facebook facebook instagram youtube

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 2014 „ROLNICTWO RODZINNE: ŻYWIĆ ŚWIAT, DBAĆ O ZIEMIĘ”

Organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego, konkurs fotograficzny zwraca uwagę na znaczenie i rolę rolnictwa rodzinnego i gospodarstw rolnych w eliminacji głodu i ubóstwa na świecie. To właśnie w rodzinnych gospodarstwach rolnych produkuje się aż 70% żywności na świecie. Istnieje silny związek między rodziną a gospodarstwem zwłaszcza, gdy utrzymuje się ona głównie z produkcji rolniczej. Dochód rodziny wpływa na  jej funkcjonowanie w życiu ekonomicznym, społecznym i kulturalnym. Zachęcamy do obejrzenia wideo na stronie internetowej www.familyfarmingcampaign.net/en/home, które poświęcone jest temu zagadnieniu.    

Temat konkursu „Rolnictwo rodzinne: Żywić świat, dbać o Ziemię” ma na celu zwiększenie wiedzy na temat sposobów produkcji zdrowej i zdrowej żywności przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i różnorodności biologicznej. Nawiązuje on do takich kwestii jak: zapewnienie zdrowej żywności,  bezpieczeństwa żywnościowego, jakości odżywiania,  poprawy jakości życia, zarządzanie zasobami naturalnymi, ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój terenów wiejskich.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich chętnych, którzy lubią pokazywać świat w świetle obiektywu. Organizatorzy konkursu – Światowe Forum Obszarów wWejskich (World Rural Forum) i  międzynarodowa sieć Agricultures oraz wspierająca inicjatywę Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) – szczególnie zachęcają rolników, młodzież i kobiety do wzięcia udziału w konkursie.

Zdjęcia powinny przedstawiać pracę oraz sposoby utrzymywania rodzin rolniczych w dziedzinach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, akwakultura i pasterstwo. Prace konkursowe powinny ukazywać również siłę, potencjał i wyzwania związane z rozwojem rodzinnych gospodarstw rolnych oraz różne funkcje, jakie pełnią członkowie rodzin rolniczych na całym świecie.

Udział w konkursie

  • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż 3 zdjęcia (max 10MB, w formacie JPG)  do dnia 1 maja 2014 roku. Zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.
  • Fotografie można przesyłać za pomocą strony internetowej: http://extra.agriculturesnetwork.org/survey/photocompetition/, lub e-mailem: photocompetition@ruralforum.net
  • Każda praca musi spełniać wymogi techniczne i być prawidłowo opisana, zgodnie z regulaminem zawartym na stronie: http://extra.agriculturesnetwork.org/survey/photocompetition/
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec października 2014 roku, podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie www.familyfarmingcampaign.net
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i użycia prac konkursowych.

Nagrody

Z pośród nadesłanych zdjęć jury przyzna łącznie  7 nagród za najlepsze prace:

  • Nagroda główna w wysokości 400 euro za 1. miejsce
  • Sześć nagród za zajęcie 2. miejsca w wysokości  200 euro
  • Autorzy 5. najbardziej popularnych zdjęć wybranych drogą głosowania online otrzymają nagrody w wysokości 100 euro.

2014-04-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×