facebook facebook instagram youtube

Obchody Dnia ONZ w Warszawie 24 października 2014 r.

Tegoroczne obchody Dnia ONZ obchodzone były w nowej siedzibie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie przy ul. Pięknej. Wzięło w niej udział ponad 160 osób, w tym wysocy rangą reprezentanci rządu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.  W części oficjalnej obchodów wystąpiła Pani Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w MSZ oraz specjalny gość Corinne Momal-Vanian, Dyrektor Służby Informacyjnej NZ w Genewie, a także szefowie przedstawicielstw Narodów Zjednoczonych w Polsce.
Obchodom towarzyszyła wystawa fotograficzna Marcina Zaborowskiego, ukazująca obóz uchodźców Rohinga w Bangladeszu oraz wystawy przygotowane przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Polski Komitet UNICEF oraz Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). Odbył się występ Romana Muchy, który  przy akompaniamencie akordeonu zaśpiewał ukraińskie pieśni, była także prezentacja współczesnej etnicznej muzyki tanecznej. Goście mieli możliwość skosztować poczęstunek wielokulturowy przygotowany przez migrantów z firmy cateringowej „KISZ-MISZ”.
Obchody Dnia ONZ zostały zorganizowane przez Rodzinę ONZ w Polsce: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw), Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce (WHO) oraz Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), Polski Komitet ds. UNESCO, Polski Komitet Narodowy UNICEF i Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, a także Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce (UNA-Poland)
Z okazji Dnia ONZ na Facebooku (https://www.facebook.com/UnicPoland) został przeprowadzony konkurs polegający na złożeniu życzeń Organizacji Narodów Zjednoczonych z okazji jej 69-lecia. Nagrody przyznano 10 uczestnikom, którzy otrzymali gadżety i upominki  przygotowane przez Rodzinę ONZ w Polsce.
 
********************
Przemówienie Corinne Momal-Vanian
Dyrektor Służby Informacyjnej NZ w Genewie
z okazji Dnia ONZ
 
Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
Szanowni goście,
Drodzy koledzy i koleżanki,
Panie i panowie,
 
To dla mnie wielki zaszczyt być w Polsce i uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu w nowej siedzibie Ośrodka Informacji ONZ.
W imieniu pana Mahera Nassera, szefa Departamentu Informacji Publicznej, który niestety nie mógł być dziś w Warszawie z powodu wcześniejszych zobowiązań w Nowym Jorku, chciałabym, korzystając z okazji, serdecznie podziękować Rządowi Polskiemu za jego stałe i hojne wsparcie.
Spotkaliśmy się dziś wszyscy w nowym biurze Ośrodka Informacji ONZ, które mieści się w samym sercu Warszawy i jest łatwo dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością ONZ.
Jest mi niezmiernie miło, że w dzisiejszej uroczystości bierze udział pani Henryka Mościcka-Dendys, podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jej dzisiejsza obecność jest świadectwem silnego zaangażowania Rządu Polskiego w pracę Narodów Zjednoczonych.
Ośrodek Informacji ONZ z powodzeniem promuje najważniejsze priorytety ONZ i współpracuje z wieloma partnerami, w tym z mediami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami akademickimi i polskim rządem, w tak ważnych kwestiach jak prawa człowieka, zmiany klimatyczne, ubóstwo, utrzymywanie pokoju czy problemy Afryki. Ośrodek Informacji jest też największym źródłem dokumentów na temat ONZ w języku polskim.
Jak wspomina Sekretarz Generalny w swoim przesłaniu z okazji Dnia ONZ, powstanie ONZ wiąże się z solenną obietnicą, że ataki na ludzką godność zostaną zakończone i będziemy budować drogę ku lepszej przyszłości.
Dzień ten skłania nas do refleksji, podsumowań i patrzenia w przyszłość na kolejne wyzwania, którym stawiamy czoła w dotrzymywaniu tej obietnicy.
Myślimy o naszej roli – o tym, co możemy i musimy zrobić, każdy z osobna i wszyscy razem.
Z pewnością możemy czerpać inspirację od wielu postaci. Będąc w Warszawie i rozmyślając nad działaniami ONZ przeciw atakom na ludzką godność, nie mogę nie wspomnieć polskiego prawnika Rafała Lemkina. Jego poświęcenie i dokonania położyły fundamenty pod konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.
Polska była oddanym członkiem Ligi Narodów i była obecna przy narodzinach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś świętujemy 69 rocznicę tego wydarzenia. Od tamtego czasu zaangażowanie Polski w działalność Organizacji i realizację jej ideałów pozostaje niezmiennie trwałe i silne.
Jak zaznaczył prezydent Bronisław Komorowski w swoim przemówieniu na Zgromadzeniu Ogólnym parę tygodni temu ‘Solidarność – Odpowiedzialność – Zaangażowanie’ to triada zasad systemu ONZ, którym Polska jest wierna.
W istocie zasady te podkreślają poświęcenie Polski dla działań ONZ na rzecz praw człowieka, wspólnego umocnienia rządów prawa, a szczególnie dla promowania demokracji i demokratycznych zasad w sprawach międzynarodowych.
Zasady te odnoszą się również do starań Polski w stawianiu czoła bieżącym wyzwaniom, w wyznaczaniu kursu dla przyszłych pokoleń poprzez tworzenie agendy rozwoju po roku 2015 – procesie, w którym Polska aktywnie uczestniczy.
Kluczowym elementem agendy jest sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.  Również w tej kwestii zaangażowanie Polski jest bardzo wyraźne, ostatnio chociażby przez organizację w ubiegłym roku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.
Nowe biuro Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie jest nie tylko kolejnym dowodem tego zaangażowania, ale będzie też służyć dalszemu zacieśnianiu więzi między Polską a Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Nowa siedziba z pewnością pozwoli dotrzeć do jeszcze szerszego grona osób zainteresowanych działalnością ONZ, o czym możemy się przekonać, świętując tu dziś Dzień ONZ. Poprzez ten Ośrodek, a także wspólnymi siłami, możemy dalej promować ideę porozumienia i zrozumienia, wiedzę, wsparcie dla ideałów i starań Narodów Zjednoczonych. Pomoże to w uzyskaniu większego wsparcia społeczeństwa dla nowej agendy rozwoju na przyszłe lata, jak również w kwestii licznych wyzwań, przed którymi obecnie stoimy.
Jak wszyscy widzimy, nowe biuro Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie to miejsce, w którym może spotykać się cala Rodzina ONZ, by we współpracy z licznymi partnerami podejmować wspólne działania na rzecz celów Organizacji oraz inicjatyw w duchu „Jedna ONZ/One UN”.
Jesteśmy wyjątkowo wdzięczni i cieszymy się z nowej lokalizacji, ze względu na jej dostępność dla bardzo szczególnej grupy – młodzieży. Umiejscowienie w centrum, a także sąsiedztwo instytucji edukacyjnych, w tym Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki, pozwolą na większe zaangażowanie młodych ludzi. Jest to niezwykle ważne, bo przecież agenda rozwoju po roku 2015 dotyczy właśnie ich przyszłości.  Młodzież musi być częścią procesu podejmowania decyzji. W ONZ zdecydowanie doceniamy siłę młodych ludzi, która może zmieniać świat.
Również w tym aspekcie trzeba zauważyć aktywne partnerstwo Polski w staraniach, by umocnić pozycję młodzieży. Na ostatnie Zgromadzenie Ogólne wysłaliście dwoje młodzieżowych delegatów. Jak podkreśliła jedna z nich w swoim wystąpieniu na Komitecie Trzecim, „młodsze pokolenie nie chce być ograniczone do roli obserwatora”, dodając, że „uważa się ono za oczywistego i niezbędnego partnera w procesie zapewniania stabilnego rozwoju”.
Nowe biuro Ośrodka, ze swoimi oddanymi pracownikami i wsparciem Departamentu Informacji Publicznej w Nowym Jorku i w Europie, w tym biura ONZ w Genewie, którego jestem dyrektorem, będzie miejscem, gdzie partnerstwo z młodymi Polakami będzie mocniej zacieśniane, gdzie zainteresowania młodzieży sprawami globalnymi będzie bardziej rozwijane, a co więcej, przeobrażone w działania. Wszystko takie działania są prowadzone w duchu podstawowych zasadach solidarności, odpowiedzialności i zaangażowania.
Jeszcze raz, Pani Minister , dziękuję za hojny wkład polskiego rządu i za wspaniałą nową siedzibę dla Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.
Dziękuję i życzę udanego Dnia ONZ.
 
********************
 
O obchodach Dnia ONZ w Polsce pisali:
- NaszeMiasto.pl
- Gazeta wyborcza.pl
- PAP Centrum Prasowe  http://centrumprasowe.pap.pl/cp/en/news/info/17078,,msz:-nowa-siedziba-osrodka-informacji-onz-w-warszawie-%28komunikat%29;jsessionid=4r3ACx8H1oQNg-L4QjofMgeH.undefined
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/nowa_siedziba_osrodka_informacji_onz_w_warszawie
- Polski Komitet ds. UNESCO
http://www.unesco.pl/article/1/obchody-dnia-onz-24-pazdziernika-2014-r/
 
 
 

2014-10-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×