facebook facebook instagram youtube

XX Rocznica ludobójstwa w Rwandzie

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

7 kwietnia 2014 r.

     W tym roku mija 20 lat od aktów ludobójstwa w Rwandzie. Cały świat obchodzi rocznicę tych wydarzeń, która przebiega pod hasłem „Pamięć, zjednoczenie, odnowa”.

     Zawsze będziemy pamiętać  o  ponad 800 tysiącach ludzi, którzy zostali tak brutalnie zamordowani. Dziś oddajemy im hołd, jak również odwadze  i  wytrwałości ocalałych osób.

     Czerpiemy inspirację  z  dokonań narodu rwandyjskiego, który pokazał, że nawet w obliczu tak bezmiernej  tragedii należy dążyć do zjednoczenia społeczeństwa   i  pojednania.

     Oddajmy hołd determinacji  Rwandyjczyków do odnowy kraju i  podążaniu drogą ku bezpiecznej  i  dostatniej przyszłości.

     Jestem zaszczycony zaproszeniem mnie do wzięcia udziału  w obchodach w Rwandzie, gdzie wspólnie  o obywatelami tego kraju będę celebrować dwudziestą rocznicę ludobójstwa.

     Zachęcam obywateli oraz rząd Rwandy do zachowania hartu ducha, który jest tak bardzo potrzebny do odnowy kraju, pojednania i poszanowania praw człowieka.

     Działania w tym duchu wytyczą solidną drogę prowadzącą do budowy pokojowej przyszłości, a  z  doświadczeń Rwandyjczyków skorzystają państwa regionu Wielkich Jezior, które wciąż borykają się ze skutkami ludobójstwa.

     Zobowiążmy się do pamiętania  o  ludobójstwie  w  Rwandzie oraz pomóżmy  Rwandyjczykom  zjednoczyć się  i odbudować swój kraj. Podejmujmy działania, które nie dopuszczą do występowania aktów ludobójstwa nigdzie na świecie.

 

Lekcje płynące z ludobójstwa w Rwandzie

      Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz  cała  społeczność międzynarodowa przyznała, że nie potrafiła zapobiec ludobójstwu w Rwandzie w 1994 r.   i  poniosła klęskę. Doszło do  tego pomimo ostrzeżeń, które zapowiadały nadchodzącą tragedią.

     Świat nigdy nie zapomni o ponad 800 tysiącach bezbronnych ludziach, którzy zostali brutalnie zamordowani. Obchodząc XX rocznicę ludobójstwa, oddajemy hołd poległym  i  pamiętamy  o  odwadze  i  wytrwałości ocalałych.

     Organizacja Narodów Zjednoczonych wyciągnęła wnioski  z  ogromnej tragedii  w  Rwandzie.  Podejmuje działania, które pozwoliłyby na unikniecie podobnych wydarzeń  w  przyszłości.

     Ludobójstwo w Rwandzie było bardzo ważną lekcją dla ONZ. Dziś wiemy bardziej niż kiedykolwiek, że ludobójstwo nie jest pojedynczym aktem, lecz  długotrwającym procesem, który wymaga planowania oraz środków.  Wiemy także, że można mu zapobiec, jeśli będziemy dysponować odpowiednią informacją oraz zostanie wykazana odwaga i wola polityczna.

     W 2005 r. na Światowym Szczycie sformułowano koncepcję ponoszenia “odpowiedzialności za ochronę”. Było to wyjątkowe  i  bardzo potrzebne osiągnięcie, biorąc pod uwagę fiasko  w  zakresie ochrony  ludności przed masowymi zbrodniami w Rwandzie  i  Srebrenicy. Państwa członkowskie ONZ zobowiązały się do chronienia ludności przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi, zbrodniami przeciwko ludzkości oraz przed  podburzaniem do ich popełnienia.

     W 2004 r. powstał urząd Specjalnego Doradcy NZ do Spraw Ochrony przed Ludobójstwem. Jego zadaniem jest monitorowanie sytuacji na świecie  i  zwracanie uwagi na przejawy, które mogą świadczyć  o  zbliżającej się masowej zbrodni. Ze swoimi spostrzeżeniami Specjalny Doradca dzieli się  z  Radą Bezpieczeństwa. Pierwszy w historii Specjalny Doradca został powołany przez Sekretarza Generalnego w 2004 r. – został nim Adama Dieng z Senegalu.

     W 2008 r. Sekretarz Generalny ONZ powołał pierwszego  w  historii Specjalnego Doradcę do Spraw Odpowiedzialności za Ochronę, którego zadaniem jest podejmowanie dialogu politycznego  z  państwami członkowskimi ONZ  i  innymi stronami. Funkcję tę pełni Jennifer Welsh  z  Kanady.

     W listopadzie 1994 r. powstał Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy  z  siedzibą  w  Aruszy  w  Zjednoczonej Republice Tanzanii. Trybunał jest organem sądowniczym powołanym do osądzania osób ponoszących odpowiedzialność za ludobójstwo  i  inne poważne naruszenia prawa międzynarodowego na terytorium Rwandy.

     Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy wniósł akty oskarżenia przeciwko 93 osobom: byłym szefom rządu  i wojska, politykom, przedstawicielom biznesu, właścicielom organizacji medialnych oraz przywódcom religijnym. Były premier Jean Kambanda został skazany na dożywocie za akt ludobójstwa.

     W lipcu 2002 r.  został utworzony Międzynarodowy Trybunał Karny  z  siedzibą  w  Hadze, który rozpatruje sprawy osób  oskarżonych  o  popełnienie aktów ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych w przypadkach kiedy  poszczególne państwa nie wykazują woli lub nie posiadają odpowiednich kompetencji.

     Pod koniec 2013 r. Sekretarz Generalny ONZ wystąpił z inicjatywą „Prawo przede wszystkim (“Rights Up Front”), która ma na celu wzmocnienie działań Narodów Zjednoczonych  w  dziedzinie przestrzegania praw człowieka. Inicjatywa ta ma pomóc  w  podejmowaniu wczesnych działań, by zapobiec zbrodniom przeciwko ludzkości lub złagodzić ich skutki. Dzięki tej inicjatywie  w  ostatnich miesiącach  w  Południowym Sudanie misje pokojowe ONZ udzieliły pomocy ludności uciekającej przed przemocą.

     Tragiczne wydarzenia w Syrii, do jakich doszło w ciągu ostatnich trzech lat, stanowią wstyd dla  społeczności międzynarodowej  i   świadczą o jej słabości. Jest to także brzemię dla Organizacji Narodów Zjednoczonych  i  jej państw członkowskich.  Konflikty  w  Syrii  i  Środkowej Republice Afryki  są  wyzwaniem dla obietnic złożonych przez społeczność międzynarodową, które dotyczą m.in. ponoszenia kolektywnej odpowiedzialności za zapobieganie lub powtarzanie się masowych zbrodni.

     Obecnie społeczność międzynarodowa stoi przed największym wyzwaniem, jakim jest wykazanie silnej woli politycznej. Państwa muszą dotrzymać swoich zobowiązań  z  zakresu prawa międzynarodowego, zwłaszcza międzynarodowego prawa człowieka, by móc zapobiegać łamaniu prawa  i  umożliwić ochronę ludności przed ludobójstwem  i  innymi potwornymi zbrodniami.

     Każdy człowiek musi stanowczo  i  głośno wypowiadać się, gdy zachodzi podejrzenie o mozliwość popełnienia masowych zbrodni oraz je potępiać.

     W ciągu ostatnich dwóch dekad Rwanda uczyniła ogromy postęp  i  odniosła wiele sukcesów, którymi może podzielić się z innymi krajami  w  regionie i całym światem.  Postęp ten dotyczy budowy pokojowo nastawianego, inkluzyjnego   i  sprawiedliwego społeczeństwa. Ludność Rwandy cechuje duch pojednania, odnowy i poszanowania praw człowieka.  Rwanda podąża w kierunku pokojowego rozwoju, a  z  jej doświadczeń mogą skorzystać wszystkie kraje regionu Wielkich Jezior, które nadal borykają się ze skutkami ludobójstwa.

 

Zobacz również:

Ludobójstwo w Rwandzie www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?wid=34&news=2428

Outreach Programme on the Rwanda Genocide and the United Nations

www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/commemoration/annualcommemoration.shtml

The ICTR Remembers 20th Anniversary of the Rwandan Genocide http://unmict.org/ictr-remembers/index.html

 

 

2014-04-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×