facebook facebook instagram youtube

Obchody Międzynarodowego Roku Mikrokredytu w Polsce

Rok 2005 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Mikrokredytu. Głównym celem Roku Mikrokredytu jest popularyzacja i promowanie mikrokredytu oraz mikrofinansów jako skutecznych narzędzi ograniczania ubóstwa i stymulacji rozwoju gospodarczego. Narzędzia te wykorzystywane są przez instytucje mikropożyczkowe, których zadaniem jest między innymi ułatwianie dostępu do kapitału tym mikroprzedsiębiorcom, którzy nie mają dostępu do kredytów bankowych ze względu na brak historii kredytowej, niską wnioskowaną sumę oraz brak zabezpieczeń. Zapewnienie dostępu do tego rodzaju usług finansowych wyzwala aktywność gospodarczą, umożliwia utrzymanie i rozwój najmniejszych przedsięwzięć gospodarczych, a w wielu wypadkach pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb finansowych ludzi o niskich dochodach. Jednocześnie zaś skala zapotrzebowania na usługi mikrofinansowe w Polsce przesądza o dynamicznym rozwoju tego rynku.

Międzynarodowy Rok Mikrokredytu 2005 spotkał się ze sporym zainteresowaniem instytucji pozarządowych zajmujących się mikrofinansami. To z ich inicjatywy 1 marca br. w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone obchodom Roku w Polsce. Przedstawiciele kilkunastu instytucji i organizacji omówili propozycje działań, które zostaną podjęte w ramach obchodów Roku.

Podczas spotkania ukonstytuował się Komitet Krajowy Obchodów Międzynarodowego Roku Mikrokredytu, w skład którego weszli przedstawiciele następujących organizacji i instytucji: Centrum Organizacji Pożyczkowych w Europie Środkowej i Wschodniej (Microfinance Centre), Fundusz Mikro, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE), przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

Przewodniczącym Komitetu Krajowego został Grzegorz Galusek, Prezes Zarządu Centrum Organizacji Pożyczkowych, a sekretarzem Elżbieta Dec.

Wszelkie informacje dotyczące inicjatyw w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mikrokredytu 2005 można uzyskać w siedzibie Sekretariatu Komitetu Krajowego, telefon 622 34 65, e-mail: microfinance@mfc.org.pl lub grzegorz@mfc.org.pl . Informacje na temat Międzynarodowego Roku Mikrokredytu są dostępne na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie www.unic.un.org.pl.

2005-03-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×