facebook facebook instagram youtube

Wystąpienie z okazji publikacji raportu "Sytuacja ludności świata 2003 - Ponad 1 miliard nastolatków: inwestowanie w ich zdrowie i prawa"

Hedia Belhadj Wice Dyrektor Departamentu ds. Krajów Arabskich i Europy Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA)

Powrót

Warszawa, 8 października 2003 roku

Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Ambasadorze,
Panie i Panowie,

Jako przedstawicielka Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) mam ogromny przywilej zaprezentowania Państwu tegorocznego raportu o stanie ludności świata “Ponad 1 miliard nastolatków - inwestowanie w ich zdrowie i prawa".

Tegoroczny raport ma szczególną wagę, ponieważ dotyczy naszych dzieci, społeczności, w których żyjemy i naszej przyszłości. Młodzi ludzie wchodzą w dorosłe życie z nadziejami i marzeniami. Jednak w wielu przypadkach napotykają na swej drodze trudności, niezrozumienie, bariery i często zachowują się w sposób wysoce nieodpowiedzialny. Zasługują jednak na to, abyśmy ich chronili i o nich dbali - tak, aby mogli dorastać w najlepszych możliwych warunkach.

Prezentowany dziś raport kładzie nacisk na znaczenie inwestycji w zakresie zdrowia i praw nastolatków, traktując te kwestię również jako pilne zadanie w dziedzinie rozwoju, które przysporzy społeczeństwom licznych korzyści, w tym korzyści ekonomicznych.

W większości państw Europy Środkowej i Wschodniej odnotowano wzrost przypadków ciąży wśród nastolatek. W Rosji, na Białorusi i Ukrainie oraz w państwach leżących na terenie Kaukazu i Azji Środkowej liczba porodów wśród dziewcząt, które nie przekroczyły 17 roku życia, była w 1998 roku wyższa niż w 1989 roku.

Potwierdza się teza, że inwestycje w sferze edukacji młodych ludzi przynoszą ogromne korzyści, w tym korzyści ekonomiczne. Edukacja seksualna skłania młodych ludzi do odpowiedzialnych zachowań i opóźnia moment inicjacji seksualnej. Jest na to wiele dowodów. Dzięki stosowaniu środków antykoncepcyjnych mniej dziewcząt zachodzi w niechcianą ciążę i ucieka się do aborcji. W zaspokojeniu specyficznych potrzeb tej grupy populacji bardzo ważną rolę odgrywa także poradnictwo w zakresie planowania rodziny, adresowane do młodocianych małżonków.

Europa Wschodnia i Azja Środkowa to regiony, w których epidemia HIV/AIDS rozwija się najszybciej. Według szacunków, w 2002 roku doszło na tym terenie do 250.000 przypadków nowych zakażeń, przez co liczba ludzi żyjących z HIV/AIDS w tych regionach świata wzrosła do 1,2 miliona. Główną przyczyną zakażeń jest dożylne zażywanie narkotyków, ale wirus przenosi się także podczas stosunków heteroseksualnych. Kompleksowe działania profilaktyczne, właściwe i regularne używanie prezerwatyw, leczenie chorób przenoszonych drogą płciową i stosowanie jednorazowych igieł do zażywania narkotyków mogą opóźnić lub zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.

Odpowiednie, obejmujące dostęp do informacji, poradnictwa i prezerwatyw programy w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w połączeniu ze skutecznymi programami profilaktyki antynarkotykowej i terapią dla osób zakażonych wirusem HIV, mogą osłabić tempo rozwoju epidemii. Polska daje w tym względzie dobry przykład, ponieważ udało się w Waszym kraju ograniczyć przypadki przenoszenia się wirusa HIV z matki na dziecko. Jednakże zapewnienie dostępu do bezpłatnych i dobrowolnych porad i usług medycznych w zakresie HIV/AIDS jeszcze bardziej zwiększyłyby Wasze osiągnięcia. Wasz sukces pokazuje, że wyasygnowanie odpowiednich środków może mieć wymierny wpływ na walkę z chorobą.

Prezentowany dziś raport dokumentuje także inny, istotny aspekt naruszania praw człowieka. Nierówność płci zagraża życiu i zdrowiu dziewcząt i kobiet i kłóci się z wysiłkami podejmowanymi przez rządy i wspólnoty w celu ograniczenia ubóstwa. Istniejące na całym świecie dysproporcje w podziale władzy i normy społeczne sprawiają, że młodym kobietom trudno jest - zwłaszcza w warunkach społecznych niepokojów i konfliktów - odmówić kontaktów seksualnych, których nie pragną. Przemoc wobec kobiet stanowi coraz poważniejszy problem z dziedziny życia społecznego i praw człowieka. Rodzi coraz większe komplikacje w sferze zdrowia publicznego. Przemoc seksualna, handel młodymi kobietami i dziewczętami oraz okrutne praktyki w rodzaju okaleczania żeńskich narządów rodnych są przyczynami coraz głębszych kryzysów w zakresie opieki zdrowotnej i praw człowieka. Dwa pierwsze zjawiska dotykają znacznej części młodych kobiet w Europie. W związku z tym istnieje pilna potrzeba, by kraje, skąd pochodzą ofiary handlu żywym towarem i kraje, do których trafiają, połączyły swe wysiłki służące rozwiązaniu tego problemu.

UNFPA udziela wsparcia skutecznym programom na całym świecie. W Europie Środkowej i Wschodniej uczestniczymy w projekcie pod nazwą "Partnerstwo na rzecz Poprawy Płciowego i Reprodukcyjnego Zdrowia Nastolatków", wspierając kompleksową i wielosektorową akcję służącą ograniczeniu podatności młodych ludzi na HIV/AIDS i umożliwieniu im aktywnego uczestnictwa w walce z epidemią. Nasz partnerski udział w tym przedsięwzięciu polega na wymianie dobrych praktyk i doskonaleniu metod pracy grup młodzieży zajmującej się edukacją rówieśniczą. UNFPA pracuje wspólnie z szerokim kręgiem instytucji i z samą młodzieżą nad rozwojem inicjatyw dotyczących edukacji w zakresie życia rodzinnego, edukacji seksualnej w szkołach, edukacji rówieśniczej oraz przyjaznych dla młodzieży placówek i usług medycznych. W szczególny sposób troszczymy się o dziewczęta, których zdrowie, wykształcenie i szanse życiowe często schodzą na drugi plan z powodu dyskryminacji płci, wczesnego małżeństwa i wczesnego macierzyństwa. Nasze programy cechuje wrażliwość na kwestie kulturowe i specyfikę różnych grup młodzieży, a strategie przez nas realizowane uwzględniają różne doświadczenia dziewcząt i chłopców, są oparte na prawa człowieka oraz zasadzie współuczestnictwa młodzieży.

Ogromną troskę budzi w nas kwestia środków finansowych. W 2001 roku wartość międzynarodowego wsparcia dla programów w zakresie zdrowia reprodukcyjnego wyniosła zaledwie 45% kwoty ustalonej podczas kairskiej Konferencji do spraw Ludności i Rozwoju. Jest rzeczą niezbędną, by poszczególne państwa i sieć darczyńców poczuły się odpowiedzialne za finansowanie potrzebnych programów. Niezależnie od innych zadań, jakie czekają kraje kandydujące do członkostwa w UE i kraje w okresie transformacji, ich rozwój, społeczna równowaga oraz polityczna i gospodarcza stabilność będą zależeć również od inwestycji w programy i usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego adresowane do młodych ludzi. Spodziewamy się, że Polska będzie dla nas partnerem, dzielącym się swoimi doświadczeniami z innymi państwami i - dzięki lepszemu finansowaniu - wspierającym na całym świecie opracowywanie i stosowanie polityki, praw i programów, które chronią i bronią praw i zdrowia młodych ludzi.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×