facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Zdrowia
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
7 kwietnia 2015 r.


„Od produkcji po stół: bezpieczna żywność”
 
Żywność zanieczyszczona bakteriami, wirusami, pasożytami czy środkami chemicznymi wywołuje ponad 200 różnych schorzeń, począwszy od biegunki po nowotwory. Wciąż pojawiają się nowe zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Zmiany procesu jej produkcji, dystrybucji i konsumpcji, powstawanie szczepów bakterii odpornych na antybiotyki oraz coraz częstsze podróże i rozwój handlu utrudniają walkę z czynnikami patogenetycznymi i substancjami zanieczyszczającymi, gdy te znajdą się w dostawach żywności.
 
Niebezpieczna żywność stanowi problem w skali globalnej, który pozostaje niezauważany i bywa rzadko odnotowany. Ponieważ łańcuch żywnościowy obejmuje cały świat, niezbędne staje się usprawnienie systemów zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia w tym Światowym Dniu Zdrowia wzywa wszystkie państwa i podmioty do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego na wszystkich etapach „od produkcji po stół”.
 
Produkcja bezpiecznej żywności to istotny element gospodarek, który przyczynia się do rozwoju handlu i turystyki oraz zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój. Odgrywa również znaczącą rolę w edukacji – chore dzieci opuszczają zajęcia w szkole, a przecież to w szkole  kolejne pokolenie konsumentów zdobywają wiedzę na temat podstawowych praktyk związanych z bezpieczeństwem żywności.
 
Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa  działają wspólnie na rzecz ustanowienia międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywnościowego. Organizacje te oceniają bezpieczeństwo nowych technologii żywności oraz pomagają państwom w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu epidemii chorób przenoszonych przez żywność. Ponadto wspierają tworzenie krajowych narzędzi, które umożliwiają przewidywanie zagrożeń związanych z takimi chorobami i zarządzanie ryzykiem ich występowania.
 
Wszyscy ludzie zaangażowani w produkcję, dystrybucję i przygotowywanie żywności muszą odegrać swoją rolę w zapewnianiu jej bezpieczeństwa. Rządy państw powinny informować obywateli, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, natomiast sektory ochrony zdrowia, rolnictwa, handlu i ochrony środowiska muszą współpracować, by je zapewnić.
 
W Światowym Dniu Zdrowia zastanówmy się, na ile bezpieczna jest nasza żywność. Wszyscy mamy swój udział w zapewnieniu jej bezpieczeństwa „od produkcji po stół”.
 

2015-04-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×