facebook facebook instagram youtube

Konferencja prasowa
5 października, godz. 13:30
Ośrodek Informacji ONZ, ul. Piękna 19, Warszawa

 


Ekspert Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka spotka się z przedstawicielami
mediów na zakończenie wizyty rozpoznawczej w Polsce
 
GENEWA / Warszawa (28 września 2018) – Specjalna Sprawozdawczyni ONZ w dziedzinie praw kulturalnych Karima Bennoune przedstawi mediom wstępne spostrzeżenia na temat obecnej sytuacji w Polsce na zakończenie swojej misji.
 
W trakcie wizyty rozpoczętej 24 września, Prof. Bennoune oceniła wdrożenie i egzekwowanie praw i polityk mających na celu zapewnienie praw kulturalnych. Oceniano wolność wypowiedzi, twórczości artystycznej i prowadzenia badań naukowych, niezależność instytucji kulturalnych, w tym muzeów, oddziaływanie niedawno przeprowadzonych reform prawa, debaty historyczne, ochronę przed dyskryminacją i prawa mniejszości, poszanowanie zasad demokracji i mowę nienawiści.
 
Specjalna Sprawozdawczyni spotkała się z władzami na szczeblu centralnym i lokalnym, a także z szeregiem innych organizacji i osób, w tym przedstawicielami nauki, artystami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu omówienia obecnej sytuacji praw człowieka.
 
Konferencja prasowa z udziałem p. Bennoune odbędzie się w piątek 5 października o godz. 13:30 w Ośrodku Informacji ONZ (ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa).
 
KONIEC
 
 
 
Pani Karima Bennoune została powołana do pełnienia funkcji Specjalnej Sprawozdawczyni ONZ w dziedzinie praw kulturalnych w październiku 2015 r. Pani Bennoune wychowała się w Algierii i w USA. Jest profesorem prawa i pracownikiem naukowym w Martin Luther King, Jr. Hall w Davis School of Law na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie prowadzi zajęcia z praw człowieka i prawa międzynarodowego. Pani Bennoune zajmuje się prawami człowieka od ponad 20 lat.
 
Specjalni Sprawozdawcy są częścią mechanizmów Rady Praw Człowieka zwanych procedurami specjalnymi. Procedury specjalne, które obejmują największą grupę niezależnych ekspertów w systemie Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, to zbiorcza nazwa niezależnych mechanizmów wyjaśniających i monitorujących. Osoby pełniące mandat w ramach procedur specjalnych to niezależni eksperci w dziedzinie praw człowieka wyznaczeni przez Radę Praw Człowieka do pełnienia misji związanych z sytuacją w określonym kraju lub zagadnieniami tematycznymi w różnych regionach świata. Ekspertów nie zatrudnia ONZ i są oni niezależni od wszelkich rządów i organizacji. Swoją misję pełnią wyłącznie we własnym imieniu, przy czym nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną przez siebie pracę.
 
Krajowa strona poświęcona prawom człowieka ONZ
- Polska
 
W sprawie pytań, w tym pytań ze strony przedstawicieli mediów, prosimy o kontakt:
W Polsce (podczas wizyty i po jej zakończeniu): z Panią Johanne Bouchard (+ 41 79 444 48 28
/ jbouchard@ohchr.org) lub drogą mailową pod adresem srculturalrights@ohchr.org.
 
W sprawie zapytań ze strony przedstawicieli mediów dotyczących innych niezależnych ekspertów ONZ, proszę kontaktować się z:
Panem Jeremy Laurence, Prawa Człowieka ONZ  – Biuro ds. kontaktów z mediami (+41 22 917 9383 /
jlaurence@ohchr.org)
 
W bieżącym roku przypada 70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. U podstaw Powszechnej Deklaracji, przetłumaczonej na rekordową liczbę 500 języków, leży zasada, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Deklaracja nadal jest znacząca dla każdego z nas, każdego dnia. W celu upamiętnienia 70. rocznicy uchwalenia tego niezwykle istotnego dokumentu, a także by zapobiec stopniowej utracie znaczenia jego kluczowych zasad, wzywamy ludzi na całym świecie, aby stanęli w obronie praw człowieka: www.standup4humanrights.org.
 
Media spolecznościowe:
Twitter: @UNHumanRights
Facebook: unitednationshumanrights
Instagram: unitednationshumanrights
Google+: unitednationshumanrights
Youtube: unohchr
 

2018-09-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×