facebook facebook instagram youtube

Światowy Szczyt Klimatyczny w Paryżu21. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

(21st session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC COP21)

30 listopada – 11 grudnia 2015 r.
 

„Zmiany klimatyczne zachodzą wszędzie, nie znają granic państwowych. Gazy cieplarniane wytworzone w określonych miejscach, wywołują skutki w innych zakątkach świata stanowiąc zagrożenie dla życia i środowiska na całym świecie. Zagrażają one także stabilizacji ekonomicznej i bezpieczeństwu państw. Tylko w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych pracując razem możemy odpowiedzieć na ten palący problem.”
- Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon
 
W dzisiejszych czasach zmiany klimatyczne dotykają wszystkie państwa na każdym kontynencie. Wpływają one negatywnie na rozwój gospodarczy krajów oraz życie ludzi.
 
Wszyscy doświadczamy skutków zmian klimatycznych. Zmieniają się warunki pogodowe, poziom mórz wzrasta i coraz częściej mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi. Jedną z przyczyn zmian klimatycznych jest działalność człowieka powodująca ciągle rosnącą emisję gazów cieplarnianych, która obecnie osiągnęła najwyższy poziom w historii. Jeśli nie podejmiemy żadnego działania, to średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrośnie, osiągając poziom przekraczający 3 stopnie Celsjusza pod koniec XXI wieku. W niektórych regionach może nastąpić nawet jeszcze większy wzrost. Najbardziej narażeni na skutki zmian klimatycznych są najbiedniejsi i najbardziej bezbronni ludzie.
 
Obecnie istnieją rozwiązania, umożliwiające przekształcenie krajowych gospodarek w czystsze i bardziej odporne na zmiany klimatyczne. Tempo wprowadzania zmian jest coraz szybsze, coraz więcej ludzi stosuje odnawialne źródła energii oraz szereg innych środków mających przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Lecz to nie wystarcza, musimy zrobić więcej.
 
Jak podkreśla Sekretarz Generalny, zmiany klimatyczne nie znają granic państwowych, są wyzwaniem dla całego świata. Gazy cieplarniane wytworzone w określonych miejscach, zagrażają ludziom w innych zakątkach świata. Sprawa wymaga koordynacji na szczeblu międzynarodowym. Konieczna jest również międzynarodowa współpraca, które wesprze kraje rozwijające się w przejściu do niskoemisyjnej gospodarki.
 
Od 30 listopada w Paryżu trwa Światowy Szczyt Klimatyczny, w którym bierze udział  196 stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), wśród nich są przedstawiciele państw i rządów. Wcześniej w tym roku, państwa przyjęły nową agendę zrównoważonego rozwoju, która zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działania, które musimy podjąć, by osiągnąć Cele są w większości takie same jak te, które dążą do zwalczania zmian klimatycznych. Dla osiągnięcia nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju niezbędne jest przyspieszenie działań na rzecz zwalczania zmian klimatycznych.
 
 Światowy Szczyt Klimatyczny w Paryżu  to okazja dla wszystkich państw do zawarcia wszechstronnego porozumienia wprowadzającego świat na drogę umożliwiającą budowę przyszłości, w której wzrost globalnej temperatury będzie mniejszy niż 2 stopnie Celsjusza.
 
Porozumienie osiągnięte w Paryżu nie jest punktem końcowym działań w tej kwestii. Jest to decydujący moment, w którym wszystkie państwa działając razem, w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu wyznaczą drogę do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do mniej niż 2 stopni Celsjusza.
 
Wszystkie strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu będą obradować nad wszelkimi aspektami nowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych na poszczególnych sesjach negocjacyjnych. Następnie rządy państwowe rozpatrzą swoje działania zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.  Omówią takie kwestie jak:
  • co należy zrobić na szczeblu krajowym, by postanowienia nowego, wszechstronnego porozumienia klimatycznego były przestrzegane;
  • planowane krajowe kontrybucje (intended nationally determined contribution - INDC);
  • pozyskanie, w drodze wiarygodnego politycznie procesu, 100 miliardów dolarów rocznie na wsparcie zmian klimatycznych w krajach rozwijających się do 2020 r., do czego zobowiązały się państwa rozwinięte;
  • mobilizacja nowych działań i zobowiązań do podjęcia działań.
Zawarcie trwałego porozumienia klimatycznego w Paryżu ma ogromne znaczenie. Przyczyni się do zahamowania wzrostu i spadku emisji gazów cieplarnianych w ciągu tej dekady, do osiągnięcia neutralności klimatycznej w tym wieku oraz do urzeczywistnienia realnie trwałego zrównoważonego rozwoju.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zobacz również:

UN Climate Change NEWSROOM:  http://newsroom.unfccc.int/

Tackling Climate Change: http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/

United nations conference on climate change: http://www.cop21.gouv.fr/en

2015-12-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×