facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Wody
22 marca 2004 r.
„Woda i katastrofy”

Przesłanie Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej (The World Meteorological Organization)

Przez ostatnie dekady katastrofy naturalne zaważyły na losach setek milionów ludzi na całym świecie, pozbawiając wielu z nich życia i przyczyniając się do wzrastających strat ekonomicznych. Powodując zniszczenie gospodarek wielu krajów oraz poważne pogorszenie się sytuacji osób ubogich i szczególnie podatnych na zagrożenie, katastrofy naturalne utrudniają długotrwały rozwój społeczeństw oraz redukcję ubóstwa. Konieczne jest podjęcie zintegrowanych działań zapobiegających i ograniczających ryzyko wystąpienia kataklizmów. Celem tych działań powinno być stworzenie spójnego planu rozwoju, opartego na wiedzy, porozumieniu politycznym, współpracy publicznej oraz społecznej świadomości i edukacji.

Woda jest niezbędna dla funkcjonowania osiedli ludzkich oraz gospodarki. Ze względu na wzrastającą liczbę ludności oraz postępującą urbanizację zapotrzebowanie na wodę zwiększyło się, narażając ciągle rosnącą populację na związane z wodą zagrożenia. W ciągu ostatnich 40 lat dramatycznie wzrosły koszty ludzkie, ekonomiczne oraz ekologiczne, jakie pociągają za sobą katastrofy naturalne. Obecnie około trzech czwartych kataklizmów wywołanych jest przez skrajności pogodowe, klimatyczne oraz wodne. Nadmiar lub niedostatek wody oraz jej zanieczyszczenie wpływa na gospodarkę państw i zdrowie publiczne, niosąc za sobą długotrwałe pogorszenie dobrobytu ludzi.

Postęp, jaki dokonał się w naukach meteorologicznych i hydrologicznych pokazuje, że możliwe jest przygotowanie się do tych naturalnych zagrożeń oraz ich ograniczenie. Chociaż nie potrafimy uniknąć ich występowania, możemy zmniejszyć ryzyko jakie niosą dla społeczeństw i nie pozwolić im zmienić się w kataklizmy. Nacisk powinien być położony przede wszystkim na proaktywne strategie zapobiegawcze, mogące zredukować podatność społeczeństw na cyklony, powodzie, susze oraz inne zagrożenia tego rodzaju. Uprzednio zaplanowane działania pozwolą ograniczyć do minimum ich koszty.

Działania podejmowane w celu przygotowania społeczeństw do naturalnych katastrof oraz łagodzenia ich skutków powinny opierać się na wiarygodnej informacji. Elementami tej informacji są: prognozowanie pogody, trafne systemy wczesnego ostrzegania oraz długoterminowe dane szacujące zagrożenie, jak również tworzenie i wdrażanie miar skuteczności podejmowanych działań. WMO opracowała unikalny, szeroki system oparty na stacjonarnych i satelitarnych obserwacjach. Powstała sieć centrów obserwacyjnych i ostrzegających, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie komputerowe, a także system telekomunikacyjny. Wszystko to umożliwia krajowym służbom meteorologicznym wymianę danych, sprzętu i osiągnięć, co pozwala na opracowanie i rozszerzanie zasięgu krótko-, średnio- oraz długotrwałych prognoz i ostrzeżeń. Dodatkowo, systematyczne studiowanie zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych oraz obserwowanie cyklonów, gwałtownych burz, powodzi, osunięć ziemi oraz powodzi błotnych pozwala na zrozumienie przyczyn powstawania tych naturalnych katastrof oraz procesu ich eskalacji. Informacje te są kluczowe dla przygotowania się do naturalnej katastrofy oraz wyboru odpowiednich działań w celu jej ograniczenia.

Wczesne ostrzeganie o możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej odgrywa kluczową rolę w podejmowanych wysiłkach i powinno łączyć się ze strategią działań mających na celu złagodzenie jej skutków. Strategie radzenia sobie z naturalnymi zagrożeniami opierają się na wielu wymiarach, m.in. społecznym, kulturowym i ekologicznym. Dlatego strategie te nie mogą powstawać jedynie w oparciu o dane techniczne, a w oderwaniu od podstawy społecznej i kulturowej.

Światowy Dzień Wody w 2004 roku, którego głównym tematem jest „Woda i katastrofy” jest szansą, ale także wyzwaniem, dla osób tworzących strategie walki z zagrożeniami naturalnymi oraz meteorologów z krajowych służb meteorologicznych i hydrologicznych. Pozwoli bowiem dotrzeć do tych osób poprzez media, kampanie społeczne oraz interakcje między społecznościami. Wykorzystajmy tę okazję, aby rozwinąć strategie odpowiedzi na katastrofy naturalne, wzmocnić przygotowanie i publiczne rozumienie prognoz meteorologicznych i hydrologicznych oraz rozwinąć społeczną zdolność docenienia i zrozumienia podstawowej terminologii meteorologicznej. Chciałbym także wykorzystać tę okazję, by zaprosić rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, media oraz narodowe służby meteorologiczne i hydrologiczne do połączenia ich wiedzy i działań. Bądźmy „poinformowani i przygotowani”, aby zmniejszyć wpływ naturalnych katastrof, a w szczególności zagrożeń wywołanych przez wodę, na stały rozwój wszystkich narodów.

2004-03-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×