facebook facebook instagram youtube

Światowy Dzień Zdrowia
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
7 kwietnia 2011 r.

„Walka z lekoopornością: brak działań dzisiaj, brak leczenia jutro”

Odkrycie antybiotyków i innych leków mikrobiotycznych stało się jednym z największych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego. Zanim zaczęto stosować je w latach 40-tych XX wieku, każdego roku na choroby zakaźne umierały dziesiątki milionów osób. Mikrobiologia pomogła zredukować liczbę zachorowań na choroby zakaźne.

Pierwsze korzyści wynikające ze stosowania nowych leków pojawiły się w krajach o wyższych dochodach i wśród bogatszych grup społecznych w krajach ubogich. Także w ciągu ostatnich dwóch dekad nowe strategie odnośnie zdrowia publicznego i nowe mechanizmy finansowania ułatwiły biedniejszym społecznościom dostęp do lekarstw zwalczających najbardziej śmiertelne choroby, takie jak gruźlica, HIV/AIDS, malaria, zapalenie płuc czy biegunka. Bardzo rozwinęła się również rynkowa sprzedaż lekarstw dla ludzi i zwierząt.

Co prawda, korzyści dla społeczeństw płynące z osiągnięć medycyny mikrobiotycznej są ogromne, jednak obecnie ryzykujemy, że utracimy możliwość leczenia nowymi, jakże cennymi lekami. Może to nastąpić w wyniku uodpornienia organizmów na te leki. Odporność na drobnoustroje chorobotwórcze jest zjawiskiem naturalnym. Obecnie pogarsza się ona jednak przez powszechne stosowanie, nadużywanie i niewłaściwe wykorzystanie leków oraz rozprzestrzenianie się lekoopornych infekcji w ośrodkach zdrowia i rolnictwie. Wymiana handlowa, podróże i migracje potęgują rozprzestrzenianie się mikroorganizmów wśród społeczeństw i między państwami.

Niektóre lekarstwa ratujące życie naszych rodziców czy dziadków, nie są już skuteczne. Lekooporność wiąże się z ogromnymi kosztami dla systemu ochrony zdrowia i zupełnie niepotrzebnie pochłania coraz więcej ludzkich istnień. Taka sytuacja niweluje postęp w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w zakresie zdrowia. Osłabia również osiągnięcia nowoczesnej medycyny i technologii w walce z chorobami niezakaźnymi. Zapewne, najbardziej niepokojący jest fakt, że możliwości zastąpienia starych leków mikrobiotycznych nowymi lekami są coraz mniejsze.

Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała, że tematem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest: „Walka z lekoopornością: brak działań dzisiaj, brak leczenia jutro”. Pojawienie się odporności na leki jest problemem złożonym, który dotyczy wielu dziedzin i sektorów życia społecznego. Jak najszybciej i jak najbardziej zdecydowanie powinniśmy rozpocząć kompleksowe działania zarówno w poszczególnych krajach, jak i na arenie międzynarodowej, by rozwiązać ten problem.

W dniu dzisiejszym Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do działań mających na celu zwiększenie odpowiedzialności i powstrzymanie rozpowszechniania zjawiska lekooporności. Zastosujmy sześciopunktowy pakt strategiczny zakładający: wspólne planowanie, nadzór, regulacje dotyczące leków, racjonalne stosowanie leków, prewencję i kontrolę, innowacje i badania. Państwa, przemysł i wszystkie inne podmioty muszą odpowiedzieć na to wezwanie, bowiem zagrożona jest ochrona zdrowia na świecie oraz życie milionów ludzi.


2011-04-05

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×