facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Młodzieży
12 sierpnia 2010 - 11 sierpnia 2011

18 grudnia 2009 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji A/RES/64/134 ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Młodzieży: Dialogu i Wzajemnego Zrozumienia. Uroczystości rozpoczęcia roku odbędą się 12 sierpnia. Obchody Roku zbiegają się z 25. rocznicą Międzynarodowego Roku Młodzieży poświęconego tematowi partycypacji, rozwoju i pokoju.

W celu podkreślenia wagi Międzynarodowego Roku Młodzieży, Zgromadzenie Ogólne zdecydowało również o zorganizowaniu Światowej Konferencji Młodzieży (World Youth Conference) pod auspicjami ONZ. Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadzi otwarte, nieformalne konsultacje z państwami członkowskimi ONZ, aby określić warunki finansowania konferencji ze składek dobrowolnych (Press Release GA/SHC/3968). Zgromadzenie Ogólne NZ wzywa rządy, społeczeństwo międzynarodowe i wszystkich ludzi na całym świecie do wsparcia działań na szczeblu lokalnym i międzynarodowym związanych z Międzynarodowym Rokiem Młodzieży.

Obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży, którego hasłem przewodnim jest dialog i wzajemne zrozumienie, mają na celu zachęcanie do dialogu i zrozumienia między pokoleniami, jak również zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania się w działalność na rzecz osiągnięcia międzynarodowego rozwoju i postępu, w tym Milenijnych Celów Rozwoju. Obchody Roku są okazją do promowania idei pokoju, poszanowania praw człowieka i wolności, a także solidarności. Są także doskonała okazją do zwrócenie uwagi rządów, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni, biznesu i młodych ludzi na osiągnięcia Światowego Programu Działań na rzecz Młodzieży (World Programme of Action for Youth).

W miesiącach poprzedzających rozpoczęcie Roku, Program NZ ds. Młodzieży (UN Programme on Youth) zachęca do podjęcia działań promujących zrozumienie, znaczenie i korzyści płynące z udziału młodych ludzi w każdej dziedzinie życia społecznego. Zachęca także do wspierania młodzieży, by mogła ona przeznaczyć swą energię, entuzjazm i kreatywność sprawom związanym z rozwojem oraz promocją wzajemnego zrozumienia.

Międzynarodowy Rok Młodzieży został ustanowiony, aby ułatwić młodym ludziom pełne i efektywne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia społecznego. Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęca wszystkich do współpracy z młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi dla lepszego zrozumienia ich potrzeb i problemów, a także dla poznania i wykorzystania potencjału, jaki młodzi ludzie mogą wnieść w życie społeczeństw.

Zobacz również:

"Dialog i wzajemne zrozumienie" – broszurka

Dlaczego ogłoszono Międzynarodowy Rok Młodzieży?
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1563&wid=18

Inauguracja Międzynarodowego Roku Młodzieży
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1612&wid=18

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży, 12 sierpnia 2010 r.
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1562&wid=18

International Year of Youth
http://social.un.org/youthyear/index.shtml

2010-01-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×