facebook facebook instagram youtube

Konkurs na Młodzieżowego Delegata 2014

Spotkanie Sekretarza Generalnego ONZ

z Młodzieżowymi Delegatami w 2013 r.

 

     Ośrodek Informacji ONZ zachęca młodych ludzi w wieku 18-25 lat, którzy biegle władają językiem angielskim, do wzięcia udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie Młodzieżowego Delegata (Youth Delegate) -  reprezentanta polskiej młodzieży. Młodzieżowy  delegat wejdzie w skład polskiej delegacji i weźmie udział w 69. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

     Konkurs organizowany jest w ramach programu ‘Młodzieżowy Delegat’, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce we współpracy z Departamentem Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

     Pierwszym etapem programu jest konkurs na esej na temat „Agenda rozwoju po 2015 r.: priorytety z punktu widzenia polskiej młodzieży”. Finaliści zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której zostaną wybrani najlepsi kandydaci. Ostatecznego wyboru Młodzieżowego Delegata na 69. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ dokona  Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

     Przed wyjazdem do Nowego Jorku Młodzieżowy Delegat weźmie udział w ogólnopolskich konsultacjach na temat sytuacji młodzieży w Polsce, w szczególności w takich obszarach jak edukacja,  dostępność do rynku pracy i opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo.

     W Nowym Jorku Młodzieżowy Delegat będzie aktywnie uczestniczył w pracach polskiej delegacji na sesję. Weźmie udział w obradach III Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, który zajmuje się problematyką praw człowieka oraz zagadnieniami społecznymi, w tym młodzieży. Tradycyjnie, Młodzieżowi Delegaci z różnych krajów będą uczestniczyć  w  wydarzeniach towarzyszących obradom oraz spotkają się  Sekretarzem Generalnym ONZ.

     Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych  w Polsce https://una.org.pl/index.php/168-mlodziezowy-delegat-2014.

--------------------------------------------------------------------------------------

      W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych tematyką młodzieży zajmuje się Wydział do Spraw Polityki Społecznej i Rozwoju (Social Policy and Development Division) w Departamencie  do Spraw Gospodarczych i Społecznych (Department of Economic and Social Affairs – DESA). Wydział prowadzi szereg programów, w tym program dla młodzieży ‘UN Programme on Youth’, który zwraca uwagę na rolę młodzieży w zmieniającym się świecie oraz na konieczność  zwiększenia udziału młodych ludzi w procesach decyzyjnym we wszystkich krajach.

     ‘UN Programme on Youth’ zachęca państwa członkowskie do tworzenia programów ‘Młodzieżowy Delegat’ w  swoich krajach.  Delegat młodzieży reprezentuje młodych ludzi w swoim kraju, towarzyszy oficjalnym delegacjom obradującym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ  oraz Rady Gospodarczej i Społecznej. Bierze udział w spotkaniach i nieformalnych negocjacjach międzyrządowych, podczas których  prezentuje stanowisko młodzieży danego kraju.

     Największym zainteresowaniem delegatów młodzieży cieszą się posiedzenia trzeciego komitetu Zgromadzenia Ogólnego, który obraduje  nad sprawami społecznymi, kulturowymi i pomocy humanitarnej. W obszarze rozwoju społecznego są rozpatrywane między innymi takie kwestie jak sytuacja młodych ludzi, osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziny.

Zobacz również:

Social Policy and Development Division - Youth

http://social.un.org/index/Youth.aspx

Youth Delegate Programme

http://social.un.org/index/Youth/Whatcanyoudo/Establishayouthdelegateprogramme.aspx

United Nations Youth Delegates: Bringing Youth to the UN and the UN to youth

http://unyouth.com/

 

2014-03-27

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×