facebook facebook instagram youtube

Raport UNFPA: "Sytuacja Ludności Świata 2004.
Konsensus kairski - ocena po dziesięciu latach: ludność, zdrowie
reprodukcyjne i globalne działania na rzecz zwalczania ubóstwa."

15 września 2004 r.

Szanowni Redaktorzy,

Rok obecny jest niezwykle istotnym dla rozwoju międzynarodowego. Państwa analizują i potwierdzają swe poparcie dla globalnego Programu Działania, który łączy kwestie demograficzne ze wzrostem ekonomicznym, zdrowiem reprodukcyjnym i prawami kobiet. Daje rzeczywistą nadzieję na postęp w walce z biedą, HIV/AIDS i degradację środowiska.

Dziesięć lat temu 179 państw przyjęło kluczowe porozumienie podczas Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze. Obecnie, w połowie drogi do zakończenia programu w roku 2015, można już mówić o ważnych osiągnięciach. Więcej osób uzyskało dostęp do środków planowania rodziny. Powstały nowe ustawy przeciwdziałające dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. W wielu krajach poruszane są niezmiernie istotne zagadnienia wywołujące silne emocje. Dotyczą one dostępu do informacji i usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego dla nastolatków.

Tym niemniej ważne problemy nadal pozostają nierozwiązane. Najpilniejsze to brak środków i usług dla osób biednych i dla grup będących na pograniczu wykluczenia społecznego. Pandemia HIV/AIDS nadal się rozprzestrzenia. Co roku na świecie przy porodzie umiera pół miliona matek. Aby pokonać te problemy i wypełnić zobowiązania z Kairu potrzebne jest większe zaangażowanie społeczeństw.

Raport UNFPA "Sytuacja Ludności Świata 2004" ocenia postęp i omawia ograniczenia w realizacji postanowień z Kairu. Odnosi się do wszystkich głównych kwestii: demografii i ubóstwa, stanu ludności i środowiska, migracji i urbanizacji, równości płci, zdrowia reprodukcyjnego i planowania rodziny, bezpiecznego macierzyństwa, zapobiegania HIV/AIDS, potrzeb nastolatków oraz zdrowia reprodukcyjnego, również w sytuacjach zagrożenia.

Jak wynika z raportu "Konsensus kairski - ocena po dziesięciu latach: ludność, zdrowie reprodukcyjne i globalne działania na rzecz zwalczenia ubóstwa.", dalszy postęp jest konieczny, jeśli świat ma osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju: eliminację skrajnego ubóstwa i głodu, redukcję śmiertelności matek i dzieci, zwalczenie HIV/AIDS i uwłasnowolnienie kobiet.

Jestem przekonany, że raport UNFPA będzie dla Państwa cennym źródłem informacji przydatnym przy przygotowywaniu opracowań i artykułów w nadchodzącym roku. Raport podlega embargu do 15 września do godziny 12:00.

Z wyrazami szacunku,

Safiye Cagar
Dyrektor
Dział Informacji, Zarządu i Mobilizacji Środków


W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×