facebook facebook instagram youtube

DEMOKRACJA A ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Chiny: kobieta pracująca
na polu ryżowym
DEMOKRACJA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji (UNDEF) wspiera projekty, które umacniają społeczeństwo obywatelskie, promują prawa człowieka i zachęcają wszystkie grupy do uczestnictwa w procesie demokratycznym. To jedyna jednostka ONZ ze słowem „demokracja” w nazwie i której głównym celem jest wspieranie demokracji poprzez wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. UNDEF jest jedną z najnowszych jednostek w systemie ONZ. UNDEF został utworzony w  2005 roku przez ówczesnego Sekretarza Generalnego Kofi Annana. Jednostka funkcjonuje jako ogólny fundusz powierniczy (UN General Trust Fund). Od czasu jego powstania sfinansowano około 470 projektów w blisko 150 krajach, łącznie na kwotę ok. 125 mln USD. Znaczna większość środków przekazywana jest lokalnym grupom społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób UNDEF odgrywa nową i wyjątkową rolę w umacnianiu ładu demokratycznego na całym świecie - tradycyjna współpraca ONZ z rządami państw w kwestii demokratyzacji została rozszerzona o współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Działania UNDEF ukierunkowane są w stronę popytu na demokrację, a nie w stronę podaży. Projekty UNDEF są realizowane w krajach rozwijających się, w przekształcających się społeczeństwach i środowiskach, przed którymi stoją liczne wyzwania. Projekty te dotyczą sześciu głównych obszarów:
  • Rozwój społeczności
  • Praworządność i prawa człowieka
  • Media
  • Narzędzia demokratyzacji
  • Młodzi ludzie
  • Kobiety
Wysokość średniej dotacji to 225 000 USD, a wnioski o finansowanie projektów podlegają skrupulatnej i uważnej ocenie oraz rygorystycznemu procesowi selekcji. W samym 2011 r. do UNDEF wpłynęło ponad 2800 propozycji projektów. Fundusz jest całkowicie zależny od dobrowolnych wpłat państw członkowskich. Dotychczas był wspierany przez 40 państw, które przekazały łączną kwotę ponad 130 mln USD. Największymi donorami UNDEF są Stany Zjednoczone i Indie. UNDEF promuje przejrzystość oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Więcej informacji na temat działalności UNDEF i projektów znajduje się na stronie UNDEF pod adresem: www.un.org/democracyfund/. A oto kilka przykładów projektów UNDEF z całego świata: Demokracja w działaniu

Egipt: budowanie integralności administracji publicznej

Celem finansowanego przez UNDEF projektu jest wspieranie przejrzystości i integralności aparatu administracyjnego następujących egipskich ministerstw: spraw wewnętrznych, mieszkalnictwa, zdrowia, solidarności społecznej, edukacji i sprawiedliwości. Projekt przewiduje prowadzenie szkolenia pracowników na temat Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, organizowanie warsztatów oraz wspólnych spotkań dziennikarzy i prawników, przygotowywanie dorocznych raportów na temat zasad i przejrzystości działań w Egipcie. Trwają także prace nad stworzeniem infolinii umożliwiającej składanie skarg w sprawie korupcji oraz oferującej porady prawne dla kobiet, mieszkańców slumsów, dzieci żyjących na ulicy i osób o specjalnych potrzebach. Projekt ten jest realizowany przez Arabski Program Dla Aktywistów Praw Człowieka. Promowanie uczestnictwa w procesach decyzyjnych kobiet zamieszkujących wiejskie obszary Chin
Finansowany przez UNDEF projekt jest realizowany na wiejskich obszarach Chin i ma za zadanie wzmocnić pozycję marginalizowanych kobiet w dziedzinach, w których nadal dominują patriarchalne przekonania. Inicjatywa ta angażuje kobiety żyjące na obszarach wiejskich w procesy decyzyjne na poziomie wsi oraz pomaga zwiększyć ich świadomość o potrzebie uczestnictwa w procesach demokratycznych. Mobilizuje kobiety do brania udziału w wyborach do władz wiejskich oraz wzmacnia ich możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych. Prowadzone są także szkolenia na temat monitorowania spraw publicznych na poziomie wsi. W ramach projektu powstała grupa zadaniowa, która wspiera uczestnictwo kobiet w życiu społecznym kilku prowincji oraz organizuje szeroko zakrojone szkolenia. Projekt jest realizowany przez lokalną organizację pozarządową Women’s Watch China. Jest to jeden z trzech projektów w Chinach, które są finansowane przez UNDEF. Wzmocnienie uczestnictwa ludności rdzennej w procesach demokratycznych w Rosji
W Federacji Rosyjskiej fundusz UNDEF finansuje projekt mający wzmocnić demokratyczne uczestnictwo ludności rdzennej w procesach decyzyjnych. Inicjatywa ta, realizowana przez Centrum Wspierania Ludów Autochtonicznych Północy, skupia się na takich regionach, jak Kamczatka i Jakucja. Fundusz dąży do tworzenia lepiej funkcjonujących relacji prawnych między ludnością rdzenną, sektorem biznesu i instytucjami państwowymi. Wspiera prace nad przygotowaniem projektów aktów prawnych, kodeksu postępowania i materiałów informacyjnych, a także uświadamia ludność rdzenną o ich prawach obywatelskich i możliwościach uczestniczenia w demokratycznym procesie decyzyjnym. W północnych regionach Rosji, gdzie istnieją bogate zasoby naturalne i dobrze rozwijający się przemysł wydobywczy, liczne ludy tubylcze usiłują zachować swój tradycyjny styl życia oraz związane z nim środki do życia. Wzmacnianie pozycji młodzieży i kobiet w Somalilandzie
W Somalilandzie (Somalia) UNDEF finansuje dwa projekty – jeden skupia się na młodych ludziach, drugi na kwestiach kobiet. Celem pierwszego jest mobilizacja młodych wyborców i tworzenie lig młodych wyborców na rzecz edukacji obywatelskiej oraz zwiększenie współpracy między rządem a młodzieżowymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Drugi dąży do zwiększenia pozycji i poprawy sytuacji kobiet, które zgodnie z tradycją zajmują się pasterstwem i handlem na targu, w ten sposób zdobywając środki do życia. Oba projekty są realizowane przez Krajową Organizację Młodzieży Somalilandu i Zintegrowaną Sieć Kobiet. Szkolenia dla obrońców praw człowieka w Ameryce Łacińskiej
UNDEF finansuje regionalny projekt w Ameryce Łacińskiej, którego celem jest zwiększenie umiejętności ekspertów zajmujących się sporami sądowymi przed Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka. W ramach projektu, realizowanego przez Centrum Praw Człowieka przy Szkole Prawa Uniwersytetu Chilijskiego, organizowane są szkolenia z zakresu wymiaru sprawiedliwości i przygotowywane podręczniki proceduralne. Projekt wspiera również prawników, którzy występują przed Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka, by bronić osoby, które nie mają dostępu do reprezentacji prawnej.

________________________________________________________________________________


Więcej informacji: United Nations Democracy Fund
www.un.org/democracyfund Facebook - United Nations Democracy Fund (UNDEF)
www.facebook.com/UNDEF.undemocracyfund2013-10-04

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×