facebook facebook instagram youtube

Edukacja oraz dostęp do informacji i usług kluczem do ochrony młodzieży i zapewnienia jej kontroli nad własnym życiem

Powrót

Zapewnienie dostosowanej do wieku odbiorcy edukacji seksualnej, uwzględniającej abstynencję seksualną, oraz promowanie odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań w tej sferze są niezbędnymi warunkami ograniczenia zjawiska ciąży wśród nastolatków i  powstrzymania pandemii AIDS - to wnioski opublikowanego dziś raportu Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) pt. Sytuacja ludności świata 2003.

Raport, noszący podtytuł Ponad 1 miliard nastolatków: inwestowanie w ich zdrowie i prawa, zwraca uwagę, że niemal połowa wszystkich nowych zakażeń wirusem HIV dotyczy ludzi młodych w wieku 15-24 lat. Jedynie w 44 spośród 107 ankietowanych państw świata programy nauczania nie obejmują edukacji w zakresie AIDS. Skala niezaspokojonych potrzeb młodzieży w dziedzinie antykoncepcji przekracza ponad dwukrotnie analogiczne potrzeby w przypadku ogółu ludności.

W coraz większym stopniu młodzi ludzie zdobywają wiedzę na temat zachowań seksualnych z mało wiarygodnych źródeł, np. od rówieśników lub z mediów nastawionych na przekazywanie treści rozrywkowych. Szczególnie podatna na ryzykowne zachowania jest duża część młodzieży, która nie uczęszcza do szkół. Dlatego dotarcie do tej grupy jest wyzwaniem o pierwszoplanowym znaczeniu. Zaangażowanie lokalnych społeczności, rodziców i samych młodych ludzi jest niezbędnym warunkiem powodzenia wysiłków dążących do zmiany zachowań młodych ludzi. Raport podkreśla jednak, że nie ma w tej dziedzinie uniwersalnej metody, którą dałoby się zastosować we wszystkich przypadkach.

Raport omawia przykłady nowatorskich programów, które starają się dotrzeć do młodzieży za pośrednictwem technik teatralnych, środków masowego przekazu, sportu, oficjalnych systemów kształcenia i kampanii informacyjnych. W Ugandzie edukacja już dziś przynosi pożądane skutki w zakresie opóźniania wieku inicjacji seksualnej. Według ankiety przeprowadzonej niedawno w jednym z okręgów szkolnych tego kraju, w roku 2001 jedynie 5% uczniów w wieku od 13 do 16 lat miało za sobą kontakty seksualne. W 1994 roku było takich uczniów 60%. Aktualnie podejmowane są w Ugandzie wysiłki, których celem jest dotarcie z nowym programem edukacji w zakresie AIDS do 10 milionów uczniów.

W Brazylii wzrósł procent młodzieży, która korzysta z prezerwatyw. W 1994 r. jedynie 4 % ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie o użycie prezerwatywy w czasie pierwszego kontaktu seksualnego. Natomiast w 1999 roku, 48 % respondentów podało, że regularnie używa prezerwatyw. W Ghanie z programami edukacji rówieśniczej w zakresie HIV/AIDS udało się dotrzeć do 75 tysięcy młodych ludzi, zarówno uczniów jak i osób nieuczęszczających do szkół, w tym młodzieży bezdomnej (street youth).

Niezbędne jest inwestowanie w usługi "przyjazne" dla młodych ludzi, które powinny cechować dostępność pod względem finansowym, dogodność w korzystaniu z nich oraz poufność. Raport stwierdza, że wiele krajów usuwa obecnie przeszkody prawne utrudniające młodym ludziom dostęp do niezbędnych im usług. Dla przykładu, regulacje prawne w Republice Południowej Afryki przyznają każdej osobie mającej, co najmniej 14 lat prawo do otrzymania środków antykoncepcyjnych. Zdaniem autorów raportu, zapewnienie środków finansowych na realizację takich programów i nadanie im trwałego charakteru pozostaje wciąż kluczowym wyzwaniem w wielu krajów świata.

***

Raporty UNFPA pt. Sytuacja ludności świata publikowane są corocznie od 1978 r. Tegoroczny raport omawia - w rozdziałach 4, 5 i 6 - skuteczne metody uczenia młodych ludzi bezpieczniejszych, bardziej odpowiedzialnych zachowań. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej www.unfpa.org. Dodatkowych informacji udziela William A. Ryan (ryanw@unfpa.org).

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×