facebook facebook instagram youtube

Konferencja prasowa
z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ds. handlu ludźmi (II)

W dniach 24-29 maja b.r. w Polsce przebywać będzie Specjalny Sprawozdawca ONZ – niezależny ekspert powołany do monitorowania, badania i sporządzania raportów na temat przestrzegania praw człowieka. Podczas swojego pobytu Pani Joy Ngozi Ezeilo, Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ds. handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, planuje spotkać się m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, dyrektorem Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podsekretarzem stanu i przewodniczącym Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przedstawicielami Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej w Granicznym Punkcie Kontrolnym w Terespolu, organizacji pozarządowych oraz agend ONZ w Warszawie. Specjalny Sprawozdawca złoży wizyty w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie i w hostelu Fundacji La Strada.

Podczas spotkań Pani Joy Ngozi Ezeilo poruszy różne aspekty handlu ludźmi w Polsce, zapozna się ze skalą problemu oraz kwestiami legislacyjnymi i współpracą pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi. Zwróci uwagę na działania rządu polskiego i innych podmiotów, prowadzone w celu ochrony i wsparcia ofiar handlu ludźmi, ich reintegracji ze społeczeństwem oraz na kwestie zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji prasowej w dniu 29 maja o godz. 11:00 w Ośrodku Informacji ONZ, al. Niepodległości 186 w Warszawie. Na spotkaniu z dziennikarzami Specjalny Sprawozdawca przekaże swoje obserwacje i dokona podsumowania wizyty. Uprzejmie prosimy o  potwierdzenie obecności pod numerem (0-22) 825 57 84 lub na adres e-mailowy unic.poland@unic.org.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Jako praktykujący prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, Pani Joy Ngozi Ezeilo posiada szeroki zakres doświadczeń w ramach badań zjawiska handlu ludźmi, w szczególności handlu dziećmi i kobietami. Piastowała wiele funkcji w rządzie Nigerii, była m.in. Honorowym Komisarzem w Ministerstwie ds. Kobiet i Rozwoju Społecznego. Doradza organizacjom międzynarodowym i angażuje się w działalność organizacji pozarządowych.


2009-05-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×