facebook facebook instagram youtube

COP22 - Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC)
Marrakesz, 7 - 18 listopada 2016 r.
(podsumowanie)


 
“Porozumienie klimatyczne z Paryża ma przełomowe znaczenie, wyznacza kierunek i określa globalne działania na rzecz klimatu. Musimy tego dokonać jak najszybciej, w sposób nieodwracalny, i tak by nie można było tych zmian zatrzymać”
- Patricia Esponosa, Sekretarz Wykonawcza UNFCCC
 

W konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu w Marrakeszu (Maroko) wzięło udział ponad 50 prezydentów, wiceprezydentów i  premierów oraz ponad 110 ministrów i szefów delegacji. Po raz pierwszy spotkały się strony porozumienia klimatycznego osiągniętego w Paryżu. W spotkaniu Polskę reprezentował profesor Jan Szyszko, minister środowiska oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
 
W Marrakeszu omówiono wiele kwestii, takie jak: wielomilionowe pakiety wsparcia dla czystych technologii, sposoby przygotowywania raportów dotyczących realizacji krajowych planów klimatycznych oraz inicjatywy dla poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego w  krajach rozwijających się.
 
Podczas COP22 ogłoszono również wiele inicjatyw podjętych przez agendy systemu NZ, biznes, organizacje pozarządowe, regionalne oraz Komisje Unii Europejskiej.
 
„Spotkanie COP 22 było dokładnie takie, jakie miało być. Była to konferencja działań, na której dokonano postępu w  dziedzinie finansowania. Zostały ogłoszone nowe inicjatywy, państwa określiły swoje ambitne plany oraz wyrażono solidarność między narodami i krajami na różnych kontynentach.”
- Patricia Espinosa, Sekretarz Wykonawcza UNFCCC
 
Podczas konferencji rządy państw postanowiły, że zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża:
- do 2018 r. zakończą pracę nad opracowaniem przejrzystego zbioru zasad (rule book). Ma to zapewnić przejrzystość wszystkich podjętych działań.
- opracują mechanizm wymiany doświadczeń w zakresie działań adaptacyjnych.
 
Podczas COP22 siedem krajów rozwijających się zaprezentowało swoje dokonania w kierunku przejścia na typ gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawione krajowe plany działań klimatycznych (Nationally Determined Contributions - NDCs) odpowiadają założeniom systemu monitorowania i raportowania działań podjętych przez dane państwo.
 
Na Konferencji w Marrakeszu powstało NDC Partnership – koalicja krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych oraz instytucji międzynarodowych, która ma zapewnić wzajemną współpracę w kierunku udzielenia wsparcia technicznego oraz finansowego krajom potrzebującym. Taka pomoc pozwoli tym państwom szybko osiągnąć swoje cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zrównoważonego rozwoju.
 
Ostatniego dnia szczytu przyjęto Proklamację Działań z Marrakeszu.
 
Na zakończenie Konferencji ogłoszono, że w 2017 r. przewodniczącym COP23 zostanie Fidżi, natomiast gospodarzem będzie UNFCCC w Bonn.
 
„Rok 2015  był najcieplejszy w historii. Zapewne ten rok będzie jeszcze gorętszy. Obecnie ponad 150 milionów ludzi żyje na terenach, które mogą zostać zalane, wręcz ucierpieć na skutek regularnych powodzi. Może to być przyczyną niestabilności krajów oraz występowania masowych fali migracji.
 
Nasze dzisiejsze decyzje oraz te, które podejmiemy w najbliższych dekadach mogą  powstrzymać katastrofalne skutki zmiany klimatu. Jest to ogromna odpowiedzialność oraz ogromna szansa, aby uczynić wszystko co jest najlepsze dla naszej przyszłości.
 
Gorąco zachęcam wszystkie państwa, aby do 2018 r. poświęciły więcej uwagi kwestiom łagodzenia skutków zmian klimatu w swoich krajowych planach klimatycznych. Sektor prywatny również musi zrobić dużo więcej w tym zakresie. Wzywam również do likwidacji dopłat do paliw kopalnych, by przyśpieszyć przejście na czystą energie. Musimy zmierzyć się z faktami i być gotowymi na różne scenariusze zarządzania ryzykiem.
 
Nie mamy prawa igrać z losem przyszłych pokoleń. Nie możemy narażać na niebezpieczeństwo innych gatunków zwierząt i roślin, które dzielą z nami naszą planetę.”
- Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ
 

 
Najważniejsze postanowienia
 
Na Konferencji COP22 rządy państw uczyniły postęp w kluczowych obszarach działania: finansowania, adaptacji, oszacowania strat i zniszczeń, budowania zdolności oraz technologii.
 
Finansowanie działań na rzecz klimatu
 
Państwa zobowiązały się do przekazania 81 milionów dolarów na fundusz adaptacyjny. Jest to większa kwota od wcześniej przewidzianej na ten rok.
 
Zobowiązano się również do przekazania 23 milionów na Centrum Technologii Klimatycznych (Climate Technology Centre and Network - CTCN), które wspiera kraje rozwijające się w transferze technologii klimatycznych.  
 
Zielony Fundusz Klimatyczny (Green Climate Fund - GCF) ogłosił zatwierdzenie pierwszych dwóch wniosków na realizację krajowych planów adaptacyjnych (National Adaptation Plans): Liberii przyznano 2.2 miliony USD oraz Nepalowi 2,9 miliony USD. Przewiduje się, że wnioski kolejnych 20 krajów będą wkrótce zatwierdzone, do maksymalnej kwoty 3 milionów USD na kraj.
 
GCF przeznaczy łącznie 2,5 miliarda USD na realizacje krajowych planów adaptacyjnych.
 
Straty i szkody

W Marrakeszu ogłoszono nowy 5 letni program w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Strat i Szkód (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage), który zajmie się kwestiami nie podejmowanymi w ramach obszaru adaptacji – jednego z 5 głównych zagadnień porozumienia klimatycznego z Paryża. Nowy program obejmuje takie obszary jak: przemieszczanie się ludności, migracja, mobilność oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem.
 
Budowa zdolności państw do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu

Na Konferencji postanowiono, że utworzony na podstawie porozumienia paryskiego Komitet ds. Budowy Zdolności (Committe on Capacity Building) rozpocznie działalność w maju 2017 r. W Marrakeszu wybrano członków tego Komitetu.
 
* * * * * * * * * *

Zobacz:

Historyczne porozumienie w sprawie klimatu zostało zawarte

UNFCC - Decisions adopted by COP 22 and CMP 12 and CMA 1

2016 COP22 Morocco

Światowy Szczyt Klimatyczny w Paryżu http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/swiatowy-szczyt-klimatyczny-w-paryzu-30-listopada-%E2%80%93-11-grudnia-2015-r/2903
 

2016-11-30

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×