstawowych praw człowieka do żywności, wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Na świecie głoduje prawie miliard osób, a około 800 milionów nadal nie ma łatwego dostępu do wody pitnej. Pozostało jeszcze wiele do zrobienia, by wzmocnić podstawy stabilności w skali lokalnej, krajowej i światowej. Zagwarantowanie wszystkim ludziom zrównoważonego bezpieczeństwa żywności i wody będzie wymagało pełnego zaangażowania ze strony wszystkich sektorów i podmiotów. Jest to powiązane z transferem odpowiednich technologii wodnych, pomocą dla drobnych producentów żywności oraz zachowaniem niezbędnych usług ekosystemowych. Będzie to również wymagało prowadzenia polityki promującej prawo dostępu do wody dla wszystkich, zwiększanie zdolności regulacyjnych oraz równość płci. Najistotniejsze będą inwestycje w infrastrukturę wodną, rozwój obszarów wiejskich i zarządzanie zasobami wodnymi. Optymizmem powinien napawać nas fakt, że polityczne zainteresowanie bezpieczeństwem żywnościowym ponownie wzrosło, co potwierdza nadanie wysokiego priorytetu tej kwestii przez państwa G8 i G20 oraz skupienie się na problemach związanych z żywnością, wodą i energią w raporcie Globalnego Panelu ds. Zrównoważonego Rozwoju, a także wzrost liczby krajów popierających inicjatywę „Podnieść Poziom Żywienia” („Scale Up Nutrition“ ). W Światowym Dniu Wody chciałbym zachęcić wszystkich partnerów, by w pełni wykorzystali możliwość, jaką daje Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+20. W Rio musimy połączyć elementy takie jak bezpieczeństwo wodne oraz bezpieczeństwo żywnościowe i żywienia w kontekście gospodarki ekologicznej. Woda będzie najważniejszą kwestią w kreowaniu przyszłości, jaką chcemy mieć.


2012-03-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×