facebook facebook instagram youtube

Szczyt Zrównoważonego Rozwoju
(25-27 września 2015 r.)
Nowa historyczna Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju jednogłośnie przyjęta
przez 193 państwa członkowskie ONZ


 
Dotarliśmy do decydującego momentu w historii ludzkości.
 
Ludzie z całego świata zwrócili się do nas z prośbą, by rozjaśnić im przyszłość i zapewnić  życie pełne szans i  możliwości.
 
Państwa członkowskie odpowiedziały na tę prośbę opracowując Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030.
 
Agenda ta jest obietnicą światowych przywódców złożoną wszystkim ludziom na całym świecie.
 
Jest ona uniwersalną i zintegrowana wizją lepszego świata.
 
To agenda dla ludzi, by wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach.
 
To agenda dla planety - naszego wspólnego domu.
 
To agenda wspólnego dobrobytu, pokoju i partnerstwa.
 
Wyraża ona naglącą potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.
 
Fragment przemówienia Sekretarza Generalnego ONZ na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju
(25 września 2015 r.)


Nowy Jork, 25 września -  Już pierwszego dnia Szczytu Zrównoważonego Rozwoju 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły nową, śmiałą Agendę mającą na celu wyeliminowanie do roku 2030 ubóstwa na świecie i budowę zrównoważonej przyszłości.

Nowa Agenda zawierająca 17 globalnych Celów ma historyczne znaczenie. Jej przyjęcie spotkało się z ogromnymi owacjami na stojąco delegacji, w tym 150 światowych przywódców uczestniczących w Szczycie Zrównoważonego Rozwoju.

Taki właśnie przekaz trafi do milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem telewizji, mediów społecznościowych, radia, reklam społecznościowych w kinach i wiadomości przekazywanych przez telefony komórkowe.

Agenda rozpoczyna nową erę w działaniach na szczeblu krajowym i współpracy międzynarodowej, zobowiązując wszystkie państwa do podjęcia szeregu działań na rzecz rozwoju. Nie tylko mają one przeciwdziałać przyczynom ubóstwa, ale także zostaną ukierunkowane na wzrost gospodarczy, zwiększenie dobrobytu i sprostanie zdrowotnym, edukacyjnym i społecznym potrzebom ludzi, przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Przemawiając na ceremonii otwarcia Szczytu, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon powiedział: "Nowa Agenda jest obietnicą światowych przywódców złożoną ludziom na całym świecie. Jest wizją  zintegrowanego i przekształconego świata, powszechnego i lepszego dla wszystkich ludzi. "

"To Agenda dla ludzi, mająca wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach" dodał. "Jest to Agenda na rzecz wspólnego dobrobytu, pokoju i współpracy. Podkreśla pilną potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym, u jej podstaw leżą równość płci i poszanowanie praw wszystkich ludzi. Przede wszystkim stanowi ona zobowiązanie do nie pozostawienia nikogo w tyle. "

"Prawdziwym sprawdzianem zaangażowania w Agendę 2030 będzie sposób jej wdrożenia. Ważne jest, by każdy człowiek na całym świecie włączył się do tej akcji. Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju jest naszym drogowskazem. To lista rzeczy do zrobienia dla ludzkości i naszej planety. To nasz plan pozwalający na osiągnięcie sukcesu."- powiedział Ban Ki-moon.

Nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju bazują na ustaleniach wcześniejszych konferencji ONZ i Milenijnych Celach Rozwoju, które odniosły spory sukces i poprawiły jakość życia milionów ludzi. Nowa Agenda podkreśla fakt, że świat stoi w obliczu ogromnych wyzwań, począwszy od szeroko rozpowszechnionego ubóstwa, zwiększających się nierówności, braku szans na prowadzenie lepszego życia w dobrobycie i dostępu do władzy, po degradację środowiska i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi.

Deklaracja przyjęta przez światowych przywódców stwierdza: "Nigdy wcześniej nie było tak szeroko zakrojonej i powszechnej Agendy. Nigdy wcześniej światowi przywódcy nie zobowiązali się do wspólnego działania na tak olbrzymią skalę. (…) Razem wkraczamy na drogę ku zrównoważonemu rozwojowi, razem będziemy dążyć do osiągnięcia globalnego rozwoju i takiej współpracy, w której nie będzie przegranych, i która przyniesie ogromne korzyści wszystkim krajom we wszystkich regionach świata."

Oficjalne przyjęcie Deklaracji miało miejsce wkrótce po tym, jak Papież Franciszek zwrócił się do Zgromadzenia Ogólnego ze słowami: "Przyjęcie Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na rozpoczynającym się dzisiaj, Światowym Szczycie jest ważnym znakiem nadziei. "

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Mogens Lykketoft, nazwał Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju "ambitną" w zmaganiach z niesprawiedliwością, ubóstwem, marginalizacją i dyskryminacją. "Dostrzegamy potrzebę zmniejszenia nierówności i ochronienia naszego wspólnego domu poprzez zmianę wzorców konsumpcji i produkcji. Przyznajemy, że istnieje ogromna potrzeba zajęcia się zjawiskiem podziałów, korupcji i nieodpowiedzialności, które napędzają konflikty i wstrzymują rozwój. "

Przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego, Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International powiedział, że nie można winić ludzi za to, że są sceptyczni, ponieważ istnieje różnica pomiędzy "światem w którym żyjemy a światem, w którym chcemy żyć". Jego zdaniem Zrównoważone Cele Rozwoju "reprezentują aspiracje ludzi i mogą, a nawet muszą, zostać osiągnięte."

 
*******************************************************************************

Zobacz również:

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (25 września 2015 r.)
http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj---cele/przemowienie-sekretarza-generalnego-onz-na-szczycie-zrownowazonego-rozwoju-25-wrzesnia-2015-r/2916

Świat i Cele Zrównoważonego Rozwoju http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/swiat-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2886 
 
Szczyt Zrównoważonego Rozwoju http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj---cele/szczyt-zrownowazonego-rozwoju-nowy-jork-25-%E2%80%93-27-wrzesnia-2015-r/2861

Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860

Sustainable Development Goals http://www.un.org/sustainabledevelopment/
 

2015-09-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×