« strona główna « światowe kryzysy « UNRWA

Opieka zdrowotna

System opieki zdrowotnej, którym kieruje UNRWA jest jednym z najbardziej skutecznych i zarazem efektywnych finansowo na Bliskim Wschodzie. Pomoc medyczna dostarczana jest przez 4,200 pracowników zajmujących się ochroną zdrowia w 134 ośrodkach w Jordanii, Syrii, Libii, Zachodnim Brzegu i Strefie Gazy. Dostęp do usług przysługuje zarejestrowanym uchodźcom palestyńskim, jednak w nagłych przypadkach jest on rozszerzany także na osoby nie będące uchodźcami. W latach 2008-2009 na rozwój opieki zdrowotnej UNRWA przeznaczyła 212 milionów dolarów, co stanowiło 1/5 całego budżetu.

W latach 50-tych, kiedy UNRWA rozpoczynała swoją działalność na Bliskim Wschodzie, panowała wysoka śmiertelność wśród noworodków, występowało niedożywienie, choroby zakaźne (malaria, gruźlica) i choroby weneryczne. Wielu ludzi mieszkało w namiotach czy komunalnych barakach. Woda była czerpana z publicznych punktów pobrań, a jedynymi urządzeniami sanitarnymi były toalety miejskie i publiczne łaźnie.Dziś Organizacja zapewnia palestyńskim uchodźcom podstawową opiekę medyczną, taką jak: ogólne badania kontrolne, profilaktyczną opiekę dla matek i dzieci oraz opiekę dentystyczną. W szkołach UNRWA prowadzi akcje szczepień. Program opieki medycznej UNRWA zapewnia także zarejestrowanym uchodźcom palestyńskim leczenie szpitalne oraz usługi związane z planowaniem rodziny czy pomoc dla cierpiących na zaburzenia psychiczne.

W obozach dla uchodźców UNRWA zapewnia także wodę pitną, budowę sieci kanalizacyjnej oraz meliorację. Dba by choroby zakaźne nie przenosiły się przez skażoną wodę czy zanieczyszczone środowisko.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2009 r.