facebook facebook instagram youtube

Wezwanie do podjęcia działań 2014: Twoja pomarańczowa okolica!

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

Każdy dzień w ramach ‘16 Dni Akcji’ zostanie poświęcony newralgicznemu obszarowi wskazanemu  w Pekińskiej Platformie Działania.
Na stronie  Say NO – UNiTE Facebook   https://www.facebook.com/SayNO.UNiTE można podzielić się informacjami o przebiegu kampanii w twojej okolicy. Odwiedź też stronę UNiTE – Orange Day  http://endviolence.un.org/orangeday.shtml i zobacz wideo z okazji „pomarańczowego Dnia”.
Media społecznościowe - obszerne materiały w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim znajdziesz w mediach społecznościowych. Podziel się nimi z innymi osobami.
UNiTE korzysta z Twitter'a, Facebook'a, YouTube'a  i Flickr'a:
Twitter:                              https://twitter.com/SayNO_UNiTE; tagi: #orangeurhood, #16days
Facebook:                         http://facebook.com/SayNO.UNiTE
YouTube:                           http://youtube.com/saynotoviolence
Flickr:                                  http://flickr.com/photos/saynotoviolence
UNiTE website:                 http://endviolence.un.org/
 
 
Wtorek,  25 listopada
Przemoc wobec kobiet i dziewcząt 
Proponowane działania: Marsz pod hasłem "Twoja pomarańczowa okolica"
- Zorganizuj pochód z udziałem przedstawicieli rządu, społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowanych osób z okazji 16 Dni Akcji. Załóżcie pomarańczowe t-shirty, pomalujcie twarze lub załóżcie peruki, nieście pomarańczowe banery, plakaty i balony. Skorzystajcie z pomocy członków lokalnej społeczności.  
- Podziel się wiedzą na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt i zaproś lokalną społeczność do udzielenia wsparcia dla kampanii UNiTE.
- Podczas trwania 16 Dni Akcji pokoloruj na pomarańczowo swoje zdjęcie na serwisach  społecznościowych! Na Twitterze czy Facebooku możesz skorzystać z przygotowanej przez nas propozycji i zmienić kolor swojego zdjęcia na pomarańczowy. Już wkrótce! Przygotowujemy nakładkę graficzną dostępną na Twibbonie. Wejdź na http://twibbon.com/search i wpisz “#Orangeurhood in #16days”.
- Dodaj kolor pomarańczowy do swojej poczty elektronicznej! Napisz swoje maile pomarańczowymi literami, a na dole umieść tekst: Zastanawiasz się dlaczego ten mail jest napisany pomarańczową czcionką? Ponieważ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Więcej informacji na http://unwomen.org.
- ONZ w  Nowym Jork u pokoloruje miasto na pomarańczowo. Ty możesz w photoshopie poddać obróbce zdjęcia znanych punktów orientacyjnych nadając im pomarańczową barwę - podziel się rezultatami w mediach społecznościowych dzięki tagowi #orangeurhood oraz #16days.
 
Środa, 26 listopada
Edukacja i szkolenie kobiet
- Udekoruj swoją szkołę i kampus na pomarańczowo. Podziel się wiedzą na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Napisz list w tej sprawie do czasopisma lub biuletynu informacyjnego wydawanego przez Twoją szkołę lub uczelnię.
- Jeżeli jesteś nauczycielem lub członkiem organizacji młodzieżowej, zapoznaj się z koedukacyjnym programem Voices against Violence
(http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/10/voices-against-violence-curriculum), który został opracowany przez jednostkę ‘UN Women’ i Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS) w celu zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zobacz  @wagggs_world na Twitterze.
- Zorganizuj publiczny wykład lub debatę na temat  przemocy wobec kobiet i dziewcząt; wybierz instytut edukacyjny i zaproponuj dyskusję o znaczeniu programów edukacyjnych w procesie kształtowania dobrych relacji międzyludzkich i przekszt
ałcania szkodliwych stereotypów na tle płci. Możesz też udzielić informacji o ośrodkach pomocy dla ofiar przemocy. Możesz również dołączyć do debaty w mediach społecznościowych używając tagów #16days i #orangeurhood.
 
Czwartek,  27 listopada
Kobiety a ubóstwo
- Skontaktuj się z organizacjami rozwojowymi i zaproponuj wspólne działania.
- Poprowadź spotkanie m.in. w Internecie na temat  przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Jak ubóstwo i dyskryminacja wpływają na zwiększenie ryzyka doświadczania przemocy? Jaki wpływ na awans społeczny kobiet będzie mieć nowa globalna agenda rozwoju?
Śledź @UNDP na Twitterze by dowiedzieć się więcej o ubóstwie kobiet.
 
Piątek, 28 listopada
Kobiety a konflikty zbrojne
- Okaż solidarność z kobietami, które są mimowolnymi uczestnikami konfliktów zbrojnych: weź udział w Akcji ONZ ‘Get Cross’ – zrób sobie zdjęcie w pomarańczowym ubraniu ze skrzyżowanymi ramionami i umieść je na: http://stoprapenow.org/get-cross. Follow @UNAction on Twitter.
- Sprowokuj w środowisku wojskowym dyskusję o przemocy wobec kobiet w wojsku i o roli wojska w wysiłkach na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Ponadto, możesz poruszyć problem przemocy seksualnej wobec kobiet na terenach objętych konfliktem. Zwróć uwagę, że inne formy przemocy, w tym przemoc domowa, handel ludźmi i małżeństwa zawierane przez dzieci, nasilają się podczas trwania konfliktów.
 
Sobota,  29 listopada - Niedziela,  30 listopada
Mężczyźni i chłopcy na rzecz "Twojej pomarańczowej okolicy"
- Zachęć mężczyzn i chłopców do umieszczenia swoich zdjęć w pomarańczowych strojach na mediach społecznościowych z przekazem, że wspierają eliminację przemocy wobec kobiet i dziewcząt; użyj tagi  #HeforShe oraz #orangeurhood. Śledź @HeforShe na Twitterze.
- Zorganizuj spotkanie okrągłego stołu przy udziale organizacji kobiecych i męskich działających na rzecz równości płci i eliminacji  przemocy wobec kobiet. Temat rozmów to możliwość współpracy na rzecz podniesienia statusu kobiet i eliminacja dyskryminacji strukturalnej, zapobieganie i eliminacja przemocy wobec kobiet oraz wymiana informacji o skutecznej prewencji i skutecznych inicjatywach.
 
Poniedziałek, 1 grudnia
Kobiety i zdrowie
- Zaproś osoby decyzyjne do instytucji udzielających pomocy kobietom:  ośrodków zdrowia, policji,  domów pomocy, do osób udzielających pomocy prawnej i socjalnej,  wspierających ofiary przemocy oraz do centrów kryzysowych. Wyjaśnij potrzebę wzajemnej współpracy tych instytucji i poinformuj o dostępności tej pomocy. Opowiedz o spotkaniu w mediach społecznościowych.
- Jeżeli w Twojej okolicy działa ośrodek pomocy dla ofiar przemocy, nawiąż współpracę i promuj ich działalność.
- Śledź @WHO na Twitterze by dowiedzieć się więcej o skutkach przemocy na zdrowiu fizycznym i psychicznym kobiet i dziewcząt. Śledź @UNFPA i @UN_Women by dowiedzieć się więcej o niezbędnej pomocy oczekiwanej przez kobiety i dziewczęta. 
 
Wtorek, 2 grudnia
Kobiety i ekonomia
- Nawiąż kontakt z lokalnymi przedsiębiorstwami, biurami, sklepami, wytwórniami, fabrykami i innymi zakładami pracy i zachęć ich do zastosowania pomarańczowej symboliki.
- Zorganizuj spotkanie okrągłego stołu przy udziale lokalnych biznesów i przedsiębiorczych kobiet by zastanowić się, jak korporacje i małe biznesy mogą przysłużyć się eliminacji przemocy wobec kobiet. Podziel się informacjami o metodach uczynienia zakładów pracy bezpiecznym dla kobiet i dziewcząt. Zaproponuj dyskusję o wpływie nierównego traktowania kobiet na rynku pracy na wykorzystywanie i stosowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. 
- Śledź @WEPrinciples na Twitterze by dowiedzieć się więcej o metodach zapobiegania przemocy w zakładach pracy; śledź @Empower_Women na Twitterze, by dołączyć do globalnej sieci wspierającej  ekonomiczną samodzielność kobiet.
 
Środa, 3 grudnia
Kobiety u władzy i biorące udział w procesach decyzyjnych
- Odwiedź kobiety u władzy w twojej okolicy i porozmawiaj o przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz potrzebie podjęcia natychmiastowych działań.
- Zaproś posłanki i lokalnych przywódców do wzięcia udziału w nagraniu materiału filmowego, w którym wesprą wysiłki na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Poproś ich o włożenie pomarańczowego ubioru. Zaproponuj napisanie artykułów o naglącej potrzebie walki z przemocą.
- Sporządź listę kobiet u władzy, do których użytkownicy mediów społecznościowych mogą wysyłać prośby o eliminację przemocy wobec kobiet i dziewcząt; tagi #orangeurhood i #16days.
 
Czwartek,  4 grudnia
Mechanizmy na rzecz podnoszenia statusu kobiet
- Zorganizuj publiczną uroczystość, podczas której przedstawiciel rządu przedstawi działania na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zaproś przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli mediów, młodzież i osoby decyzyjne. Poproś ich o przedstawienie krajowych strategii eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt, danych statystycznych i planów na przyszłość.
 
Piątek, 5 grudnia
Kobiety a media
- Zaangażuj lokalnych i krajowych nadawców radiowo-telewizyjnych, stacje radiowe o zasięgu krajowym i lokalnym do przeprowadzenia wywiadów i dyskusji panelowych na temat eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Zaproś do udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców, przywódców religijnych i młodych działaczy. Poproś nadawców o udekorowanie studia pomarańczowym kolorem! Poproś media i znane osoby o kreatywne wykorzystanie pomarańczowego koloru podczas  nadawania programów, na swoich stronach internetowych itp.; upublicznij ich poparcie dla eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt - skorzystaj z tagów #orangeurhood i #16days.
- Zwróć się do dziennikarzy i komentatorów z prośbą o prowadzenie blogów i napisanie artykułów na temat roli mediów w wysiłkach na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt i poprawy jakości dziennikarstwa w tym temacie. Jak media mogą przekazywać bardziej zrównoważony i pozbawiony stereotypów obraz kobiet i dziewcząt?
- Zorganizuj pokaz odpowiedniego filmu i poprowadź dyskusję o tym, jak filmy przedstawiają przemoc wobec kobiet i dziewcząt.
- Dołącz do dyskusji o #cyberviolence na mediach społecznościowych – przemocy w cyberprzestrzeni i obserwuj wpisy na tagach #orangeurhood i #16days.
 
Sobota, 6 grudnia - Niedziela, 7 grudnia
Młodzież na rzecz "Twojej pomarańczowej okolicy"
- We współpracy z młodymi działaczami i studentami zorganizuj koncert, zabawę lub  flash mob. Skorzystaj z okazji by wypromować kampanię UNiTE. 
- Nawiąż kontakt z lokalnymi zespołami sportowymi by zorganizować turniej lub mecz promujący kampanię UNiTE - wykorzystaj okazję do przedstawienie problemu przemocy wobec kobiet i dziewcząt  oraz kwestię zapewnienia bezpieczeństwa w klubach sportowych. Niech wszyscy uczestnicy wystąpią w pomarańczowych strojach!
- Zaangażuj ulicznych artystów i pomarańczową kredę w parkach i na placach; rezultaty umieść na #orangeurhood.
- Jak korzystać z #orangeurhood? Podziel się obrazami z imprez sportowych wspierających kampanię, przykładami zaangażowania studentów i ulicznych artystów, używając tagi #orangeurhood i #16days.
- Śledź @UN4Youth na Twitterze.
 
Poniedziałek, 8 grudnia
Kobiety a środowisko
- Zorganizuj interaktywną dyskusję na temat przemocy wobec kobiet i środowiska. Zaproś organizacje zainteresowane kwestią zrównoważonego środowiska do wypowiedzenia się na temat związku pomiędzy przemocą wobec kobiet i dziewcząt oraz nierównością płciową a środowiskiem, szczególnie w odniesieniu do katastrof naturalnych i ich wpływie na wzrost  przemocy wobec kobiet i dziewcząt.  Porozmawiaj o tym, jak problem równości płci może zostać ujęty w programach i strategiach zrównoważonego rozwoju i o bezpieczeństwie kobiet w procesie zrównoważonego rozwoju miast. Zaproś do rozmowy ministrów odpowiedzialnych za środowisko, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje kobiece.
- Śledź @UNEP na Twitterze.
 
Wtorek, 9 grudnia
Dziewczęta
- Nawiąż współpracę ze szkołami. Zaproponuj współpracę przy organizacji debat, konkursów plastycznych i konkursów na opowiadanie o przemocy wobec dziewcząt. Możesz rozmawiać o szczególnie szkodliwych praktykach, takich jak wycinanie i okaleczanie narządów płciowych kobiet oraz małżeństwa dzieci. Zrób wystawę zgłoszonych prac plastycznych, a zdjęcia z wystawy umieść w mediach społecznych używając tagów #orangeurhood i #16days.
- Śledź @UNICEF na Twitterze.
 
Środa, 10 grudnia
Prawa człowieka to prawa kobiet 
- Zaproponuj dialog na temat promocji i ochrony praw kobiet,  nierówności płciowej i o naruszaniu praw kobiet jako głównej przyczyny przemocy wobec kobiet. Nawiąż do światowej agendy rozwoju po 2015 r. i jej znaczeniu dla zapobiegania i eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Jeżeli rząd twojego kraju złożył konkretne zobowiązania w związku z inicjatywami jednostki ‘UN Women COMMIT’, porozmawiaj o podjętych działaniach. Zaproś organizacje praw człowieka.
- W ostatnim dniu akcji „16 Dni” podziel się swoimi osobistymi uwagami. Użyj tagu #orangeurhood i #16days.
- Dowiedz się więcej o prawach kobiet na @UNrightswire na Twitterze .
 
Najważniejsze przesłania
Przemoc wobec kobiet
 • Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest naruszeniem praw człowieka. Jest również palącym ogólnoświatowym problemem.
 • Przemocy wobec kobiet i dziewcząt można uniknąć i zapobiegać jej.
 • Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt musi znaleźć się na szczycie listy priorytetów światowej agendy rozwoju.
 • Dyskryminacja kobiet i dziewcząt, odzwierciedlona w regulacjach prawnych i praktyce, przyczynia się do stosowania przemocy, a także uporczywego i nierównego traktowania.
 • 35% wszystkich kobiet i dziewcząt w swoim życiu doświadcza przemocy fizycznej i/lub seksualnej. W niektórych krajach przemoc jest doświadczeniem blisko siedmiu z dziesięciu kobiet.  
 • Przemoc wobec kobiet i dziewcząt w wielu dziedzinach wpływa ujemnie na postęp, spowalniając proces  eliminacji ubóstwa, walkę z HIV i AIDS oraz osiągnięcie pokoju i bezpieczeństwa.
 • Przemoc wobec kobiet i dziewcząt przekłada się na ogromne koszty społeczne i ekonomiczne, ponoszone przez pojedyncze osoby, rodziny, społeczności i społeczeństwo. Wpływa znacząco na  rozwój i realizację celów zrównoważonego rozwoju. 
Edukacja dziewcząt i szkolenie kobiet
 • Edukacja odgrywa ważną rolę w przekształcaniu szkodliwych stereotypów płciowych, które promują lub pobłażają przemocy wobec kobiet i dziewcząt.  
 • W szkołach wiele kobiet i dziewcząt spotyka się z przemocą stosowaną przez uczniów, nauczycieli, przedstawicieli administracji szkolnej i innych osób. Przemoc dotyczy molestowania seksualnego,  dręczenia, przemocy w cyberprzestrzeni, lub składania propozycji seksualnych w zamian za dobre oceny lub umorzenie opłaty za szkołę.
 • Wielu dziewczętom, szczególnie tym najbardziej marginalizowanym, odmawia się prawa do edukacji. Niektóre doświadczają przemocy za swój upór w zdobyciu wykształcenia.
Kobiety a ubóstwo
 • Niektóre grupy kobiet i dziewcząt, w tym żyjące w ubóstwie, doznaje wiele przejawów  dyskryminacji i są narażone na przemoc.
 • Kobiety i dziewczęta żyjące w ubóstwie są narażone na brutalne traktowanie i nie mają dokąd uciec. Ich dostęp do opieki medycznej, policji, usług prawnych i socjalnych jest znacznie utrudniony.
 • Ostatni kryzys finansowy i podjęte działania oszczędnościowe spowodowały cięcie środków przeznaczonych na budowę infrastruktury, w tym opieki zdrowotnej dla kobiet i dziewcząt dotkniętych przemocą. Tym samym zwiększa się ryzyko ich wykorzystywania i narażania na przemoc.
 • Kobiety żyjące w ubóstwie i doznające przemocy mają ograniczoną możliwość dotarcia do odpowiednich władz i otrzymania pomocy i wsparcia - często wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów finansowych.
 • Kobiety żyjące w ubóstwie i będące ofiarami przemocy domowej i seksualnej mają ograniczoną możliwość opuszczenia domu z powodu braku środków i źródła dochodów.
 • Kobiety i dziewczęta żyjące w ubóstwie są bardziej narażone na seksualne wykorzystywanie i handel ludźmi.  
Kobiety a konflikt zbrojny
 • W kontekście konfliktów zbrojnych nader często dochodzi do bezkarnego łamania praw człowieka.
 • Przemoc seksualna wobec kobiet i dziewcząt jest traktowana jak rodzaj taktyki wojennej mającej na celu zadawanie ran pojedynczym osobom, rodzinom i społecznościom. Różne przejawy przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemoc domowa, handel ludźmi i małżeństwa dzieci nasilają się podczas konfliktów zbrojnych.
 • Po zakończeniu konfliktu kobiety i dziewczęta, które przeżyły akty przemocy cierpią z powodu fizycznych i psychicznych ran. Mogą również spotkać się z napiętnowaniem społecznym i odrzuceniem ze strony rodziny i społeczności. Mają ograniczony dostęp do organów sprawiedliwości, odszkodowań, czy opieki i usług, których potrzebują.
Kobiety i zdrowie
 • Przemoc wobec kobiet i dziewcząt ma niekorzystny wpływ na ich zdrowie, w tym również zdrowie seksualne, reprodukcyjne i psychiczne. Udzielenie natychmiastowej i długotrwałej pomocy kobietom i dziewczętom narażonym na przemoc wymaga skoordynowanej współpracy wielu sektorów. By skorzystać z oferowanej pomocy, kobiety muszą posiadać wiedzę o swoich prawach i dostępnych formach pomocy.  
 • Eliminacja przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest kluczowa w walce z HIV i AIDS. Przemoc lub obawa przed przemocą powstrzymuje kobiety przed stawianiem żądania bezpiecznego seksu. Kobiety zarażone wirusem HIV często są bardziej narażone na przemoc, co może pozbawić ich odpowiedniego leczenia i opieki.  
 • Kobiety i dziewczęta, które przeżyły akty przemocy, szczególnie przemocy seksualnej,  muszą mieć dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, do opieki psychologicznej, do awaryjnej antykoncepcji zapobiegającej ciąży, środków zapobiegających chorobom przenoszonym drogą płciową, pomocy socjalnej i innych usług.
 • Kobiety i dziewczęta są również narażone w sferze seksualnej i fizycznej na różne formy nadużyć ze strony opieki zdrowotnej, w tym nadużyć seksualnych pod postacią przymusowej sterylizacji i przymusowej aborcji.
Kobiety i gospodarka
 • Przemoc wobec kobiet i dziewcząt wiąże się z wymiernymi kosztami ekonomicznymi.   
 • Podniesienie ekonomicznego statusu kobiet to niezbędny element strukturalnego rozwiązania problemu przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Rozwiązanie problemu nierówności ekonomicznej kobiet ma szczególne znaczenie dla eliminacji przemocy  wobec kobiet i dziewcząt.
 • Przemoc wobec kobiet i dziewcząt w miejscu pracy przejawia się w każdej dziedzinie i profesji. Dotyczy szczególnie kobiet żyjących w ubóstwie, ponieważ są one bardziej narażone na wykorzystywanie i złe traktowanie.  
 • Kobiety i dziewczęta doświadczają molestowania seksualnego i przemocy seksualnej w miejscach publicznych, środkach transportu publicznego, w drodze do szkoły, pracy, na zakupy i podczas zajęć rekreacyjnych. Przemoc i obawa przed przemocą ogranicza wolność kobiet i dziewcząt oraz ich prawa do  edukacji, pracy, rozrywki i usług.
Kobiety u władzy i biorące udział w procesach decyzyjnych
 • Kobiety u władzy i biorące udział w procesach decyzyjnych odgrywają kluczową rolę w wysiłkach na rzecz eliminacji przemocy  wobec kobiet i dziewcząt.
 • Kobiety korzystające ze swoich praw politycznych i aktywnie uczestniczące w polityce są często narażone na przemoc.  
Mechanizmy na rzecz podnoszenia statusu kobiet
 • Wprowadzenie krajowych mechanizmów współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i społeczeństwem obywatelskim jest niezbędne dla zapewnienia skutecznego wdrożenia regulacji prawnych dotyczących przemocy  wobec kobiet i dziewcząt.
 • Niezbędne jest uwzględnienie perspektywy równości płci we wszystkich aktach prawnych, polityce publicznej, programach i projektach.
Kobiety a media
 • Media odgrywają ważną rolę w kształtowaniu bądź odrzucaniu zachowań i norm społecznych, które pobłażają przejawom przemocy wobec kobiet i dziewcząt.  
 • Rozwój nowoczesnych technologii dał kobietom i dziewczętom szansę na aktywny udział w życiu społecznym i  podniesienie swojego statusu, ale przyczynił się również do utrwalenia istniejących form przemocy wobec kobiet i dziewcząt i stworzył jego nowe przejawy, takie jak cyberprzemoc i uporczywe nękanie w cyberprzestrzeni (cyberstalking).
Kobiety a środowisko
 • Katastrofy naturalne narażają kobiety i dziewczęta na przemoc i wykorzystanie.
 • Programy zrównoważonego rozwoju muszą uwzględniać perspektywę równości płci, a kobiety i dziewczęta muszą aktywnie uczestniczyć we wszystkich poziomach procesów decyzyjnych dotyczących środowiska. 
Dziewczęta
 • Przemoc wobec dziewcząt jest zadawana zarówno przez dorosłych, jak i rówieśników. Dochodzi do niej w przestrzeni prywatnej i publicznej, w domach, sali lekcyjnej, w drodze do szkoły i w Internecie. Skutki przemocy są natychmiastowe i długotrwałe - są to kolejne przeszkody na drodze rozwoju dziewczynki.   
 • Szczególne przejawy przemocy i szkodliwe praktyki, takie jak wycinanie i okaleczanie narządów płciowych kobiet oraz małżeństwa dzieci,  pozostawiają niezatarty ślad w psychice dziewczynki.  
 • Szacuje się, że blisko 30 milionów kobiet poniżej 15 roku życia jest zagrożonych wycięciem i okaleczeniem narządów płciowych, a ponad 130 milionów kobiet i dziewcząt zostały poddane tej praktyce.
 • Ponad 700 milionów obecnie żyjących kobiet zostało wydanych za mąż będąc dziećmi, z czego 250 milionów wydano za mąż przed ukończeniem 15 roku życia. Dziewczęta zawierające małżeństwa przed 18 rokiem życia z dużym prawdopodobieństwem nie ukończą szkoły i są bardziej narażone na przemoc domową i komplikacje okołoporodowe.
Prawa kobiet jako prawa człowieka
 • Rządy są zobowiązane do ochrony i promocji praw kobiet jako praw człowieka oraz do dążenia do podnoszenia statusu kobiet w aspekcie ekonomicznym, prawnym, społecznym i politycznym. Powinny również dążyć do reformy legislacji dyskryminującej kobiety i zagrażającej równości płci, oraz tworzyć warunki ułatwiające podjęcie decyzji o opuszczeniu domów, w których panuje przemoc  i brutalne traktowanie. 
*****************************
 
Zobacz także:
„16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/18,2669,,2014,/

2014-11-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×