światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego

Genewa 10 - 12 grudnia 2003 r.     Tunis 16 - 18 listopada 2005 r.
WSIS Logo
 
     Strona główna Szczytu - Genewa

     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego.

 
     Przemówienie Sekretarza
     Generalnego ONZ z okazji
     Światowego Forum
     Mediów Elektronicznych

 
     "Informacyjny porządek
     świata: budowanie mostów
     nad globalną przepaścią
     cyfrową" - przemówienie
     Sekretarza Generalnego ONZ

 
     Cele Szczytu
 
     Organy Szczytu
 
     Etapy Szczytu:
 
       Proces przygotowawczy
       Szczyt w Genewie, 2003 r.
       Szczyt w Tunisie,  2005 r.
 
     Międzynarodowy Związek
     Telekomunikacyjny - główny
     organizator Szczytu

 
     Społeczeństwo Informacyjne
     i wyzwania przed nim stojące

 
     Współpraca ONZ, Unii
     Europejskiej oraz Rządu
     Szwajcarskiego w ramach
     Światowego Szczytu
     Społeczeństwa Informacyjnego

 
     Osiągnięcia Szczytu w Genewie


     Strona główna Szczytu - Tunis

     Strona główna Szczytu - index

Etapy Szczytu

I. Proces przygotowawczy

Konferencja regionalna - Europa
Bukareszt, Rumunia, 7 - 9 listopada 2002 r.

Na konferencji regionalnej przedstawiciele państw Europy wypracowali wspólną wizję społeczeństwa informacyjnego, w którym wszyscy ludzie mają prawo do swobody myśli, wypowiedzi, poszukiwania i uzyskiwania informacji. Podkreślono również rolę jaką społeczeństwo informacyjne może odegrać w: walce z korupcją, zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, utrwaleniu demokracji. W deklaracji wskazano podstawowe zasady kreowania społeczeństwa informacyjnego.

Obejmują one m.in.:

W oparciu o w/w zasady wypracowano podstawowe strategie przyszłych działań dotyczących:

Więcej informacji:
Konferencja regionalna - Europa

Pozostałe konferencje regionalne:
    Afryka       Azja (rejon Pacyfiku)       Azja Zachodnia       Ameryka Łacińska i Wyspy Karaibskie
Informacje prasowe:
 
          Globalny spamming to globalny problem
          Łączność - warunkiem globalnego postępu
 
     Raport o rozwoju telekomunikacji na świecie
     (omówienie)

 
     Światowy Szczyt Społeczeństwa
     Informacyjnego - pytania i odpowiedzi

Zobacz również:
 
     World Summit
    on the Information Society

 
     Information
    and Communication
    Technologies for
    Development Platform