facebook facebook instagram youtube

Odpady toksyczne: pierwsza misja eksperta ONZ
ds. praw człowieka w Polsce

GENEWA – Od 25 do 31 maja 2011 r. z wizytą w Polsce przebywać będzie niezależny ekspert NZ. Podczas swojej misji Calin Georgescu oceni obecne problemy związane z niewłaściwym zarządzaniem oraz pozbywaniem się niebezpiecznych produktów i odpadów. Zbada także szkodliwy wpływ takiej działalności na przestrzeganie praw człowieka. „Zamierzam skupić się na już dokonanym postępie oraz na trudnościach, na jakie napotyka Polska przy spełnianiu standardów dotyczących zarządzania chemikaliami i odpadami” - powiedział Calin Georgescu zapowiadając pierwszą w Polsce wizytę specjalnego sprawozdawcy desygnowanego przez Radę Praw Człowieka. Jej celem będzie zbadanie szkodliwych efektów przemieszczania i składowania toksycznych oraz niebezpiecznych produktów i odpadów w kontekście przestrzegania praw człowieka, a także przygotowanie raportu na ten temat. „Jestem szczególnie zainteresowany dokonaniem oceny środków stosowanych do likwidowania lub ograniczania do minimum zagrożeń oraz zbadaniem, jak zagrożenia związane z działalnością podmiotów przemysłowych i rolniczych o wysokim potencjale zanieczyszczania środowiska wpływają na korzystanie z praw człowieka przez osoby pracujące w takich zakładach, a także przez społeczności mieszkające w ich pobliżu” – powiedział specjalny sprawozdawca. Calin Georgescu, który do Polski przybędzie na zaproszenie rządu, zapozna się także z działaniami gwarantującymi jednostkom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego odpowiedni dostęp do posiadanej przez władzę publiczną informacji środowiskowej w zakresie niebezpiecznych materiałów i podejmowanych działań, jak również w kwestii możliwości uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym. Podczas swojej siedmiodniowej misji, ekspert NZ odbędzie wiele spotkań z przedstawicielami rządu i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Na podstawie uzyskanych informacji specjalny sprawozdawca przygotuje raport zawierający wnioski i rekomendacje, jak chronić prawa człowieka przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego zarządzania i pozbywania się toksycznych oraz niebezpiecznych produktów i odpadów. Raport zostanie przedstawiony Radzie Praw Człowieka we wrześniu 2011. Konferencja prasowa z udziałem specjalnego sprawozdawcy odbędzie się 31 maja 2011 r. o godz. 11:00 w Ośrodku Informacji ONZ przy al. Niepodległości 186 w Warszawie.
---------------------------------------------------------------------
Calin Georgescu, Dyrektor Wykonawczy Krajowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Bukareszcie (Rumunia), w 2011 r. został mianowany specjalnym sprawozdawcą NZ przez Radę Praw Człowieka. Specjalny sprawozdawca jest osobą niezależną od rządu czy jakiejkolwiek organizacji i działa w swoim własnym imieniu. Więcej na temat mandatu specjalnego sprawozdawcy: Special Rapporteur on the adverse effects of the movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights (http://www2.ohchr.org/english/issues/environment/waste/index.htm) Strona OHCHR Country Page – Poland: OHCHR Country Page – Poland (http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/PLIndex.aspx) Informacji dla mediów udziela: Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie (tel.: +48 22 825 57 84; email: mariola.ratschka@unic.org).

2011-05-23

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×