Światowa Konferencja na temat Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof
18 - 22 stycznia 2005 r., Kobe, Hyogo, Japonia
 
 
UNIC warsaw home
 
 
 
 
 
 
 

"Rzadko kiedy konferencja poświęcona jest tak bardzo aktualnemu zagadnieniu i wydarzeniom, które w danej chwili rozgrywają się na naszych oczach. Atak fal Tsunami doprowadził do globalnej katastrofy, jakiej nie było nigdy w przeszłości. Obecnie jesteśmy świadkami bezprecedensowej pomocy udzielanej przez cały świat.

Katastrofa Tsunami potwierdziła trendy, z których świat już zdawał sobie sprawę. W ciągu ostatnich 10 lat liczba ludzi, którzy ponieśli śmierć w katastrofach naturalnych wzrosła blisko o 50% w stosunku do liczby ofiar w poprzedniej dekadzie. Wzrosły również straty materialne i został zahamowany rozwój społeczny."

Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ

"Pięciodniowa konferencja w Kobe zapoczątkowała przełom w podejściu do kwestii zagrożenia katastrofami, ryzyka związanego z ich występowaniem i skutków odczuwanych przez społeczności. Wszyscy zaangażujemy się w działania na rzecz bezpieczniejszego świata."

Yoshitaka Murata, Przewodniczący Światowej Konferencja na temat Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof

"Za tydzień na świecie nie będzie bezpieczniej. Mimo to nadszedł czas, by rozpocząć wspólne działania, które zagwarantują, że zobowiązania podjęte podczas konferencji, staną się rzeczywistością."

Jan Egeland, Podsekretarz Generalny ONZ ds. Humanitarnych i Koordynator Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych


 
 
 
 
 
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2005 r.