facebook facebook instagram youtube

Polska: Zbliżająca się wizyta ekspert ONZ mająca na celu ocenę stanu ochrony praw kulturalnych

GENEWA (21 września 2018 r.) Specjalna Sprawozdawczyni ONZ w dziedzinie praw kulturalnych Karima Bennoune odwiedzi Polskę w dniach od 24 września do 5 października 2018 r. w celu oceny działań na rzecz zapewnienia prawa wszystkich osób do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 
„Cieszę się z możliwości przekonania się bezpośrednio, jak Polska rozumie realizację praw kulturalnych i jak stara się je zapewnić za pomocą działań w zakresie legislacji i polityki. Szczególnie interesuje mnie zagadnienie poszanowania i promowania różnorodności kulturowej i jej wyrazów oraz dostępnych obywatelom możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych, które wpływają na ich życie kulturalne”, stwierdziła Pani Bennoune, której Rada Praw Człowieka ONZ zleciła monitorowanie, dokonanie przeglądu i doradztwo w zakresie praw kulturalnych we wszystkich krajach.
 
„Zamierzam dokonać również oceny polityki zapewnienia przedstawicielom różnych środowisk możliwości dostępu do dziedzictwa kulturowego i możliwości korzystania z niego, wyrażania narracji historycznych, manifestowania światopoglądu i korzystania ze swobody ekspresji artystycznej, bez dyskryminacji.
 
Pani ekspert odwiedzi wiele miast i spotka się z przedstawicielami rządu i samorządów lokalnych, a także z szerokim gronem osób pracujących w dziedzinie kultury, w tym z naukowcami, artystami i przedstawicielami właściwych instytucji. Będzie rozmawiać również z członkami organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicielami agend ONZ, pozwalając im w ten sposób podzielić się ich doświadczeniami, porozmawiać o dobrych praktykach i wskazać wyzwania związane z korzystaniem z praw kulturalnych.
 
Na zakończenie misji Specjalna Sprawozdawczyni podzieli się wstępnymi spostrzeżeniami na konferencji prasowej, która odbędzie się o godz. 13:30 czasu lokalnego w piątek, 5 października, w Ośrodku Informacyjnym ONZ przy ul. Pięknej 19, 00-549 w Warszawie. Wstęp na konferencję prasową przewidziano wyłącznie dla dziennikarzy.
 
Pani Bennoune przedstawi pełen raport z wizyty na jednej z kolejnych sesji Rady Praw Człowieka ONZ.
 
 
KONIEC
 
Pani Karima Bennoune została powołana do pełnienia funkcji Specjalnej Sprawozdawczyni ONZ w dziedzinie praw kulturalnych w październiku 2015 r. Pani Bennoune wychowała się w Algierii i w USA. Jest profesorem prawa i pracownikiem naukowym w Martin Luther King, Jr. Hall w Davis School of Law na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie prowadzi zajęcia z praw człowieka i prawa międzynarodowego. Pani Bennoune zajmuje się prawami człowieka od ponad 20 lat.
 
Specjalni Sprawozdawcy są częścią mechanizmów Rady Praw Człowieka zwanych procedurami specjalnymi. Procedury specjalne, które obejmują największą grupę niezależnych ekspertów w systemie Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, to zbiorcza nazwa niezależnych mechanizmów wyjaśniających i monitorujących. Osoby pełniące mandat w ramach procedur specjalnych to niezależni eksperci w dziedzinie praw człowieka wyznaczeni przez Radę Praw Człowieka do pełnienia misji związanych z sytuacją w określonym kraju lub zagadnieniami tematycznymi w różnych regionach świata. Ekspertów nie zatrudnia ONZ i są oni niezależni od wszelkich rządów i organizacji. Swoją misję pełnią wyłącznie we własnym imieniu, przy czym nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną przez siebie pracę.
 
Krajowa strona poświęcona prawom człowieka ONZ
- Polska
 
W sprawie pytań, w tym pytań ze strony przedstawicieli mediów, prosimy o kontakt:
W Polsce (podczas wizyty i po jej zakończeniu): z Panią Johanne Bouchard (+ 41 79 444 48 28
/ jbouchard@ohchr.org) lub drogą mailową pod adresem srculturalrights@ohchr.org.
 
W sprawie zapytań ze strony przedstawicieli mediów dotyczących innych niezależnych ekspertów ONZ, proszę kontaktować się z:
Panem Jeremy Laurence, Prawa Człowieka ONZ  – Biuro ds. kontaktów z mediami (+41 22 917 9383 /
jlaurence@ohchr.org)
 
W bieżącym roku przypada 70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. U podstaw Powszechnej Deklaracji, przetłumaczonej na rekordową liczbę 500 języków, leży zasada, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Deklaracja nadal jest znacząca dla każdego z nas, każdego dnia. W celu upamiętnienia 70. rocznicy uchwalenia tego niezwykle istotnego dokumentu, a także by zapobiec stopniowej utracie znaczenia jego kluczowych zasad, wzywamy ludzi na całym świecie, aby stanęli w obronie praw człowieka: www.standup4humanrights.org.

2018-09-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×