« strona główna « UDHR
wersja do druku

60 lat temu, 10 grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową. 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Praw Człowieka.

Deklaracja składa się z Preambuły i 30 artykułów i została sporządzona przez przedstawicieli wszystkich regionów świata w oparciu o wszelkie systemy prawne. Deklaracja stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących wszystkim ludziom bez względu na różnice "rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice" (art. 2). Deklaracja zawiera szeroki zakres podstawowych praw człowieka i wolności do których wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni na całym świecie są uprawnieni. Deklaracja otworzyła drzwi do postępu, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia. Każdy dzień przynosi przykłady łamania praw człowieka na całym świecie.

Deklaracja jest kamieniem węgielnym pod wciąż rozwijający się system ochrony praw człowieka. Dziś system ten koncentruje się na najbardziej wrażliwych grupach jak: osoby niepełnosprawne, ludy tubylcze czy też emigrantach.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została wpisana do Księgi Guinnessa jako najczęściej tłumaczony dokument na świecie. Deklaracja została przetłumaczona na 360 języków. Istnieje w 6 oficjalnych językach ONZ: arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, którymi posługują się miliardy ludzi. Została przetłumaczona także na tak rzadki język jak pipil, którym posługuje się 50 osób w Salwadorze i Hondurasie, kirundi używany w Burundi, czy też yao w Malezji.

10 grudnia 2007 roku ONZ rozpoczęła roczną kampanię pod hasłem "godność i sprawiedliwość dla wszystkich", aby upamiętnić 60 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - przełomowego dokumentu w dziejach ludzkości. Roczne obchody będą miały swój punkt kulminacyjny w Dzień Praw Człowieka, 10 grudnia 2008 roku. Celem obchodów jest poszerzenie wiedzy na temat Deklaracji i jej znaczenia dla ludzi na całym świecie. Organizatorzy obchodów zachęcają jak najszersze grupy społeczne oraz jak najwięcej organizacji i instytucji do podejmowania działań zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym - tak aby obietnica zawarta w Deklaracji: "godność i sprawiedliwość dla nas wszystkich" stała się rzeczywistością.


ObchodyPowszechna Deklaracja Praw Człowieka
Kampania
Globalne projekty
Logo
Żywy dokument

Uniwersalność
Trwające znaczenie
Tocząca się walka
Godność i sprawiedliwość dla wszystkich
Zobowiązanie
Godność
Sprawiedliwość
Deklaracja własnością wszystkich ludzi

Zobacz również:

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, maj 2008 r.