facebook facebook instagram youtube

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce


W piątek 18 marca w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyło się spotkanie poświęcone wypełnianiu przez Polskę międzynarodowych zobowiązań w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zarówno na terenie kraju, jak i w ramach pomocy udzielanej państwom rozwijającym się.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Instytutu WiseEuropa oraz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.
 
Przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego  przedstawili plany dotyczące opracowania polskich wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój w Polsce na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  Poinformowali o przebiegu negocjacji w Komisji Statystycznej ONZ, w której brali udział. GUS został członkiem grupy nadzorującej postęp w realizacji Celów,  działającej w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE), której przypadła rola opracowania wskaźników regionalnych.  
 
Koordynacją procesu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce zajmie się Ministerstwo Rozwoju. MSZ, które było odpowiedzialne za negocjacje Agendy Zrównoważonego Rozwoju, zajmie się wspieraniem krajów rozwijających się w realizacji założeń Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 za pośrednictwem udzielanej przez Polskę pomocy rozwojowej.
 
Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ poinformowała o współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie promowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.  W jej ramach powstają materiały informacyjne w języku polskim, z których mogą korzystać instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, uczelnie i szkoły oraz pojedyncze osoby. Planowane są także kampanie społeczne promujące Cele i informujące o ich realizacji przez Polskę.
 

2016-03-23

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×