facebook facebook instagram youtube

XI sesja Konferencji Narodów Zjednoczonych
do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD XI)
Sao Paulo, Brazylia
13 – 18 czerwca 2004 r.

W dniach 13-18 czerwca br. w Sao Paulo w Brazylii odbędzie się jedenasta sesja Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD XI). Jej głównym tematem jest wykorzystanie ekspansji światowego handlu do pobudzenia rozwoju krajów i ograniczania ubóstwa.

W swoim przemówieniu Sekretarz Generalny UNCTAD - Rubens Ricupero podkreślił, iż w ciągu 40 lat, które upłynęły od założenia UNCTAD-u, świat uległ głębokim przemianom, spowodowanym przez globalizację. Z tego powodu dzisiejsze problemy krajów rozwijających się wymagają innych niż dotąd rozwiązań. Konferencja UNCTAD XI to okazja do poruszenia tych problemów oraz ustalenia krajowych i wielostronnych działań, zapewniających przyśpieszenie tempa rozwoju państw rozwijających się w dobie integracji gospodarki światowej. Sama liberalizacja handlu i rynków finansowych jest niewystarczająca.

Oficjalne hasło konferencji brzmi: „W trosce o większą spójność pomiędzy narodowymi strategiami rozwoju i globalnymi procesami gospodarczymi, ukierunkowanymi na ekonomiczny wzrost i rozwój, zwłaszcza w krajach rozwijających się”. Postulowana koncentracja wysiłków na osiągnięciu spójności będzie rozpatrywana z czterech punktów widzenia: partnerstwa na rzecz rozwoju, strategii rozwoju w światowej gospodarce globalizacyjnej, budowania zdolności produkcyjnych i międzynarodowej konkurencyjności oraz zapewniania korzystnego wpływu międzynarodowego systemu handlu i negocjacji handlowych na rozwój gospodarczy. Każde z wymienionych zagadnień ma na celu rozpoznanie problemów, zdefiniowanie właściwych działań na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej oraz określenie potencjalnego wkładu UNCTAD.

Poza dyskusją nad czterema powyższymi tematami, uczestnicy konferencji rozważą kwestie sięgające w głąb relacji pomiędzy handlem a rozwojem. Kwestie te wykraczają poza sferę czysto ekonomiczną i odnoszą się do podstawowych społecznych i ludzkich wartości, stanowiących integralną część Milenijnych Celów Rozwoju, istotnych zwłaszcza w tworzeniu korzystnego globalnego gospodarczego partnerstwa służącego rozwojowi krajów i ograniczaniu ubóstwa.

---------------------------------------------------------------

Więcej na temat XI sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD XI) ukaże się w dniu 11 czerwca 2004 r. na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie: www.unic.un.org.pl/unctadxi/

Zobacz również:

Eleventh session of the United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD XI


2004-06-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×