facebook facebook instagram youtube

Konferencja prasowa
z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ds. prawa do zdrowia (II)

W dniach 5 -11 maja b.r. w Polsce przebywa Specjalny Sprawozdawca ONZ – niezależny ekspert powołany do monitorowania, badania i sporządzenia raportu na temat przestrzegania praw człowieka.

Wizytę w Polsce Anand Grover rozpoczął od rozmowy kurtuazyjnej z panią Grażyną Bernatowicz, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Spotkał się także z  Ambasadorem Jakubem Wołąsiewiczem, Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w celu zapoznania się z implementacją wyroków ETPC w Polsce. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zaprezentowali obowiązujący w Polsce systemu opieki i ubezpieczeń zdrowotnych, oraz różne aspekty zdrowia prokreacyjnego.

Na kolejne dni wizyty Specjalnego Sprawozdawcy ds. prawa do zdrowia, zaplanowane są spotkania z przedstawicielami Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia i przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Podczas spotkań odbędą się dyskusje na temat podjętych działań oraz omówiona zostanie rola i odpowiedzialność personelu medycznego. W siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostaną przedyskutowane kwestie wody i warunków sanitarnych – czynników niezbędnych dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. Anand Grover spotka się także z panią Elżbietą Radziszewska, Sekretarz Stanu w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, przedstawicielami sejmowej Komisji Zdrowia i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Złoży także wizytę w Biurze Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowym Centrum ds. AIDS oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Uda się także do Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie.

W przeddzień zakończenia oficjalnej wizyty w Polsce Specjalny Sprawozdawca ds. prawa do zdrowia spotka się z samorządem zawodowym: prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Podczas spotkań Anand Grover poruszy tematy związane z prawem do ochrony zdrowia prokreacyjnego, dostępem do opieki zdrowotnej i jej jakością, polityką redukcji szkód i opieką medyczną w więzieniach. Zapozna się z podejmowanymi działaniami w celu zapewnienia wszystkim ludziom (w tym grupom marginalizowanym) korzystania z prawa do ochrony zdrowia, a także z napotykanymi problemami w tych kwestiach.

Na zakończenie swojej wizyty w Polsce Anand Grover spotka się z dziennikarzami, którym przekaże swoje obserwacje i dokona podsumowania wizyty. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji prasowej w dniu 11 maja o godz. 12:00 w Ośrodku Informacji ONZ, al. Niepodległości 186 w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie obecności pod numerem (022) 825-57-84 / 0501-548-444 lub na adres e-mailowy unic.poland@unic.org.

----------------------------------------------------

Informacje na temat funkcji Specjalnego Sprawozdawcy NZ, notka biograficzna Ananda Grovera i prawa do zdrowia znajduje się na stronie Ośrodka Informacji ONZ http://www.unic.un.org.pl/human_rights/

.


2009-05-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×