facebook facebook instagram youtube

5 Międzynarodowa Konferencja
Wspierania Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
„Współpraca z młodym pokoleniem”

W dniach 23-27 października 2006 r. w Rynii pod Warszawą odbędzie się 5 Międzynarodowa Konferencja Wspierania Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W Polsce spotkają się przedstawiciele 14 krajów europejskich: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania oraz dwóch organizacji: Europejska Organizacja Związków Żołnierzy (EUROMIL) i Światowa Federacja Kombatantów. Do udziału w konferencji zaproszono również przedstawicieli rządu polskiego, delegatów polskich i zagranicznych a także reprezentantów organizacji pozarządowych i studentów.

Konferencja odbywa się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Radosława Sikorskiego. W komitecie honorowych zasiada gen. Franciszek Gągor, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; płk (w st. spocz.) Krzysztof Komorowski, Dyrektor Wojskowego Biura Badań Historycznych oraz Anna Darska, Dyrektor Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

Celem konferencji jest omówienie form aktywowania byłych uczestników misji pokojowych poprzez współpracę z młodymi ludźmi i organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Współpraca z młodzieżą jest szczególnie ważna dla kombatantów. Wiele osób po zakończeniu misji pokojowych i po przejściu w stan spoczynku poszukuje nowych form realizowania się i uczestniczenia w życiu społecznym. Osoby te mają dużo doświadczenia i wiedzy, którą mogą przekazać młodzieży.

Oficjalne otwarcie Konferencji odbędzie się w Dniu Narodów Zjednoczonych, 24 października o godz. 9:00 w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rynii pod Warszawą. W uroczystości weźmie udział Minister Obrony Narodowej, Radosław Sikorski.

Tego samego dnia o godzinie 12:00 reprezentanci Ministerstwa Obrony Narodowej i przedstawicielstw ONZ w Polsce złożą wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Delegaci będą również uczestniczyć w lekcji historii w warszawskim Gimnazjum nr 91 im. St. Staszica przy ulicy Kajakowej (godz. 15:15). Tematem spotkania o charakterze metodycznym będzie „Udział Polaków w misjach pokojowych i humanitarnych ONZ”. Delegaci obejrzą również wystawę „Polacy w międzynarodowych misjach pokojowych” otwartą dzień wcześniej przez gen. Ryszarda Wieczorka w obecności przedstawicieli władz dzielnicy i władz samorządowych, Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Biura Edukacji Urzędu Stołecznego Warszawy.

25 października w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie o godzinie 16:30 odbędzie się forum dyskusyjne, w którym wezmą udział polscy kombatanci misji pokojowych ONZ, studenci i pracownicy naukowi oraz delegaci konferencji. Uczestnicy forum omówią zagadnienia prawne, społeczne i etyczne związane z udziałem żołnierzy w misjach pokojowych ONZ.

25 i 26 października przedstawiciele misji pokojowych ONZ z Polski i delegaci zagraniczni przedstawią swoje prezentacje poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie współpracy z młodym pokoleniem. Studenci i pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie podejmą temat reformy misji pokojowych ONZ i aspektów prawnych związanych z wysyłaniem polskich żołnierzy na misje pokojowe.

***************************************************************************************

Pełna informacja na temat 5 Międzynarodowej Konferencji Wspierania Kombatantów Misji Pokojowych ONZ znajduje się na stronach internetowych http://www.unic.un.org.pl/bluehelmet/ oraz http://www.blue-beret.pl

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniach konferencyjnych prosimy o kontakt:
Mariola Ratschka, Ośrodek Informacji ONZ
Tel.: (0-22) 825-57-84
E-mail: mariola.ratschka@undp.org
2006-10-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×