facebook facebook instagram youtube

Polska: Ekspert ONZ oceni wyzwania w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego


GENEWA (14 kwietnia 2016 r.) – Specjalna sprawozdawczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. prawa do żywności Hilal Elver odwiedzi Polskę z oficjalną wizytą w dniach 18-25 kwietnia 2016 roku w celu uzyskania informacji na temat realizacji prawa do żywności w tym kraju. Specjalna sprawozdawczyni oceni działania zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe oraz przeszkody w realizacji tego celu, występujące na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 
„Jako kraj Europy Środkowo-Wschodniej, którego gospodarka przechodzi okres transformacji, Polska uznawana jest za jednego z najważniejszych na świecie producentów w sektorze rolnym  i ogrodniczym. W ramach nadchodzącej wizyty uwzględnione zostaną implikacje wynikające z tego faktu dla korzystania z prawa do żywności”, stwierdza p. Elver.
 
 „W jej trakcie dokonam również oceny wpływu przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej i postanowień Wspólnej Polityki Rolnej na produkcję rolną w tym kraju, w tym na dochody rolników”.

Będzie to pierwsza w Polsce wizyta niezależnego eksperta ds. prawa do żywności działającego z ramienia Rady Praw Człowieka ONZ, poświęcona inicjatywom zapewnionym pełną realizację tego prawa.
 
P. Elver, która odwiedza kraj na zaproszenie Rządu RP, spotka się z przedstawicielami władz w celu omówienia wyzwań związanych z zapewnieniem pełnej realizacji prawa do żywności, a także zaproponuje strategie poprawy korzystania z prawa do żywności przez wszystkich ludzi, w tym grup szczególnie wrażliwych.

W trakcie ośmiodniowej wizyty ekspert spotka się z urzędnikami państwowymi wysokiej rangi oraz przedstawicielami agend Narodów Zjednoczonych w Polsce, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i społeczności lokalnych w różnych częściach kraju.

P. Elver zwołuje też konferencję prasową na temat wstępnych ustaleń z wizyty. Odbędzie się ona w poniedziałek 25 kwietnia 2016 o godz. 11.00 r. w Ośrodku Informacji ONZ przy ul. Pięknej 19 w Warszawie. Wstęp na konferencję prasową zastrzeżony jest wyłącznie dla dziennikarzy. 

Spostrzeżenia i zalecenia Specjalnej sprawozdawczyni ujęte zostaną w sprawozdaniu końcowym, które przedstawione zostanie Radzie Praw Człowieka ONZ w marcu 2017 r.
 
**************************

Hilal Elver (Turcja) powołana została Specjalną sprawozdawczynią ds. prawa do żywności w 2014 r. Posiada ona tytuł Research Professor, jest jednym z Dyrektorów Projektu ds. Globalnych Zmian Klimatycznych, Bezpieczeństwa Ludzi i Demokracji z siedzibą w Ośrodku Badań Globalnych i Międzynarodowych Orfalea oraz światowym członkiem honorowym (Global Distinguished Fellow) Wydziału Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) w Centrum Prawa i Polityki Żywności Programu Resnicka. Dalsze informacje: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx

Specjalni sprawozdawcy działają w ramach tzw. procedur specjalnych Rady Praw Człowieka, największego organu zrzeszającego niezależnych ekspertów w systemie Praw Człowieka NZ. Procedury specjalne to ogólna nazwa niezależnych mechanizmów rozpoznawczych i monitorujących Rady, wykorzystywanych do rozpatrzenia konkretnych sytuacji w danym kraju lub kwestii tematycznych w ujęciu globalnym. Eksperci y w ramach procedur specjalnych działają na zasadach wolontariatu, nie są pracownikami NZ i nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Eksperci ci są niezależni od rządów państw i organizacji oraz działają w imieniu własnym.

Profil Polski na stronach OHCHR:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/PLIndex.aspx

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji i przekazania zapytań od prasy:

Karina Rathman (Warszawa):  +48 (22) 825 57 84 / +48 501 548 508 / karina.rathman@unic.org

Ahreum Lee (Genewa): +41 22 917 9391 (przed i po wizycie) /
 +41 79 752 0486 (tel. komórkowy w Polsce) / ahreumlee@ohchr.org

Zapytania od mediów w sprawie innych niezależnych ekspertów NZ:
Xabier Celaya, Dział kontaktów z mediami (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)  

Prawa człowieka w ONZ – informacje na portalach społecznościowych: Treści multimedialne i kluczowe informacje związane z naszymi notami prasowymi dostępne są w wymienionych poniżej mediach społecznościowych dotyczących praw człowieka. Proszę zatagujcie nas stosując odpowiednie nazwy użytkownika:
Twitter: @UNHumanRights
Facebook: unitednationshumanrights
Instagram: unitednationshumanrights
Google+: unitednationshumanrights
Youtube: unohchr

2016-04-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×