facebook facebook instagram youtube

       8 października 2003, Londyn

Oświadczenie Pani Thoraya Ahmed Obaid, Dyrektora Wykonawczego Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA)

Z okazji publikacji raportu "Sytuacja ludności świata 2003 - Ponad 1 miliard nastolatków: inwestowanie w ich zdrowie i prawa"

Powrót

Witam Państwa. Po raz kolejny mam przyjemność przybyć do Londynu, tym razem by przedstawić Państwu raport "Sytuacja ludności świata 2003" Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA).

Tegoroczny raport koncentruje się na potrzebie zwiększenia inwestycji w zakresie ochrony praw człowieka i poprawie bytu młodych ludzi. Wiąże się to ze zwiększeniem inwestowania w edukację i opiekę zdrowotną, z uwzględnieniem obszarów zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Raport ten powinien być swego rodzaju sygnałem przebudzenia. Sygnalizuje konieczność wysłuchania młodych ludzi i uświadomienia sobie ich potrzeb. Jest to sygnał dla zwiększenia dostępnych funduszy i rozszerzenia kampanii informacyjnych oraz zakresu usług dla młodych ludzi. Sygnalizuje on również potrzebę zapewnienia im wsparcia, tak by mogli wieść zdrowe, produktywne i godne życie.

W obecnej chwili, ludność świata liczy sobie więcej młodych ludzi niż kiedykolwiek w swojej długiej historii - co piąty człowiek na świecie to nastolatek w wieku od 10 do 19 lat. Wszyscy stoją w obliczu poważnych zagrożeń zdrowia i godnego bytu. Zagrożenia te to między innymi wirus HIV/AIDS i inne infekcje przenoszone drogą płciową, wczesna ciąża i małżeństwo, dyskryminacja płciowa i przemoc. Wszystkie te czynniki stają się jeszcze groźniejsze w połączeniu w ubóstwem. Obecnie, ok. 238 milionów młodych ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa, za mniej niż 1 dolara USA dziennie.

To, z jakim skutkiem wszystkie społeczeństwa zajmą się tymi problemami, będzie miało znaczący wpływ na zdrowie, rozwój i respektowanie praw człowieka, nie tylko w dniu dzisiejszym ale i w przyszłości.

W chwili obecnej, aż 50% populacji świata to ludzie poniżej 25 roku życia. Młodzi ludzie dorastają w szybko zmieniającym się świecie. Wielu z nich podlega istnemu bombardowaniu informacjami o bezpośrednich treściach seksualnych. Mimo to, brak im podstawowej wiedzy z zakresu zdrowia seksualnego, zabezpieczenia przed przedwczesną ciążą oraz wirusem HIV/AIDS czy innymi infekcjami przekazywanymi drogą płciową.

Raport ten wykazuje, że zaniechanie i niewystarczające finansowanie działań w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego młodzieży prowadzi do narastania zjawisk ubóstwa i rozprzestrzeniania się wirusa HIV/AIDS.

AIDS stało się chorobą młodych ludzi, zasilaną przez ubóstwo, nierówność płci oraz niewystarczającą informację i brak usług w tym zakresie. Obecnie, połowa nowych infekcji wirusem HIV dotyka ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Szacunkowo, około 6,000 młodych ludzi dziennie ulega zakażeniu wirusem HIV/AIDS - czyli jedna osoba co 14 sekund.

Świata nie stać już na półśrodki wobec istnego wymiatania coraz większej części młodego pokolenia przez AIDS. To nie jest już tylko problem ogólnego zdrowia społecznego. Jest to globalna katastrofa wymagająca natychmiastowego przeciwdziałania na skalę ogólnoświatową.

Istnieją udokumentowane przykłady z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, gdzie właściwie zaplanowane kampanie informacyjne i programy edukacyjne doprowadziły do zmiany nawyków i zachowań na bezpieczniejsze i zdrowsze. Konieczne jest zapewnienie znacznie większego wsparcia dla programów edukacji seksualnej i działań z zakresu prewencji HIV, skierowanych na młodych ludzi w szkołach i poza nimi.

Nieodłącznym elementem tych działań powinno być zaangażowanie liderów społecznych, przywódców społecznych, religijnych, rodziców, nauczycieli i samych młodych ludzi.

Raport "Sytuacja ludności świata 2003" jednoznacznie wykazuje, iż edukacja, informacja i opieka zdrowotna są pilnie potrzebne we wszystkich regionach świata. Pragnę również podkreślić, że wyniki badań wielokrotnie udowodniły, że edukacja seksualna nie prowadzi do wypaczania zachowań w tym zakresie. Wręcz przeciwnie, zachęca ona młodych ludzi do proaktywnej ochrony własnego zdrowia i bytu, często skłaniając ich do powstrzymania się od wczesnej inicjacji seksualnej lub do jej opóźnienia.

Musimy pamiętać o tym, że warunki życia młodych ludzi na całym świecie są bardzo drastycznie zróżnicowane. Nie ma na to jednej, magicznej recepty. Nie ma metody działania pasującej do wszystkich warunków i okoliczności. Jest jednak ogólnoświatowe porozumienie co do tego, iż informacje i usługi muszą być dopasowane do wieku i środowiska kulturowego zamierzonych odbiorców.

Musimy również pamiętać, że znaczna części nastolatków i młodych ludzi żyje w związkach małżeńskich. W niektórych krajach, większość dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 lat. W skali globalnej, 82 miliony dziewcząt w wieku 10 do 17 lat wyjdzie za mąż przed ukończeniem 18 lat. Co roku, 14 milionów nastoletnich dziewcząt rodzi dzieci, co wiąże się z bardzo poważnymi zagrożeniami. Nastoletnie dziewczęta są dwukrotnie bardziej zagrożone śmiercią w czasie ciąży lub porodu niż młode kobiety w wieku powyżej 20 lat. Raport ten wnioskuje więc o rozszerzenie zakresu obsługi zdrowotnej najmłodszych małżeństw, których potrzeby nie są obecnie zaspokajane.

Mimo że w wielu krajach seksualność nadal pozostaje bardzo delikatnym a nawet drażliwym tematem, przede wszystkim w odniesieniu do nastolatków i młodych ludzi, poczyniono już pewne postępy we wprowadzaniu działających w praktyce programów edukacyjnych i informacyjnych w tym zakresie.

Najlepsze programy zapewniają informacje na temat wiedzy i umiejętności radzenia sobie w życiu, z uwzględnieniem aspektów zdrowia reprodukcyjnego, dzięki czemu młodzi ludzie stoją przed rzeczywistym wyborem i szansą na poprawę swojej sytuacji. Musimy jednak zwielokrotnić nasze wysiłki, by zrealizować założone cele na skalę międzynarodową. Nie zdołamy odwrócić tendencji rozprzestrzeniania się AIDS, zmniejszyć śmiertelności wśród młodych matek ani ograniczyć występowania skrajnego ubóstwa, do czego wzywają tzw. Milenijne Cele Rozwoju, o ile nie zwiększymy nakładów na i dla młodych ludzi. Nie uda nam się również przybliżyć do osiągnięcia stanu pełnego równouprawnienia płci, o ile nie zwiększymy naszych wysiłków na rzecz młodzieży całego świata.

Musimy wspólnie dołożyć wszelkich starań, by dotrzeć do młodych ludzi uczących się w szkołach, żyjących na ulicy, uwięzionych w strefach konfliktów społecznych i politycznych - wszędzie tam, gdzie zagrożenie przemocą seksualną i infekcją wirusem HIV jest alarmująco wysokie. Musimy stawić czoła rzeczywistym uwarunkowaniom i wykorzystać wielką szansę jaką jest największa obecnie populacja młodych ludzi w historii ludzkości.

Wspieranie młodych ludzi w ich działaniach w na rzecz opóźniania lub zapobiegania ciąży i zabezpieczania się przed wirusem HIV czy zachorowaniem na AIDS może przynieść ogromne korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Z drugiej strony, międzynarodowe środki przeznaczane na programy w zakresie zdrowia publicznego i reprodukcyjnego wynoszą zaledwie 40% sum uzgodnionych przez rządy w 1994 roku, w czasie Międzynarodowej Konferencji ds. Ludności i Rozwoju w Kairze.

Raport ten jest więc apelem do wszystkich przywódców o dotrzymanie obietnic złożonych młodym ludziom. Jest to również swoista odezwa do liderów społeczności lokalnych, rodziców, nauczycieli i wszystkich dorosłych pracujących i mających do czynienia z młodzieżą. Jest to ostatecznie również apel do samych młodych ludzi, wzywający ich do wyrażania swoich opinii i czynnego uczestnictwa w działaniach kształtujących ich życie i byt.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×