facebook facebook instagram youtube

Nowa strona: Zgromadzenie Ogólne ONZ - prawa człowieka, skrajne ubóstwo, podstawowe wolności

Zapraszamy na nową stronę zawierającą tłumaczenia dwóch dokumentów Zgromadzenia Ogólnego dotyczących kwestii praw człowieka i skrajnego ubóstwa: Rada Praw Człowieka - Ostateczna wersja Wytycznych w sprawie skrajnego ubóstwa i praw człowieka (A/HRC/21/39)

Poprawiony projekt rezolucji dot. praw człowieka i skrajnego ubóstwa (A/C.3/67/L.32/Rev.1)

Wytyczne w  Sprawie Skrajnego Ubóstwa i  Praw Człowieka zostały oparte na międzynarodowych normach i standardach dotyczących praw człowieka. Tym samym, po raz pierwszy w historii opracowano dokument przedstawiający globalną politykę odnośnie praw człowieka przysługujących ludziom żyjącym w ubóstwie. Wytyczne są praktycznym narzędziem dla decydentów, organizacji i instytucji zajmujących się polityką publiczną, w tym kwestią ograniczenia występowania ubóstwa. Mają one ułatwić proces objęcia najbiedniejszych członków społeczeństwa stosownymi działaniami oraz zapewnić poszanowanie ich praw. Wzywają do rozwiązania problemów, z jakimi borykają się biedni ludzie w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym. W listopadzie 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło projekt rezolucji A/C.3/67/L.32 dotyczący praw człowieka i skrajnego ubóstwa. Zachęca państwa, organizacje międzyrządowe, krajowe instytucje praw człowieka, organizacje pozarządowe i społeczeństwa obywatelskiego i sektor prywatny do uwzględnienia Wytycznych w swojej działalności. Zobacz: Zgromadzenie Ogólne: prawa człowieka, skrajne ubóstwo, podstawowe wolności
http://www.unic.un.org.pl/human_rights/skrajne_ubostwo.php

2013-07-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×