facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
3 grudnia 2009 r

Milenijne Cele Rozwoju dla wszystkich:
podniesienie statusu osób niepełnosprawnych i środowisk, w których żyją

Integracja ludzi niepełnosprawnych i  pełnosprawnych, stworzenie możliwości funkcjonowania osób „sprawnych inaczej” - to główne cele obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Organizacja Narodów Zjednoczonych zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych od ponad trzydziestu lat. Rok 1981 przebiegał pod hasłem Międzynarodowego Roku Osób Niepełnosprawnych. Zakończył się on przyjęciem Światowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych. W latach 1983-1992 obchodzono Dekadę Osób Niepełnosprawnych. Pod koniec Dekady postanowiono, że trzeciego grudnia będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób z  Niepełnosprawnościami promują zrozumienie problematyki niepełnosprawności oraz dążenie do osiągnięcia pełnego i równego korzystania z  praw człowieka. Ponadto ukazują korzyści płynące z integracji w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Prawie jedna na dziesięć osób na świecie to osoba z niepełnosprawnością. W krajach rozwijających się osoby niepełnosprawne stanowią aż 20% populacji ludzi ubogich. Wiele osób z niepełnosprawnościami boryka się z barierami społecznymi. Często są one zmuszone do życia na marginesie społeczeństwa i dyskryminowane. Nie mają możliwości edukacji, zatrudnienia, dostępu do opieki zdrowotnej oraz żywności. Wiele osób z niepełnosprawnościami jest zmuszanych do życia w odrębnych ośrodkach, co stanowi naruszenie ich swobody poruszania się i życia w wybranym środowisku.

ONZ posiada długą tradycję w promowaniu poszanowania praw człowieka, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach Narodów Zjednoczonych działa Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, ustanowiono także Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami. Wysiłki Organizacji zostały dodatkowo wzmocnione przez międzynarodowy instrument prawny - Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, zapewniającą im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym na równych zasadach.

Milenijne Cele Rozwoju a niepełnosprawność

Narody Zjednoczone i społeczność międzynarodowa będą nadal pracować na rzecz włączania osób niepełnosprawnych we wszystkie aspekty życia i rozwoju społecznego. Jednak mimo wielu podjętych zobowiązań, różnice między deklaracjami politycznymi a praktyką nadal są widoczne. W celu zrealizowania Milenijnych Celów Rozwoju niezbędne jest zapewnienie, że osoby z niepełnosprawnościami i członkowie ich rodzin włączone są we wszystkie działania umożliwiające rozwój. Działania te mają przyczynić się do budowy społeczeństwa dla wszystkich ludzi. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju jest możliwe tylko wtedy, gdy kwestie osób niepełnosprawnych będą skutecznie realizowane.

Ważne narzędzie działania:
rehabilitacja na poziomie społeczeństwa (Community - based rehabilitation - CBR)
jako pomost między polityką a praktyką

Rehabilitacja na poziomie społeczeństwa to przybierająca na znaczeniu polityka integracji osób z niepełnosprawnościami, umożliwiająca im uczestnictwo w rozwoju i korzystania z niego. Jest ona praktykowana w ponad 90 krajach na całym świecie i stanowi część ogólnej strategii rozwoju społeczeństwa. Jej celem jest ograniczenie ubóstwa, wyrównywanie szans i pełnego włączenia osób niepełnosprawnych do społeczeństwa.

Kluczowym elementem programu jest podniesienie statusu osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Program zapewnia rozwój inicjatyw sprzyjających integracji niepełnosprawnych. Rehabilitacja na poziomie społeczeństwa jest realizowana dzięki połączonym wysiłkom osób niepełnosprawnych, ich rodzin, organizacji rządowych i pozarządowych oraz środowisk lokalnych. Program jest w coraz większym stopniu postrzegany jako istotny element rozwoju społeczeństwa, promujący szacunek i godność osobistą oraz zapewniający wszystkim członkom równe prawa i możliwości.


Zobacz także:

Millennium Development Goals and Disability
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=161

Community – based rehabilitation (CBR)
http://www.who.int/disabilities/cbr/en/index.html

2009-12-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×