facebook facebook instagram youtube

2010 - Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej

W 2002 roku podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu przywódcy zgodnie przyznali, że należy zmniejszyć tempo utraty różnorodności biologicznej do roku 2010. Wtedy to podkreślono, że różnorodność biologiczna – wraz z wodą, energią, zdrowiem i rolnictwem – to dziedziny, wokół których powinna skupić się działalność w celu poprawy sytuacji na świecie. Właśnie na tym szczycie nadano tak ogromne znaczenie różnorodności biologicznej. Nigdy wcześniej, na żadnym forum międzynarodowym nie poświęcono temu zagadnieniu tyle uwagi. Ochrona bioróżnorodności została włączona również, jako jeden z priorytetów do Milenijnych Celów Rozwoju.

19 stycznia 2007 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej (A/Res/61/203). Na wrzesień 2010 r. Zgromadzenie Ogólne NZ zaplanowało spotkanie na wysokim szczeblu, na którym zostanie przyjęty nowy strategiczny plan wdrożenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Różnorodności Biologicznej.

Obchody mają na celu zwiększenie społecznej i politycznej świadomości na temat znaczenia różnorodności biologicznej oraz konsekwencji jej utraty. Są również okazją do zaangażowania się społeczności międzynarodowej w globalne działania na rzecz realizacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o Różnorodności Biologicznej.

Przez ostatnie pół wieku działalność człowieka spowodowała zubożenie różnorodności biologicznej. Wiele gatunków wymiera tysiące razy szybciej niż zaplanowała to natura – przyczyniają się do tego między innymi zmiany klimatyczne.

Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych. Łączy się z tym wszystkim co stanowi o jakości życia.

Zachowanie różnorodności biologicznej to nie tylko wyzwanie dla rządów państw. To zadanie również dla organizacji międzynarodowych i pozarządowych, sektora prywatnego, władz lokalnych i wszystkich ludzi na świecie. Różnorodność biologiczna to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić. Trzeba zadbać o to, by nie naruszać istniejących na ziemi ekosystemów. Należy zwiększyć świadomość o ogromnym znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania równowagi różnorodności biologicznej.

Więcej informacji na temat obchodów Roku znajduje się na stronie International Year of Biodiversity . Ze strony można dowiedzieć się między innymi o planowanych działaniach w 2010 roku związanych z tematem bioróżnorodności, jak również w jaki sposób ludzie na całym świecie mogą włączyć się w działania mające na celu zachowanie bioróżnorodności.

Zobacz również:

International Year of Biodiversity
www.cbd.int/2010/welcome

Resolution A/Res/61/203 (International Year of Biodiversity 2010)
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r61.htm

Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju
http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/

2010-01-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×