facebook facebook instagram youtube

„16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” Kampania "TWOJA pomarańczowa okolica" 25 listopada - 10 grudnia 2014 r.

 
“Państwa mają obowiązek zajęcia się problemem przemocy wobec kobiet. Ale nasz stosunek do tego zjawiska też musi ulec zmianie. Jedna z trzech kobiet to ofiara przemocy — ale ta sprawa dotyczy mężczyzn. Mężczyźni są odpowiedzialni za większość gróźb i aktów przemocy wobec kobiet. Często są to mężczyźni z ich najbliższego otoczenia — ojcowie, mężowie, sympatie czy bezpośredni przełożeni”.
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon
“Musimy powiedzieć mężczyznom i chłopcom: Nie podnoście rąk, by zadać cios — podnieście głos w obronie kobiet — i w obronie praw człowieka”.
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon
 “Na całym świecie ludzie mobilizują się, by powstrzymać przemoc wobec kobiet i dziewcząt. To nie jest już tylko sprawa organizacji kobiecych. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że przemoc ze względu na płeć jest problemem nas wszystkich i wszyscy ponosimy odpowiedzialność za jej powstrzymanie”.
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon
 “Nasza misja to eliminacja wszystkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet do 2030 roku”.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Dyrektor Generalny, UN Women
“Wszystkie przejawy przemocy wobec dziewcząt to poważne naruszenie praw człowieka zakorzenione w pojęciu nierówności płci. Kiedy nastoletnia dziewczyna doznaje przemocy, często dokonywanej przez jej najbliższych, ma ograniczone opcje i możliwości. Jeśli nie otrzyma pomocy, będzie odczuwała skutki doznanej krzywdy do końca życia, co może również wpłynąć na kolejne pokolenia”.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Dyrektor Generalny, UN Women
“Chcemy przywołać duch Pekinu, by dodać energii naszym wysiłkom na rzecz praw kobiet, podniesienia statusu kobiet i równości płci”.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Dyrektor Generalny, UN Women
 
Sekretarz Generalny ONZ i kampania "Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet" (UNiTE to End Violence against Women) zachęcają do wzięcia udziału w tegorocznych działaniach w ramach  „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, które w tym roku przebiegną pod hasłem “TWOJA pomarańczowa okolica”.  Na całym świecie w dniach 25 listopada – 10 grudnia będą organizowane liczne wydarzenia z tej okazji.  25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia - Dzień Praw Człowieka.
Kampania “TWOJA pomarańczowa okolica” może być prowadzona wszędzie: szkołach, instytutach i przedsiębiorstwach, w sklepach, kinach, bibliotekach  i miejscach publicznych. Każdy może wziąć w niej udział, zarówno pojedyncze osoby jak  i organizacje.
Kampania ma na celu poszerzenie świadomości społecznej o globalnej pandemii, jaką jest przemoc wobec kobiet i dziewcząt  oraz skłonić do szukania rozwiązania dla tego palącego problemu. Wszystkie organizowane działania będą przebiegały pod hasłem „Pomarańczowe wydarzenia” („Orange events”).
Co możesz zrobić?
Użyj pomarańczowego koloru do kreatywnego i widocznego wsparcia kampania "TWOJA pomarańczowa okolica". Wszystkie organizowane działania będą przebiegały pod hasłem „Pomarańczowe wydarzenia” („Orange events”).
Udekoruj znane punkty i obiekty w twojej okolicy pomarańczowymi światłami, flagami, balonami czy kwiatami. Ozdób lokalny supermarket, szkołę i imprezy sportowe pomarańczowym kolorem. Tam, gdzie to możliwe, zawiąż pomarańczowe wstążki i zorganizuj 25 listopada lokalne ‘pomarańczowe pochody’.
I … przyślij swoje zdjęcia, uwagi, filmy — zostaną one umieszczone na stronie internetowej kampanii UNiTE  na zakończenie tegorocznych działań w ramach „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” i oraz  w biuletynie informacyjnym “Orange Issue”  w styczniu  2015 r.
Działania objęte kampanią "TWOJA pomarańczowa okolica" dążą do:
1.   Skupienia uwagi rządów na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt, który jest jednym z newralgicznych obszarów działania wskazanym przez Pekińską Platformę Działania;
2.   Wezwania do włączenia kwestii przemocy wobec kobiet i dziewcząt do wszystkich dyskusji prowadzonych podczas konferencji Pekin +20, jak również podczas pracy nad ustalaniem celów rozwoju świata po 2015 roku;
3.   Wzmocnienia głosów jednostki ONZ „UN Women” podczas  przyszłorocznej konferencji „Pekin+20”, które mają zmobilizować zarówno rządy, jak i obywateli do żądania równości płci.  Problemy ujawniające się w różnych sferach życia są często powodowane przemocą wobec kobiet i dziewcząt;
4.   Podniesienia rangi kampanii UNiTE i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (UN Trust Fund to End Violence against Women - UNTF) poprzez zwiększenie w 2015 r. środków finansowych.
Wydarzenia i działania w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku
Pomarańczowy motywem przewodnim siedziby ONZ w Nowym Jorku i mieście Nowy Jork
Zarówno siedziba ONZ jak i znane miejsca w Nowym Jorku zostaną oświetlone i udekorowane kolorem pomarańczowym. Miejscowe instytucje i przedsiębiorstwa zostaną poproszone o udekorowanie swoich nieruchomości pomarańczowym kolorem, a Stałe Przedstawicielstwa przy ONZ, jednostki systemu NZ, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, członkowie lokalnych społeczności oraz mieszkańcy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w 'pomarańczowych' wydarzeniach i do uczestniczenia w dyskusjach na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Nadanie Nagrody 2014 Dla Przyszłościowej Polityki
25 listopada w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbędzie się  spotkanie z okazji Nagrody Dla Przyszłościowej Polityki dotyczącej ograniczeniu przemocy. Nagroda będzie przyznana za  najlepsze regulacje prawne i strategie dotyczące ograniczenia przemocy wobec kobiet i dziewcząt.  Wydarzenie przybierze formę panelu z interaktywną dyskusją nad wdrażaniem przepisów prawnych i strategii,  na temat skutecznych praktyki, lukach i przyszłości w świetle Pekińskiej Platformy Działania obchodzącej dwudziestą rocznicę.
Wszystkie wydarzenia będą szeroko relacjonowane  w mediach społecznych na kontach UNiTE i ‘UN Women’. Śledź tag #orangeurhood na Twitterze, Facebooku, Instagramie i aplikację Vine by obejrzeć najaktualniejsze materiały wizualne.
 
*****************************
Wezwanie do podjęcia działań 2014: Twoja pomarańczowa okolica!
‘16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć’
Każdy dzień w ramach ‘16 Dni Akcji’ zostanie poświęcony newralgicznemu obszarowi wskazanemu  w Pekińskiej Platformie Działania .
Na stronie  Say NO – UNiTE Facebook   https://www.facebook.com/SayNO.UNiTE można podzielić się informacjami o przebiegu kampanii w twojej okolicy. Odwiedź też stronę UNiTE – Orange Day  http://endviolence.un.org/orangeday.shtml i zobacz wideo z okazji „pomarańczowego Dnia”.
 
*****************************
W 2013 roku kampania UNiTE ogłosiła globalną akcję pod nazwą "Pomarańczowy świat w 16 dni"  (Orange the World in 16 Days). Organizacja Narodów Zjednoczonych, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i pojedyncze osoby zorganizowały w ponad 50 krajach cały szereg kreatywnych i zauważalnych imprez, które pomogły zaistnieć idei kampanii w świadomości społecznej i stworzyły okazję do prowadzenie dyskusji nad różnymi działaniami i proponowanymi rozwiązaniami. Ta akcja miała na celu m.in. stworzenie symbolicznego obrazu świata wolnego od przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Pomarańczowy kolor,  jeden z oficjalnych kolorów kampanii UNiTE, został wybrany na motyw przewodni wszystkich wydarzeń.  Kolor pomarańczowy kojarzy się z pogodą ducha i optymizmem i  symbolizuje świat wolny od przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
20-ta rocznica Pekińskiej Platformy Działania stwarza okazję do nawiązania współpracy, odnowienia zobowiązań, pobudzenia działań politycznych i do mobilizacji społeczeństwa. Każdy może wziąć udział w kampanii: mężczyźni, chłopcy, przywódcy religijny, lokalni politycy, fryzjerzy, właściciele stoisk handlowych, nauczyciele, lekarze i policjanci.
 
*****************************
Idea inicjatywy 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć powstała w 1991 roku w Instytucie Globalnego Przywództwa Kobiet prowadzonego przez Centrum na Rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership http://www.cwgl.rutgers.edu/). Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada)  i działania w ramach  „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” przypadają na krytyczny moment w staraniach o zakończenie przemocy wobec kobiet i dziewcząt - świat mobilizuje się do obchodów 20 rocznicy Pekińskiej Platformy Działania (Beijing Platform for Action http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/) i osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, a nowa światowa agenda rozwoju nabiera kształtów. Jest to ważny moment  do zwrócenia większej uwagi na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

2014-11-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×