"United Nations Volunteers (UNV)
Wolontariat ONZ

 
 
strona główna wolontariatu

"Jeżeli każdy mieszkaniec naszej planety poświęciłby tylko rok życia
pracy dla innych, świat stałby się znacznie lepszy"

U Thant, Sekretarz Generalny ONZ, 1961 - 71

"Volontarius" w języku łacińskim oznacza "dobrowolny, chętny". Wolontariat to świadoma, bezinteresowna działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa. U jego podstaw leży przede wszystkim: silna motywacja, zaangażowanie i solidarność międzyludzka.

Organizacja Narodów Zjednoczonych chętnie angażuje wolontariuszy. Pracują oni na rzecz społeczeństwa, wspierają rozwój gospodarczy kraju, zajmują się tworzeniem i odbudową struktur państwowych i biorą udział w organizowaniu wyborów. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego. Zdrowie, edukacja, rolnictwo, ochrona środowiska naturalnego, przemysł i transport to główne dziedziny, w ramach których wolontariusze wykonują swoje prace. Dzięki swoim kwalifikacjom, wiedzy i umiejętnościom pomagają budować społeczeństwo obywatelskie od podstaw, a tym samym wnoszą swój wkład w osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Wolontariusze często pracują na terenach objętych konfliktami zbrojnymi
Wolontariusze często pracują
na terenach objętych
konfliktami zbrojnymi

Wolontariusze poświęcają swój czas i energię niosąc pomoc mieszkańcom najuboższych krajów świata. Działalność wolontariacka przynosi ogromne korzyści dla społeczeństwa, jak również dla każdego człowieka z osobna. Praca wolontariuszy cieszy się rosnącym uznaniem. Coraz więcej osób z całego świata wyraża chęć wykonywania pracy w ramach wolontariatu. Coraz więcej krajów zgłasza potrzeby zatrudniania wolontariuszy. Ich praca nie jest łatwa i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Często wykonują ją na terenach objętych konfliktami zbrojnymi oraz w trudnych warunkach klimatycznych.

Podkreślając znaczenie wolontariatu i doceniając pracę wolontariuszy na całym świecie, Zgromadzenie Ogólne NZ w 1997 roku ustaliło, że co roku 5 grudnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Rok 2001 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, co przyczyniło się do aktywizacji działań w tej dziedzinie.

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UN Volunteers) promuje wolontariat i prowadzi rekrutację osób chętnych do udziału w wolontariacie. Program UN Volunteers działa we współpracy z rządami, agendami ONZ, i organizacjami pozarządowymi. UNV powstał w roku 1970 na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego. Administrowanie Programu powierzono UNDP (Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju). Strona internetowa UNV to: http://www.unv.org.

W latach 1971 - 2004 w ramach UN Volunteers działało około 7300 wolontariuszy reprezentujących 166 narodowości. W samym 2004 roku ich liczba wyniosła około 5000. Na początku 2009 roku 40 procent z nich pracowało w Afryce, 26 procent w regionie Azji i Pacyfiku, a 15 procent w Środkowej i Południowej Europie. Pozostali działają w Krajach Arabskich, na Karaibach oraz w Środkowej i Południowej Ameryce.

Obecnie Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych funkcjonuje w 140 krajach. Polska przystąpiła do programu UN Volunteers w 1984 roku. Polacy pracują jako lekarze, inżynierowie różnych specjalności, informatycy, zootechnicy czy organizatorzy wyborów. Polscy wolontariusze pomagali w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Liberii, Nigerii, Kambodży, Tadżykistanie i na Timorze Wschodnim.

Lekarka z Hiszpanii, wolontariuszka ONZ, badająca chłopca z Rwandy
Lekarka z Hiszpanii, wolontariuszka ONZ, badająca chłopca z Rwandy

UNV Online Volunteering

Wolontariusze ONZ mają swoją platformę internetową on-line zawierającą informacje o możliwości podjęcia działań w organizacjach non-profit, agendach ONZ, instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych, oraz ośrodkach akademickich. Ponad 1000 instytucji i organizacji skorzystało z pomocy 12 tysięcy wolontariuszy pochodzących z 182 państw.
Działalność wolontariuszy "internetowych" polega na tłumaczeniu dokumentów, przygotowywaniu opracowań, zbieraniu danych, tworzeniu stron internetowych i udzielaniu porad młodym ludziom. Strona internetowa tej inicjatywy www.onlinevolunteering.org została założona w 2000 roku przez Cisco Systems i UNDP.

Egipt - przy pracy nad projektem UNITeS
Egipt - przy pracy
nad projektem UNITeS

UNITeS (The United Nations Information Technology Service - Serwis Informatyczny ONZ) to inicjatywa programu UN Volunteers. Wykwalifikowany zespół wolontariuszy za pośrednictwem owego serwisu podejmuje działania mające na celu zmniejszenie przepaści technologii informatycznych poprzez np. organizowanie szkoleń komputerowych i świadczenie doradztwa w dziedzinie technologii informatycznych dla mieszkańców krajów rozwijających się. W ramach serwisu powstała również światowa sieć uniwersytetów. Na jej forum wolontariusze z całego świata opracowują i realizują projekty mające pomóc w likwidacji luki technologii informatycznych oraz wymieniają się informacjami i doświadczeniami. Strona internetowa UNITeS to: www.unites.org.

Informacje na temat pomocy humanitarnej, wolontariatu ONZ, sytuacji kryzysowych na świecie znajdują się także na stronach internetowych:

ReliefWeb

www.reliefweb.org - to jedna z najbardziej znanych i cenionych stron internetowych na świecie, która dostarcza informacji dotyczących kryzysów humanitarnych i katastrof. Jest niezależnym źródłem najbardziej aktualnych informacji, map, dokumentów ze wszystkich państw świata. Strona stanowi doskonałe forum do wymiany informacji dla rządów państw, agencji pomocy humanitarnej i organizacji pozarządowych. W obliczu kryzysu humanitarnego niezmiernie ważny jest dostęp do wiarygodnych informacji w odpowiednim czasie.

Strona powstała w 1960 roku z myślą o ludziach, którzy zajmują się pomocą humanitarną. Zgromadzenie ONZ udzieliło poparcia do stworzenia tej strony. Jej administrowaniem zajmuje się OCHA (United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs - Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Humanitarnej).

World Volunteer Web

www.worldvolunteerweb.org - strona koordynowana przez Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, zawiera wyczerpujące informacje związane z wolontariatem ONZ, wiadomości o szkoleniach, warsztatach dla osób wyjeżdżających na wolontariat. Wolontariusze zamieszczają na niej opisy swoich przeżyć, pracy i dzielą się doświadczeniami, korzystając z forum dyskusyjnego. Ponadto strona zawiera takie dokumenty jak rezolucje, raporty lub materiały z konferencji ONZ związane z tematyką wolontariatu.