« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

UNRWA
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie

8 grudnia 2009 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) obchodzi 60 lat swojej działalności.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) powstała 8 grudnia 1949 roku na mocy rezolucji 302 (IV) Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jej celem było dostarczenie pomocy humanitarnej 700,000 uchodźcom i wysiedleńcom, którzy byli zmuszeni opuścić swoje domy w ucieczce przed arabsko - izraelskim konfliktem w 1948 roku. Mandat organizacji nie obejmował znalezienia rozwiązania izraelsko - palestyńskiego konfliktu ani problemu uchodźców, lecz zapewnienie pomocy uchodźcom z terytoriów palestyńskich objętych administracją Wielkiej Brytanii, bez względu na ich narodowość.

Działania, które UNRWA rozpoczęła 1 maja 1950 roku, były planowane jako krótkoterminowe. Problemu palestyńskich uchodźców nie udało się jednak rozwiązać, wskutek czego Zgromadzenie Ogólne ONZ co 3 lata, począwszy od 1949 roku, przedłużało mandat UNRWA. Obecny mandat wygasa z dniem 30 czerwca 2011.

UNRWA działa w pięciu rejonach Bliskiego Wschodu: Jordanii, Libanie, Syrii, Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu (łącznie z Wschodnią Jerozolimą). W przeciwieństwie do innych organizacji czy agend ONZ pracujących z lokalnymi władzami, UNRWA dostarcza pomoc bezpośrednio uchodźcom palestyńskim. Obecnie działalność UNRWA koncentruje się na zapewnianiu uchodźcom palestyńskim edukacji, opieki zdrowotnej oraz pomocy socjalnej, a także poprawie jakości warunków w obozach dla uchodźców. UNRWA udziela im także niewielkich pożyczek pieniężnych oraz dostarcza niezbędnej pomocy w nagłych przypadkach. Ponadto realizuje własne projekty, kieruje szkołami i szpitalami. Korzysta z ponad 900 obiektów, w których pracuje 29,000 osób, głównie uchodźców palestyńskich.

Działalność UNRWA jest finansowana głównie przez rządy państw i Komisję Europejską. Pozyskuje ona także coraz więcej środków ze źródeł pozarządowych. Oprócz środków pieniężnych UNRWA otrzymuje wsparcie w postaci żywności, podstawowych artykułów oraz zaopatrzenia medycznego. W przypadkach deficytów finansowych zwraca się z apelami do społeczności międzynarodowej o pomoc w dofinansowaniu działań. Budżet Organizacji na lata 2008 - 2009 wynosi 1.1 miliarda dolarów.Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.