facebook facebook instagram youtube

Sytuacja ludności świata 2003 - Ponad 1 miliard nastolatków: inwestowanie w ich zdrowie i prawa

Ponad 1,2 miliarda nastolatków - czyli co piąta osoba na świecie - wkracza w wiek dorosły. Przyszłość całej ludzkości zależy od dobrego przygotowania młodzieży do podejmowania wyzwań w szybko zmieniającym się świecie. Jak podkreśla przygotowany przez Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) raport "Sytuacja ludności świata 2003", młodzież powinna mieć zapewniony dostęp do informacji z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową i HIV/AIDS. Jednocześnie należy zapewnić jej możliwość kształcenia się oraz czynnego udziału w rozwoju swego kraju.

Raport "Ponad 1 miliard nastolatków: inwestowanie w ich zdrowie i prawa" zostanie zaprezentowany 8 października w internecie oraz na konferencjach prasowych w Londynie i w innych miastach na całym świecie (www.unfpa.org).

Sytuacja młodych osób na świecie jest bardzo zróżnicowana. W wielu krajach rozwijających się miliony młodych dziewcząt rodzą dzieci przed osiągnięciem 18 roku życia. Zbyt wczesne macierzyństwo zagraża zdrowiu młodych kobiet i ich dzieci oraz znacznie ogranicza szansę ich rozwoju. Jednocześnie w wielu krajach na świecie istnieje obecnie trend do zawierania małżeństw w późniejszym niż dotąd wieku. Trendowi temu towarzyszy jednak częstsze niż dotychczas narażanie się na zagrożenia związane ze wczesnym rozpoczynaniem współżycia seksualnego. W każdym z tych przypadków młodzi ludzie mają prawo do informacji i usług z zakresu ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Dziewczęta i młode kobiety potrzebują zdecydowanej i skuteczniejszej ochrony przed dyskryminacją, zniewoleniem i przemocą.

Z raportu wynika, że działania zapewniające przestrzeganie praw człowieka w tym zakresie mogą przynieść ogromne korzyści. Przyczyniają się one do promowania równego statusu mężczyzn i kobiet, zwalczania epidemii HIV/AIDS, ograniczenia ubóstwa i poprawy wzrostu gospodarczego.

Na całym świecie innowacyjne programy dla nastolatków mają na celu poszerzenie ich wiedzy w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Programy te pokazują również, w jaki sposób odpowiednie usługi w dziedzinie ochrony zdrowia mogą stać się bardziej dostępne dla młodzieży i tym samym zwiększać grono młodych ludzi z nich korzystających. Państwa powinny rewidować swoje ustawodawstwo i politykę pod kątem uwzględnienia w większym stopniu potrzeb i praw nastolatków. Zaniechanie działań w tej dziedzinie prowadzi bowiem do utrwalenia się takich zjawisk jak ubóstwo, nierówności społeczne, nierównomierny przyrost ludności na świecie oraz rozprzestrzenianie się epidemii HIV/AIDS.


Raport 2003,
wersja ang.

Sytuacja ludności świata 2003 - Ponad 1 miliard nastolatków: inwestowanie w ich zdrowie i prawa - Raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) (streszczenie)


> Prezentacja raportu w Warszawie
> Hedia Belhadj, Wice Dyrektor Departamentu ds. Krajów Arabskich i Europy, Funduszu Ludnościowego
   Narodów Zjednoczonych (UNFPA)
- wystąpienie
> Prezentacja profesora dr hab. Zbigniewa Izdebskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego
   Towarzystwa Rozwoju Rodziny
- plik *.ppt (203 KB)
> Prezentacja profesor dr hab. Ewa Frątczak, Sekretarza Generalnego Rządowej Rady Ludnościowej;
   Instytut Statystyki i Demografii, SGH
- plik *.pdf (1,2 MB)

Materiały prasowe:

> Inwestowanie w zdrowie reprodukcyjne nastolatków jest niezbędnym elementem walki z ubóstwem
   i HIV/AIDS, stwierdza raport UNFPA

> Edukacja oraz dostęp do informacji i usług kluczem do ochrony młodzieży i zapewnienia jej kontroli nad
   własnym życiem

> Wczesne małżeństwa i przemoc ograniczają szanse życiowe dziewcząt i łamią ich prawa

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×