facebook facebook instagram youtube

Historyczne porozumienie w sprawie klimatu zostało zawarte

Konferencja klimatyczna w Paryżu
30 listopada – 11 grudnia 2015 r.

 
„Przyjęte porozumienie w sprawie klimatu pozwoli każdemu państwu wrócić do swojego kraju z wysoko uniesionym czołem. Nasze kolektywne działania mają dużo większą wartość niż suma pojedynczych działań. Nasza odpowiedzialność wobec historii jest ogromna”
- Laurent Fabius, Prezydent 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz Minister Spraw Zagraniczny Francji.
 
„Udało Wam się osiągnąć ambitne porozumienie, wiążące porozumienie, uniwersalne porozumienie. Nigdy nie będę w stanie wyrazić większej wdzięczności dla uczestników konferencji klimatycznej. Możecie z dumą stanąć przed waszymi dziećmi i wnukami”
 – Francois Hollande, prezydent Francji.
 
 „Weszliśmy w nową erę globalnej współpracy w sprawie jednej z najbardziej skomplikowanych kwestii, z jaką ludzkość nigdy dotąd się nie zmierzyła. Po raz pierwszy każde państwo na świecie podjęło zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzmocnienia odporności na skutki zmian klimatycznych oraz dołączenia do wspólnej akcji klimatycznej. Jest to spektakularny sukces wielostronnej współpracy”
– Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon.
 
„Jedna planeta i jedna szansa na dokonanie tego we właściwy sposób - nam się to udało w Paryżu. Razem stworzyliśmy historię. Jest to porozumienie płynące z przekonania. Jest to porozumienie zawarte w solidarności z najbardziej bezbronnymi. Jest to porozumienie uwzględniające wizję przyszłości. To z myślą o przyszłości musimy przeobrazić je w siłę napędzającą bezpieczny wzrost. Jestem pewna, że przyszłe pokolenia zapamiętają 12 grudnia 2015 jako dzień, w którym na pierwszym miejscu postawiono współpracę, wizję, odpowiedzialność, wspólne człowieczeństwo oraz troskę o nasz świat”
-  Christiana Figueres, Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji  Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.
 

12 grudnia 2015 r. w Paryżu 195 państw zawarło historyczne porozumienie przeciwdziałające zmianom klimatycznym oraz wzywające do podejmowania działań i zaangażowania się w tworzenie niskoemisyjnej, zrównoważonej przyszłości.
 
Głównym celem porozumienia jest ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do mniej niż 2 stopni Celsjusza ponad poziom sprzed epoki przemysłowej. Zachęca ono także do podejmowania wysiłków sięgających jeszcze dalej – do zmniejszenia globalnego wzrostu temperatury nawet do poziomu 1,5 stopni Celsjusza. To zapewni dużo większy margines bezpieczeństwa w walce z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.
 
Dla osiągnięcia tych ambitnych, ale i bardzo ważnych celów niezbędne było zapewnienie rozwijającym się państwom i najbardziej bezbronnym społecznościom specjalnych dofinansowań umożliwiających im prowadzenie bardziej zdecydowanej akcji klimatycznej w zgodzie z krajowymi planami.
 
Porozumienie umożliwia rozwój akcji klimatycznej
 
Porozumienie klimatyczne dotyczy pięciu kluczowych obszarów, takich jak:
  1. Łagodzenie skutków zmian klimatycznych – redukcja emisji gazów cieplarnianych w tempie pozwalającym na osiągnięcie ustalonego celu
  2. Przejrzysty system monitorujący działania państw w ramach globalnej akcji klimatycznej
  3. Adaptacja – wzmocnienie zdolności państw do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych
  4. Straty i zniszczenia – wzmocnienie zdolności państw do naprawy zniszczeń spowodowanych zmianami klimatycznymi
  5. Wsparcie – w tym finansowe dla krajów na rzecz budowy czystej, odpornej na zmiany klimatyczne przyszłości
Państwa zobowiązały się w jak najszybszym czasie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych na swoim terytorium oraz systematycznie, co 5 lat przedkładać krajowe plany klimatyczne (nationaly determined contributions – NDCs), w których zostaną zawarte szczegółowe cele podjęte w ramach akcji klimatycznej.
W porozumieniu zostało zawarte postanowienie, iż przyszłe krajowe plany klimatyczne nie mogą być mniej ambitne niż obecne. Oznacza to, że 188 już przedłożonych krajowych planów klimatycznych będzie stanowiło solidny fundament dla jeszcze bardziej górnolotnych celów.

Przejrzysty system monitorujący działania państw w ramach globalnej akcji klimatycznej, który został zawarty w porozumieniu, uwzględnia zróżnicowane możliwości krajów i zapewnia im swobodę w kształtowaniu swojej kontrybucji na rzecz klimatu.
 
„Zawarte porozumienie jest wyraźnym sygnałem dla tysięcy miast, regionów, przedsiębiorstw oraz obywateli na całym świecie, którzy już wcześniej zaangażowali się w akcję klimatyczną, iż ich wizja niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatyczne przyszłości została wybrana jako kierunek dla ludzkości w tym stuleciu” – Christiana Figueres, Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji  Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.
 
Wsparcie dla krajów rozwijających się
 
Porozumienie klimatyczne podkreśla znaczenie odpowiedniego wsparcia dla krajów rozwijających się oraz ustanawia globalny cel znacznego wzmocnienia procesu adaptacyjnego do zmian klimatycznych w drodze międzynarodowej współpracy.
 
Już obecnie plany i dążenia państw rozwijających się do tworzenia czystej i odpornej na zmiany klimatyczne przyszłości są szerokie i ambitne. Zostaną one wsparte znacznie większymi środkami finansowymi udzielanymi przez kraje rozwinięte i w drodze dobrowolnych wpłat innych państw.
 
Rządy państw uzgodniły, że do roku 2020 stworzą przejrzysty plan zgromadzenia 100 miliardów dolarów na działania związane ze zmianą klimatu. Natomiast do roku 2025 wyznaczą nowy cel, który dotyczyć będzie zebrania dalszych środków.
 
W ramach zawartego porozumienia została również wzmocniona współpraca międzynarodowa odnośnie stosowania technologii bezpiecznych dla klimatu oraz budowania zdolności krajów rozwijających się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
 
Wejście w życie porozumienia
 
Porozumienie zawarte na konferencji klimatycznej w Paryżu zostało przekazane do depozytu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Państwa będę mogły je ratyfikować przez rok począwszy od dnia 22 kwietnia 2016 r. obchodzonego jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Porozumienie wejdzie w życie w momencie, gdy 55 państw odpowiedzialnych łącznie za co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych złoży swoje dokumenty ratyfikacyjne.

2015-12-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×