facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Sportu i Wychowania Fizycznego

Sport for Development and Peace

"Sport odgrywa ważną rolę w polepszaniu jakości życia jednostek. Istotny jest również dla całych społeczności. Jestem przekonany, że to właściwy czas by, bazując na tym stwierdzeniu, zachęcać rządy, agendy i instytucje rozwoju oraz społeczność do zastanowienia się, jak włączać sport w działania na rzecz dzieci - zwłaszcza tych, które żyją w ubóstwie, są ofiarami walk i chorób."

Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ
Olimpiada w Salt Lake City 2002

Międzynarodowy Rok Sportu i Wychowania Fizycznego ma na celu włączenie kwestii sportu do programów edukacyjnych, zdrowia, rozwoju i pokoju. W roku 2005 rządy i organizacje pozarządowe, sportowcy i organizacje sportowe oraz przemysł, zwiększą swe starania, aby osiągnąć osiem Milenijnych Celów Rozwoju. Zostały one uzgodnione przez światowych liderów na Szczycie Milenijnym w 2000 roku. Głównym priorytetem jest obniżenie o połowę liczby osób żyjących w ubóstwie i głodzie, zapewnienie wszystkim dzieciom możliwość uczęszczania do szkoły podstawowej oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS do 2015 roku. Koordynacją obchodów Roku zajmuje się Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Międzynarodowego Partnerstwa (UNFIP - United Nations Fund for International Partnerships). Promuje on włączenie sportu do programów związanych z rozwojem i budowaniem pokoju.

Sport odgrywa dużą rolę zarówno w wielkich jak i małych społecznościach. Ludzie nie tylko wspierają swoich ulubionych sportowców i zespoły, ale również aktywnie uprawiają sport, biorą udział w treningach i różnych ćwiczeniach. Współzawodniczą w nieformalnych, rekreacyjnych meczach, jak również należą do sportowych lig i federacji. Zarówno rodzime sporty, jak i sportowe wydarzenia na skalę światową mają "jednoczącą siłę". Tam, gdzie nie ma możliwości uprawiania sportu, człowiek i całe społeczności są świadome, że czegoś im brakuje.

Sport wpływa na gospodarczo-społeczną sytuację kraju, poprawę zdrowia i rozwój osobisty ludzi w każdym wieku - zwłaszcza tych młodych. Wzrost działalności związanej ze sportem tworzy nowe miejsca pracy i rozwija gospodarkę.

Sport może również przyczynić się do rozwoju kultury pokoju i tolerancji. Wspólne przebywanie na imprezach sportowych przełamuje bariery, uczy zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Od wielu lat ONZ podkreśla znaczenie sportu w rozwoju społeczeństw. Angażuje gwiazdy sportu i podczas światowych sportowych wydarzeń prowadzi liczne kampanie. Promują one ochronę praw człowieka, zdrowia, wspierają walkę z rasizmem oraz apartheidem.

W poprzedniej dekadzie ONZ położyła nacisk na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Również relacje ze światem sportu rozwinęły się na wielu płaszczyznach. Od 1993 roku Zgromadzenie Ogólne przyjmowało kolejne rezolucje popierające igrzyska olimpijskie i rozwój kontaktów z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim.

Zarówno Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jak i Narodowe Komitety Olimpijskie podejmują współpracę z agendami ONZ, takimi jak Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Biuro Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony ¦rodowiska (UNEP). Agendy te wykorzystują sport i korzyści z niego płynące w swej działalności na rzecz uchodźców, osób dotkniętych konfliktami, walki ze społecznym wykluczeniem i degradacją środowiska.

ONZ wykorzystuje sport do globalnej walki z HIV/AIDS i na rzecz ochrony środowiska. Niezależne wyspecjalizowane organizacje ONZ, jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), ¦wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO), skupiły się w swych działaniach na sporcie i jego znaczeniu. W 1978 roku, UNESCO przyjęło Międzynarodową Kartę o Wychowaniu Fizycznym i Sporcie (International Charter of Physical Education and Sport), która była rezultatem współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Od 1984 roku WHO, wraz ze światem sportu, promuje zdrowy styl życia, regularną aktywności fizyczną i walkę z paleniem. ILO, która zajmuje się warunkami pracy, współpracuje z innymi organami ONZ, organizacjami rządowymi i sportowymi. Istotą tego współdziałania jest wykorzystanie sportu do promocji społecznego i ekonomicznego rozwoju.

Organizacje sportowe współpracujące z ONZ


  • Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Narodowe Komitety Olimpijskie - współpracują z UNICEF, UNHCR, UNDP, UNEP.
  • Międzynarodowa Federacja Siatkówki - wspiera programy skierowane do uchodźców.
  • Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) i  Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) - prowadzą wspólną kampanię przeciwko polio (paraliż dziecięcy).
  • Liga NBA - wspiera kampanię ONZ przeciwko nadużywaniu narkotyków.
  • Organizacje pozarządowe - uczestnicząc w sportowych wydarzeniach na lokalnym, narodowym i międzynarodowym szczeblu, promują rozwój, zdrowie, prawa człowieka i pokój.

Zobacz również:

Międzynarodowy Rok Sportu i Wychowania Fizycznego
http://www.unic.un.org.pl/rok_sportu/

Sport 2005 - International Year of Sport and Physical Education

International Year of Sport and Physical Education (2005)

Sport for Development and Peace

2005-01-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×